I drygt 20 år har en fyra meter lång tavla suttit på en vägg i San Agustíns centrum. Tavlan berättar om ett modernt och skinande nytt San Agustín på 80-talet.

Men i början av december 2014 var tavlan borta. Väggen den suttit på skulle bli ett stort fönster och tavlan var flyttad till en av skräpkatakomberna i centrumets innandöme!

I San Agustín finns en grupp som kallar sig Los Suecos. De har låtit resa en staty i form av en svensk dalahäst vid San Agustín genomfartsgata, för att påminna om de svenska och spanska pionjärernas insatser när Maspalomas byggdes upp på 1960-talet. De har också i tre år organiserat en Svenskvecka i början av november med ett solidariskt motionslopp, som via sponsring från Hospíten Clinica Roca bidragit till mat mm till uteliggare i Maspalomas.

När den historiska tavlan hade återfunnits i San Agustíns katakomber reagerade direkt en av Los Suecos, Karin Berg Gonzales. Karin är verksamhetschef på Svenska Re, som har erbjudit rehabilitering i San Agustín sedan 1972.

San Agustíns historia är ju även vår historia! Det är klart att tavlan ska räddas för framtiden, utbrast Karin.

Vilken historia döljer sig bakom den gamla tavlan?

Ingen visste varifrån tavlan kom. Karin och Los Suecos letade efter spår till tavlans ursprung och hittade till slut José Matos Perez, som är företagare i San Agustíns centrum. Han kunde berätta om tavlan.

-Det var en konstnär som målade tavlan i början av 1990-talet, berättar José. Konstnären var från Tyskland och hette Nesto, men han signerade aldrig sina tavlor. Nesto har tyvärr gått bort, men han hann måla många tavlor, som fortfarande finns i centrumet. Bland annat finns en i min minigolfbana och en i min bar Don Quijote!

-Det var en organisation som heter Asociacion de Vecinos de San Agustín som gav Nesto uppdraget att måla en tavla som skulle skildra hela San Agustín.


Tekst & Foto: Birgitta Frejhagen

Birgitta är intresserad av svenskarnas historia på Gran Canaria. Hon har skrivit boken
Pionjärerna, och leder varje vecka under vintersäsongen en
Historisk Stadsvandring i San Agustín.
José Matos Pérez har varit ständig sekreterare i organisationen Asociacion de Vecinos de San Agustín. Vecinos betyder grannar/medborgare och "grannorganisationer" skapades i hela Spanien i samband med demokratiseringen efter att Franco hade dött. Praktiskt taget alla stadsdelar och områden har fortfarande sin egen Asociacion de Vecinos.

-Vi har arbetat med sådant som vi som medborgarna i San Agustín själva har kunnat göra för att försköna vårt eget område, berättar José Matos Pérez. Men vi har också ställt krav på att kommunen ska vidta olika åtgärder.

I San Agustín ställde Asociacion de Vecinos på åttio- och nittiotalet krav på att kommunen skulle garantera att inget avlopp skulle få släppas ut orenat i havet. Trafiksäkerheten och turisternas personliga trygghet var också i centrum för organisationens intresse. Man ville till exempel ha fler lokala poliser för att minska risken för rån.

-Men vi arbetade också med små konkreta frågor, minns José. Vi ställde ut små behållare där turisterna kunde slänga batterier för att minska att miljöfarliga ämnen kom ut i naturen. Och vi lät alltså en tysk konstnär måla tavlan som nu har hamnat i katakomberna i San Agustíns innandöme!

Karin Bergh Gonzalez tyckte det var självklart att tavlan skulle räddas. Hon är chef för företaget Svenska Re (svenskt rehabiliteringscenter) i San Agustin. Hon är medlem av Los Suecos och representant för organisationen Svenskar i Utlandet.

-Men när jag såg tavlan baxas in på Svenska Re insåg jag hur stor den var. Tavlan skulle inte få rum i något av våra förråd!. Men i samma ögonblick förstod jag också hur intressant tavlan var, minns Karin. Jag bestämde mig för att någonstans måste vi kunna ställa den, berättar Karin med ett skräckblandat skratt.

Och så sprang hon och två starka spanjorer, Tino och Carmelo, från det svenskklingande företaget Byggservice, med den tunga tavlan rakt över trädgården i Svenska Re fram till en pergola. Där fick tavlan plats!

Två bidrag till den kolossala tavlan
En ideell organisation i San Agustín bidrog till tavlans tillkomst och en annan till dess överlevnad. Tills någon hittar en bra och värdig placering, står tavlan nu i Svenska Res trädgård och fortsätter att stolt berätta om hur fint San Agustín och San Agustín Centrum ansågs vara på åttiotalet!