Det norske konsulatet
vil få på plass et godt miljø for norske bedrifter på øya
Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com
Det har skjedd et generasjonsskifte på det norske konsulatet i Las Palmas. Høsten 2016 fikk Odd Are Tveit (36) en telefon fra ambassaderåder i Madrid. Ville han bli ny honorær konsul i provinsen Gran Canaria? Det synes den unge haugesunderen at var et ærefult oppdrag og en spennende utfordring.

- Arbeidet som honorær konsul gir meg mulighet til å treffe mye folk, og det passer en mann som meg. Jeg lever av nettverksbygging, og er veldig glad i alt som har med næringslivet å gjøre, sier Tveit til Dag&Natt.

Det er ikke mer enn et drøyt år siden denne avisen hadde et intervju med Odd Are Tveit i forbindelse med hans rolle som gründer av bedriften Oteh på Gran Canaria i mars 2013. Da var han relativt nyetablert på øya og evaluerte Gran Canarias geografiske plassering som helt enestående og potensielt bra for sin offshore virksomhet.
Nå vil han som honorær konsul jobbe målrettet for å få på plass et godt miljø med andre norske bedrifter på Gran Canaria.

- Det skjer masse spennende på øya der norske interesser er involvert. Jeg vil holde mer fokus på uformelle samlinger som jeg ser som en typisk arena der man kan utveksle informasjon og erfaringer slik at suksessprosenten stiger. Jeg vil også være med å bidra til mer aktivitet slik at andre aktører treffer norsk næringsliv. Det være seg en kombinasjon av forretningslunsjer med foredragsholder, workshops, kvartalssamlinger og inspirasjonsdugnader.

Tveit peker på Kanariøyene som et viktig knutepunkt, og mener at geografien gjør det attraktivt å etablere seg her. Norske bedrifter og norsk teknologi vil kunne bidra i tradisjonelle bransjer som jordbruk , men også utvikle teknologi innen miljø- og alternativ energi. Han håper og tror at en bedre tilrettelegging vil hjelpe og oppmuntre norske interesser til å etablere seg under sol og åpen himmel på Kanariøyene.

- Myndighetene på Kanariøyene ønsker investeringer på øygruppen velkommen, og der vil vi som konsulat, og også i samarbeid med Innovasjon Norge i Spania, oppmuntre og være behjelpelige, sier Odd Are Tveit.

Som eksempel nevner han vindkraft til havs som det rettes stort fokus på. Det er veldig dypt vann rundt Kanariøyene som byr på store utfordringer. Her ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder forskning og utvikling av havmøller, så forbindelsen er åpenbar for den som ønsker å satse, sier Tveit.

Vi møter honorær konsul Odd Are Tveit sammen med Lis-Ann Sylling som er visekonsul. Hun har betraktelig lengre fartstid i Spania enn Tveit, og har solid erfaring fra fly- og reiselivsbransjen. Sammen utgjør de en ny generasjon konsulat der man legger ned mer tid og fokus på å fremme norsk kultur og næringsliv, men samtidig bibeholder en stabil rådgivningsfunksjon og borgertjeneste for nordmenn i utlandet.

Lis-Ann Sylling som tiltrådde da tidligere honorær konsul Gry Rustad gikk i pensjon er allerede et kjent ansikt for mange nordmenn på Gran Canaria. Med Odd Are ved sin side, mener Lis-Ann fornøyd at den siste "hylla" har kommet på plass. De to har kjent hverandre en stund, vet at de jobber godt sammen, utfyller og kompletterer hverandre.


- Jeg blir å finne til daglig ved konsulatet, der den ene dagen aldri er den andre lik. Så lenge det dreier seg om mennesker og deres individuelle funderinger og problem, går det ingen automatikk i arbeidet, sier Sylling som presiserer at det er nettopp det hun liker med jobben.

Hun anser at "hjelp til selvhjelp" er en bra beskrivelse på hennes daglige funksjon, og presiserer at et konsulat ikke må forveksles med et sosialkontor. Når det gjelder økonomiske utbetalinger der landsmenn er blitt utsatt for selvforskyldte eller uforskyldte traumer, er kun en solid reiseforsikring redningen. Ellers er det tilfredsstillende å få prøvd alle sider ved seg selv, slik denne jobben er basert på, sier Lis-Ann. Hennes mange år som bosatt på Gran Canaria, en fundamental kunnskap om språk og kultur, samt et godt utarbeidet kontaktnett gjør henne i stand til å kunne guide og hjelpe nordmenn når de mange ganger er som mest sårbare.

- Selvfølgelig handler det ofte om negative hendelser når nordmenn tar kontakt med konsulatet. De har kommet i en situasjon de ikke klarer å håndtere på egen hånd, og sårbarheten er større fordi de befinner deg langt hjemmefra. Da gjelder det å belyse det hele utenfra, vise vei, presentere en viss logistikk og forklare den enkelte hvordan man må gå frem. Handler det om tragiske omstendigheter jobber konsulatet tett med Sjømannskirken som har en fantastisk diakonal virksomhet og gjør en uvurderlig jobb.

- I hovedsak er det slik at nordmenn må kontakte konsulatet om de ønsker konsulær bistand. Det er ingen automatikk i at ved sykdom, ulykker og sykehusinnleggelse så får vi beskjed. Det er kun når man selv ytrer et ønske om det, at vi kobles inn sier Lis-Ann Sylling.

Videre handler det om daglige konsulære funksjoner, der utstedelse av pass ikke lenger inngår. I dag er norske pass biometriske og kan utstedes kun hos politiet i Norge. Derimot gis det anledning et par ganger i året til personlig oppmøte ved konsulatet for å gjøre opptak av biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) i forbindelse med søknad om pass. Et nødpass eller et reisedokument kan utstedes ved særskilte anledninger.

På gaten Luis Morote, like ved Santa Catalina parken i Las Palmas møter vi Sylling og Tvedt en lørdag formiddag. Det utenfor kontortid og midt i adventstiden. Konsulatet ligger der det har ligget i snart en mannsalder. Men også her er det nye planer, kan Odd Are røpe. De regner med at konsulatet flyttes i løpet av ett år, men vil ikke røpe annet enn at det selvfølgelig kommer til å ligge i Las Palmas. Dette konsulatet dekker provinsen Gran Canaria, hvilket betyr et embetsdistrikt som også omfatter øyene Lanzarote og Fuerteventura. Tenerife har eget norsk konsulat der de andre Kanariøyene inngår.


- Selv regner jeg med at jeg har 6-7 måneder igjen av min læretid her ved konsulatet, sier Odd Are, som for bare ett år siden kunne fortelle i et intervju til Dag&Natt at han integreres med stor hastighet i lokalmiljøet. Han bruker mye tid på å sette seg inn i alle arbeidsoppgaver og innrømmer gjerne at han visst svært lite om de oppgaver er honorær konsul bedriver til daglig. Både han og Lis-Ann opplever det som meget spennende og variert og påpeker at det aldri blir rutine så lenge man har med mennesker å gjøre.

- Selv om utgangspunktet er likt, blir utfallet nesten alltid ulikt, kompletterer Lis-Ann Sylling.

Nå håper de at som "team" vil gjøre konsulatet i Las Palmas mer synlig enn tidligere. De gledes begge over den utviklingen og det fokus som norsk næringsliv har, og vil ha i framtiden på Gran Canaria. Begge ser de et stort potensiale i et sterkere norsk engasjement i det kanariske næringslivet. Og med det en sterkere promotering av norsk teknologi og kultur på Kanariøyene.
HONORÆR KONSULAT
En konsul er en stats stedlige representant i et fremmed land, og leder av et konsulat. De typiske konsulære oppgaver er å assistere og beskytte senderstatens borgere i mottakerstaten, mens de i liten grad representerer senderstatens myndigheter i forhold til mottakerstaten. Konsuler kan både være yrkesdiplomater og tilknyttet en ambassade, gjerne i form av en egen konsulatavdeling (konsulæravdeling), eller et frittstående konsulat, eller de kan være honorære konsuler. Dette er ofte privatpersoner med annen jobb eller næringsvirksomhet, tradisjonelt ofte representanter for den lokale forretningseliten, som utfører konsuloppgavene gratis eller mot et beskjedent vederlag. Per september 2015 har Norge, i tillegg til de 88 honorære generalkonsulater, 280 honorære konsulater, det vil si til sammen 368 honorære stasjoner.
OTECH
Inspirert av potensialet for å øke sikkerheten og effektiviteten av svært komplekse undervannsreparasjoner og vedlikehold ble Otech Marine Services grunnlagt av Odd Tveit i 2005. Etter mer enn 30 års erfaring i dykkeindustrien, var hans visjon å utvikle et verdensledende selskap egnet til å håndtere avanserte reparasjons- og vedlikeholds operasjoner for olje- og gassindustrien på grunne dybder med det høyeste nivået av sikkerhet. Hans sønn, Odd Are Tveit, er i dag konsernsjef i selskapet, og fortsetter å lede det med hovedfokus på sikkerhet, mennesker og innovasjon.
I mars 2013 ble Otech Marine S.L. etablert i Las Palmas som første norske selskap i sitt slag på Gran Canaria. For ett år siden kunne Odd Are Tveit fortelle til Dag&Natt at etableringen hadde vært en suksess. Da omsatte de for 10 millioner euro og hadde 20 ansatte.

Les mer om Otech tidigare artikel om dem i Dag & Natt: Otech