Allerede i 1944 begynte Lions Club i Luleå å arrangere en årlig Santa Lucia begivenhet. Det var en vakker måte å samle inn penger til de trengende. Santa Lucia gledet utallige mennesker i en mørk førjuls tid, og brakte lys og håp i tilværelsen. Private selskaper og offentlige institusjoner fikk betale Lions Club for å bli beæret med et besøk av Lucia, og på den måten kunne de hjelpe andre.
Santa Lucia fra Luleå
ankommer Gran Canaria hvert år i desember
- en tradisjon siden 1964

Året var 1944 og det var krig Den 30. november 1939 angrep Sovjetunionen Finland og vinterkriget var et faktum. Konflikten, som kostet Finland 22.000 døde og 45.000 skadde, hadde en stor innvirkning på forholdet mellom Finland og Sverige. I krigsårene 1939-44 ble 80.000 finske barn flyttet til Sverige hvor de ble plassert hos fosterfamilier. Over 10 000 av disse barna kom til å forbli permanent i Sverige.

På Luciadagen 1939 ble en privat organisasjon; det nordiske hjelpesenteret i Finland, opprettet for å organisere forflyttelsen av finske statsborgere til Sverige.
Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com