Kan Kanariøyene dø av suksess
Kanariøyene kan telle hele opp syv år med besøksrekorder og turistboomer, i en kontekst som speiler de problemene som Middelhavs destinasjonene sliter med. Å kunne holde på denne framgangen, avhenger av turistsektorens egen evne til å fornye seg selv.
Historiske år med rekordankomster, hoteller fylt til randen, turister som stadig vekk legger igjen mer penger under sitt opphold……Kanariøyene har de syv seneste årene vent seg til de helt store avis overskriftene, en turist bonanza som har nådd 15 millioner besøkende bare i 2016. Et tall som om prognosene holder i seg, vil bli pulverisert når vi gjør opp status på slutten av dette året.

Men kan denne framgangen bare fortsette, eller kan den rett og slett dø av suksess?

Hotelleierne påstår seg være bevisste på at når konkurransen rundt Middelhavet, som er mye billigere for konsumenten, gjenvinner sin attraktivitet og styrke vil det ikke bli lett å beholde disse positive tallene her på Kanariøyene. Samtidig påstår de samme aktørene seg være overbeviste om at det kun er opp til .
Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com
destinasjonen selv om man vil være konkurransedyktige.*

Det første punktet på hjemmeleksen er det samme som for ti år tilbake; renovering av den private sektoren innen hotell og leilighetshotell, samt attraksjonsparker, spisesteder, butikker og andre fritidstilbud. Like viktig er selvfølgelig en modernisering av den offentlige infrastrukturen, insisterer talspersoner fra turistsektoren.

Fortsatt mener man at Kanariøyene har kapasitet til å vokse som turistdestinasjon, ikke minst fordi turistmengden fordeles på årets alle måneder. Dessuten eksisterer det kvalifiserte områder og tomter hvor man kan tillate videre utvikling av nye prosjekter. Man mener at den Kanariske modellen ikke kan sammenlignes med, for eksempel den som eksisterer på Baleares, der man har fastslått en begrensning på 623 624 turistplasser.

Baleares, den spanske øygruppen i Middelhavet stopper helt opp turistmessig på vinteren, men har en voldsom konsentrert turistaktivitet på sommeren; i år har de hatt 10.8 millioner turistnetter bare i juli måned (sammenlignet med 6,7 millioner på Kanariøyene). Dette har ført med seg en uttalt misnøye (såkalt turismofobia) på Mallorca, der man lokalt har protestert mot for store konsentrasjoner av turister, på samme måte som i Barcelona.

Harmonien som råder på Kanariøyene påstår turistbransjen selv kan krediteres den stabile fordelingen av ankommende turister hele året rundt, samt at turistdestinasjonene er konsentrert langs kysten og ikke beblandes med de områder der folk bor og har sitt daglige virke. Lokalbefolkningen på Kanariøyene er meget bevisste på turistsektoren som et nødvendig livsunderlag, hevdes det.
Ikke alle ser en skyfri himmel, bokstavelig talt. Fagforeningene kjemper mot lave lønninger og dårlig regulerte arbeidstider. Mange kanariere jobber lavest på rangstigen i turistsektoren, mens utlendinger og fastlandsspanjoler innehar maktposisjoner, samt de attraktive stillingene. Dette skyldes selvfølgelig et dårlig utdanningstilbud, der ikke minst språkkunnskaper og undervisning er nesten fraværende.

I tillegg råder en korrupsjons kultur, der mange av aktørene i turistnæringen sitter med makten over folkevalgte politikere som har latt seg kjøpe.


10,5 millioner utenlandske turister kom til Kanariøyene mellom januar og august 2017. Om denne rytmen fortsetter i samme økende takt, vil Kanariøyene som destinasjon ha tatt imot 15 millioner før årets slutt. Det overgår det historiske året 2016.

416 000 turistplasser var det regulerte antallet som ble tilbudt (246 476 hotellplasser og 169 634 leilighetshotell plasser). Tenerife registrerte 136 895, Gran Canaria 130 917, Lanzarote 72 026, Fuerteventura 62 503, La Palma 7 824, La Gomera 5 128 og El Hierro 817 turistplasser .

31,9% av rikdommen kommer fra turismen. I 2015 stod turistsektoren for 31,9% av de Kanariske Bruttonasjonalproduktet, hvilket gav direkte arbeid til 300 000 personer (37,6% av den totale sysselsettingen). Destinasjon Kanariøyene fakturerte i 2016 hele 16 579 millioner euro.

30% velger alt inkludert. Tretti prosent av turister på 16 år og eldre som besøkte Kanariøyene i andre trimester (mai til august), kjøpte en ”alt inklusive” løsning. 62% av turistene bodde på hotell. 39% var briter, 21% var tyskere og 12% var spanjoler.