Uno Sand
är växtpedagog och pensionerad biologilärare. Han har också arbetat som rektor både i Strängnäs och Nyköping i Sverige. Nu tillbringar han flera månader om året på Gran Canaria. Han håller föredrag och blomster-vandringar, samt är fast skribent i Dag&Natt.

Se också www.unosand.blogg.se

Jag vill nämna att den goda, alltmera populära orange frukten Persimmon eller Kaki (på japanska kaki-no-ki) också togs till Europa från Japan av just Carl PeterThunberg. Den odlas nu bl.a. i Israel, som kallar den Sharon.
Cycas är en mycket ornamentalt ståtlig ormbunksliknande växt med mörkgröna glänsande blad som sitter i rosett med fortplantningsorganet i mitten. Könen har skilda plantor. Honorganet är platt och hanorganet toppigt. Cycas trivs i värme och sol och tål några graders kyla under vinterns vilotid, liknande klimatet i södra Japan. Den vill ha god väldränerad jord, är tolerant mot torka, växer extremt långsamt, blir kanske två meter i diameter och kan nå 100 års ålder. Den är knappast lämplig att ha hemmavid annat än som ungt exemplar. Cycas är väldigt vanlig i parker och trädgårdar över hela världen där förhållandena tillåter.

Så har den en specialitet, som den faktiskt inte är ensam om bland växter. Den vill ha sällskap och hjälp av kvävesamlande bakterier växande på sina rötter o har den inte det kommer den att föra en tynande tillvaro och snart dö. Skulle kanske avhjälpas genom ympning av jord från vackra exemplar.

Nu måste jag också utfärda en varning för denna vackra växt. Den är mycket giftig för människor och djur. Naturligtvis ska man inte äta den. Det skulle ge allvarliga inre skador och till och med orsaka döden. Veterinära rapporter finns om dödsfall hos hundar, katter och kor. Även rispningar på hud ger skador. Alla delar av Cycas är giftiga men fröna är allra farligast. Professor Thunberg har förutom egen gata i Jönköping också hedrats med ett släkte, som bär hans namn;
Thunbergia.

Här skall nämnas två vackra representanter: Den snabbväxande klätterväxten "Svartögda Susanna" eller Svartöga, Thunbergia alata (kärt barn har många namn) gul med svart mittfläck. Den finns i vart och vartannat europeiskt hem och även på vår ö ser man den här och var som klättrande krukväxt eller spaljerad utomhus.
Den slösar med blommor, som tyvärr inte är särskilt långvariga. På norra Nya Zeeland såg jag den en gång täcka marken på flera hundra kvadratmeter dessutom klättrande i palmstammarna en bra bit upp. Det var en ståtlig syn.

Den blåblommande klockthunbergian Thunbergia grandiflora ser man på Gran Canaria. Den har kraftigt djupgrönt hjärtformade blad och producerar massor av stora trattlika blommor med fem kronbladsflikar runt ett ljusare svalg. En magnifik blomma i massupplaga. Ibland kan den som här från Playa Ingles täcka en hel vägg och slingra sig till stora höjder. En mycket vanlig stickig häckväxt hemma i
Carl Peter Thunberg
Född i Jönköping 1743 Son till bokhållare Jean Thunberg Doktorerade för Linné om ischias Genom Linnés försorg fick Carl Peter Thunbreg studera i Paris och Amsterdam, där han träffade förmögna inflytelserika mecenater, som banade väg för honom, så att han för Nederländska statens räkning fick åka till Japan och forska om landets helt obekanta flora. Japan var ett stängt land för alla utom för holländare, så Thunberg började med att studera språket i Sydafrika samtidigt som han givetvis studerade växtligheten där.
För att komma till Japan tog han tjänst som kirurg ombord på ett fartyg tillhörigt Holländska Ostindiska Kompaniet. Han utnämndes till att efterträda Linné den yngre som professor i Uppsala, och verkade som lärare där i 50 år till sin död 1828, 85 år gammal. Han var ledamot i 66 vetenskapliga samfund och utgav mer än 300 skrifter i naturalia och beskrev bl.a. 800 japanska växter. Thunberg uppfattas som botanikens fader i Japan. Vi minns kanske hur den japanske kejsaren vid Linnéjubileet i Uppsala 2007 även besökte Thunbergs grav på Gamla Uppsalas kyrkogård.En av många växter som Thunberg smugglade hem från Japan var den populära kottepalmen Cycas revoluta.Cycas revoluta tillhör en väldigt speciell sorts växter, som trots namnet inte har något släktskap med palmer och vars flesta släktingar är utdöda för länge sedan. Just denna växt har hittats i samma utförande i 250 miljoner år gamla lager som fossil. Låt oss på skandinaviska kalla den för cycas (uttalat sykas).