Uno Sand är växtpedagog och pensionerad biologilärare. Han har också arbetat som rektor både i Strängnäs och Nyköping i Sverige. Nu tillbringar han flera månader om året på Gran Canaria. Han håller föredrag och blomster-vandringar, samt är fast skribent i Dag&Natt.
Se också www.unosand.blogg.se
casuarina equisetifolia KASUARINA
-där inte mycket annat kan växa
Där inte mycket annat kan växa finner du KASUAREN (Kasuarina equisetifolia) t.ex. växande utmed erosionsbranter eller planterade utmed stränderna som vindskydd, klippta som häckar eller utvuxna 10-20 meter liknande höga spretande tallar eller avlövade björkar och är botaniskt närmast ett lövträd, men med förkrympta blad för att kunna spara på vatten. Det är extremt torktåligt och kan vara utan vatten långa perioder. Kasuarina odlas i städer och parker och som allèträd, bl.a. på Kanarieöarna og Cypern samt Egypten.

Trädet härstammar från Australien, där även strutsen, som det har fått sitt namn ifrån finns. Trädets grenar hänger som strutsplymer eller hästsvansar.
Kasuaren har han- och honblommor på samma träd, men var för sig, och honblommorna utvecklar så småningom kotteliknande frukter med vingförsedda frön. När ett träd blommar blir det brunfärgat. Några sådana frön tog jag en gång med mig hem och sådde i en kruka inne. Det visade sig snart decimeterhöga strån, som sedan vissnade och dog. När jag sedan läste på ytterligare framkom att kasuaren är beroende av kvävesamlande strålsvampar, som växer på dess rötter. Dessa svampar hade tydligen inte följt med fröna hem till mina krukor. Problemet avhjälps förmodligen genom att ta med lite jord från kasuarmiljö. Kasuarens andranamn erinrar om plymernas fräkenliknande utseende.

Kasuarens virke anses vara väldigt starkt (järnträ). Det används till bjälkar och staketstolpar och har världens bästa bränslevärde. Inom naturmedicinen används barken som laxermedel. I Ostasien t.ex. Taiwan uppskattas denna växt även ur en annan synpunkt, Den är bäst att odla som bonsai.