Uno Sand
 

Uno Sand er pensjonert botaniker og tidligere biololigilærer. Han har også virket som rektor både i Strängnäs og Nyköping i Sverige. Nå tilbringer han flere måneder om året på Gran Canaria. Han holder foredrag og blomster-vandringer, samt er fast skribent i Dag&Natt.

Se også:
www.unosand.blogg.se


Gul trumpetbuske
Ovan:
Tecoma stans - Gul trumpetbuske


En hybrid mellan trumpetsystrarna

 Kaptrumpet
Ovan och till vänster : Tecoma capensis - Kaptrumpet
 
Den innehåller växter med färgglada blommor som liknar trumpeter och artantalet är ca 700. De är alla värmekrävande och många tål också torka ganska bra trots att de inte är suckulenta dvs. tjockbladiga vattensparare. I den skandinaviska vildfloran lär den inte ha någon representant. Den kallas ibland för katalpafamiljen. Katalpa är indianernas benämning på dessa vackra trumpetblommor. De flesta arterna ur denna familj är sydamerikanska. Några går ända upp i Texas. Blommorna kännetecknas av att både kronbladen och foderbladen är sammanvuxna till osymmetriska rör med fem flikar. Det finns 4 ofta långt utskjutande ståndare som står uppvaktande kring pistillen. De ger så småningom upphov till bönliknande frukter, som öppnar sig o släpper ut frön.

Tecoma heter ett släkte ur trumpetfamiljen, som har två mycket vanliga arter på Kanarieöarna. Det är kaptrumpet och gul trumpetbuske.

Tecoma capensis Kaptrumpet är en av få afrikanska arter i familjen. Som namnet antyder är den från Sydafrika och går upp i Swasiland och Mocambique. Det är svensken Carl Peter Thunberg som funnit den och är dess auktor, dvs den som givit dess namn. Denne Linnélärjunge forskade mycket i Sydafrika och Japan och blev senare professor i Uppsala efter Linné den yngre ända fram till sin död 1828, 85 år gammal. Den sägs vara halvklättrande. Den har inga klätterorgan, som klängen eller tornar utan drar iväg många meter och lutar sig mot andra växter. I närheten av min bostad finns ett exemplar som lyser med sina blommor 7 meter upp i en cypress. Den säger liksom: ”Hallå, här är jag.”

Bladen är sammansatta liksom rönnblad med vanligen 3-4 motstående par. Den är mycket lättodlad och snabbväxande och här klipper man ofta ner den till bollar eller häckar och då skjuter den massor med röda, gula eller orange trumpeter. Den röda sorten är vanligast och den kan fås att blomma hela året om. Den gillar sol o värme men tål nattkylan. Man kan även ha den som krukväxt. Hemma hos mej får den stå flera månader i 10 grader o det tycks den motvilligt tolerera. När den är i full växt med värme o sol då gillar den mycket vatten, men tycks ha tolerans mot tillfällig måttlig torka. Blommorna är sidoställda, lutar åt sidan och har fyra långt utskjutande ståndare. De är doftlösa och pollineras av fjärilar och solfåglar.

Det måste finnas en lång snabel eller näbb för att nå till trumpetens botten. Medicinmännen pulvriserar bark och botar sömnlöshet och lindrar smärta.

Tecoma stans
Gul trumpetbuske är en stor sydamerikansk buske som växer vild från södra Texas ner till norra Argentina. Den är mycket lättväxande och har stor värmetolerans. Den har därför på en del ställen blivit till ett plågsamt ogräs. Den är lövfällande om temperaturen någon del av året går ner under 10 gr. Gul trumpetbuske bär rikligt med stora pråliga blommor och sammansatta 5-pariga blad, som de kantställer vid stark solbelysning. På så vis undgår de brännskador. De doftande blommorna lockar bin, fjärilar och kolibrier, där sådana finns.

På internet fann jag en uppgift om att pollen och nektar hos denna växt skulle vara giftig. Giftig för vissa djur då möjligen? Annars skulle det inte fungera med den enorma spridning som denna växt har. Frukterna är långa, smala kapslar, slutligen bruna, som öppnar sig och släpper ut gula frön med vita pappersliknande änglavingar.

Indianerna fann tidigt att de sviktande böjliga stammarna blev bra pilbågar och av rötterna gjorde man öl och olika läkemedel.

Tecoma stans är hybridvillig med vissa andra Bignonia-arter, vilket har kommit trädgårds-näringen till del. En hybrid mellan de här beskrivna två trumpetsystrarna är orange trumpetbuske. Den har en mycket trumpetlik blomma, mer symmetrisk än sina ”föräldrar”.
  Gul trumpetbuske
Tecoma stans - Gul trumpetbuske