Uno Sand    
Uno Sand er pensjonert botaniker og tidligere biololigilærer. Han har også virket som rektor både i Strängnäs og Nyköping i Sverige. Nå tilbringer han flere måneder om året på Gran Canaria. Han holder foredrag og blomster-vandringer, samt er fast skribent i Dag&Natt.

Se også:
www.unosand.blogg.se
       
Ängar av blommor Gran Canaria
Där det många gånger är för varmt, för soligt, för torrt, för salt och för dålig jord för andra växter, där växer middagsblommor o glansblommor, som här får representera en stor suckulent familj: Isörtsväxterna Aizoaceae

Namnet isörter har de säkerligen fått för att de tjocka och i tvärsnitt trekantiga bladen innehåller stora celler som gnistrar som iskristaller i solen. De härstammar från Sydafrika, där de utgör en gammal salladsgrönsak, som odlades redan under 1700-1800-talet för de tjocka saftiga bladens ätbarhet. De är krispiga och har en lätt sälta. Kallades för ”djungelgurka”.

Nu planteras de ofta som skyddsgröda mot gräsbränder och för att binda jorden i sluttningar där det tyvärr kan inträffa att hela sjok lossnar och rasar ner.
Middagsblomma
- Carpobrotus acinaciformis & Carpobrotus edulis
Middagsblomma Gran Canaria
 
Middagsblomma Carpobrotus finns i två arter: röd och gul, men för att komplicera saken kan jag berätta att den gula också kan ha röda blommor och variera mellan röd o gul. Men det finns ett säkert artkännetecken: Bladen är hos den gula arten något längre och har en sågad nedåtvänd kant, men när arterna korsar sig med varandra blir det svårt.

Vi får njuta av en slösande blomsterprakt. De 5-9 cm stora blommorna är väl inte så långvariga men det kommer nya blommor oupphörligt och i synnerhet den röda arten håller igång blomningen hela året. Namnet middagsblomma visar på egenheten att blommorna öppnar sig i full middagssol, men man har även funnit arter av isörtväxter som är nattblommande.

Efter blomningen bildas en fikonlik frukt, som är ätlig även den och kallas för hottentottfikon.
Glansblomma
 
- Lampranthus
Av glansblommornas släkte Lampranthus har man funnit mer än 200 arter.

De är fleråriga och oerhört rikblommande så de tunnare bladen helt kan täckas av blommorna, som kan ha många varierande färger, mest i röd ton.

De blommar hela året och de flesta arterna är utslagna endast i fullt solljus.
  Glansblomma Gran Canaria
 
BLOMSTERGUIDE

En ny blomsterbok har kommet ut på markedet.

Den er spesielt interessant for deg som befinner deg på Gran Canaria, og har et botanisk interesse. Boken tar nemlig for seg dekorative vekster fra tropiske og subtropiske strøk, som man lett kan skue under sitt opphold på Gran Canaria. Mange av de omtalte vekstene finner du rett og slett i hager og parker rundt omkring der du befinner deg.

Boken er skrevet av Brynjulv Litlere, som er utdannet gartner, og har jobbet ved landbruksavdelingen i Hordalang og Sogn og Fjordane fylke. Han har også vært tilsatt ved Aroretet og botanisk hage, Milde. Medforfatter er Kjartan Litland, også utdannet gartner med videre universitetsutdannelse. Han har arbeidet som anleggs- og byggeleder i Bergen kommune, Grønn etat og Bybanen.

Forfatterne har tatt for seg 209 blomsterplanter, som de på en enkel måte har presentert både med tekst og bilde.

Boken kan kjøpes på den Norske Klubben i Arguineguín for 30 euro.