HVEM ER VI?
Dag & Natt så dagens lys år 1999. En avis utarbeidet, formet og trykket på Gran Canaria, med besøkende skandinaver som fremste målgruppe.


Dag&Natt har kommet ut trofast hver måned i høysesong, samt hatt en sommerutgave i lavseseong, tilsvarende 8 utgaver i året. Ikke minst ønsker vi som jobber med Dag&Natt å formidle alt det vi selv er nyskjerrige på og ønsker å lære mer om, i håp om at det er det våre lesere ønsker å la seg underholde med.

Dag&Natt skal berike deg med det som ikke alltid ligger like opp i dagen som sol og strand! Vi ønsker å vise deg andre og annerledes sider ved Gran Canaria samtidig som vi respekterer ditt behov for hvile og varme.

Med respekt for Gran Canaria og det folk og samfunn vi har valgt å leve i harmoni med, tar vi oss også friheten og med kritisk øye og satirisk penn, følge lokalsamfunnet på godt og vont.

Dag&Natt finner du på over 200 hoteller samt foretninger, kirker, barer og restauranger, der skandinaver har sine naturlige treffpunkter.
 


 

Ulf