Møte med
Tom Smulders
REKLAME TIL BESVÆR
Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com
Mange er de som irriterer seg over turistbrosjyrer prydet med de nordiske flagg og farger, som ligger strødd rundt på offentlige stier og veier der turister og annet fotfolk ferdes.

Brosjyrene tilbyr fristende utflukter rundt på Gran Canaria til en billig penge, og med frekvente avganger fra nærmiljøet.


Det er mange aspekter ved denne publiseringen som får folk til å reagere. Alt fra en misbilligende måte å bruke et nasjonalt symbol som flagget på, til det miljømessige aspektet. Naturen og nærmiljøet blir til stadighet hjemsøkt av reklamemateriell som forflytter seg med vinden og søpler ned offentlige steder.

Dette vekker nysgjerrigheten, og til dels irritasjonen hos mange. Er dette virkelig lov? Er denne måten å markedsføre seg på legalt?

Skal man tro den lokale pressen forsøker man å forhindre denne type markedsføring, så vel som direkte salg på gatene av ferieklubber, timeshare og lignende. Salg- og markedsføringsloven må gjelde likt for alle, og turister skal slippe å føle seg antastet på gaten av en påtrengende salgsform de ikke selv ønsker å utsettes for.

Dag&Natt tok kontakt med Tom Smulders som representerer FEHT (Forbundet for driftsbestyrere i turist- og hotellbransjen) , der han er ordfører/president i foreningen for ”extra hoteleros”, dvs. de som representerer bungalowkompleks og leilighetsanlegg for turister på Gran Canaria.

Tom Smulders som opprinnelig er hollansk, og er folkevalgt til å lede komiteen for Sikkerhet og Forebyggende arbeid. En komitee som slik navnet tilsier, har som formål å bygge en bro mellom hotellforbundets interesser og offentlige nød- og serviceetater .

Tom Smulders driver selv på vegne av sine medlemmer en kamp mot denne type markedsføring, og har sittet i utallige møter med autoriteter og politikere angående dette fenomenet.

Tom Smulders
 
Vi spør derfor om utdeling av brosjyrer for kommersielle endemål på offentlige steder er beskyttet av loven?
- Nei, jeg kan garantere at det er 100% ulovlig å dele ut all form for reklame materiell på offentlige steder, det vi på spansk kaller «via publica». Det er heller ikke lov til å legge slikt materiell i telefonkiosker eller under vindusviskerne på parkerte biler.

Kommer det klagemål fra dine medlemmer i hotellorganisasjonen?


- Selvfølgelig. De ønsker det beste for sine gjester og lar seg naturligvis irritere over at nærmiljøet forsøples. Men de utsettes også direkte, ved at inntrengere ulovlig tar seg inn på hotellkompleks og deler ut brosjyrer under dørene der turistene bor. Dette har flere negative aspekter. For det første sikkerhetsmessig negativt at uvedkommende tar seg inn ulovlig på et hotell-/leilighetskompleks. For det andre kan gjestene ofte oppfatte det slik at det materialet de finner stukket innenfor døren er lagt der fra enten resepsjonens eller fra turoperatørens side. Det gir materialet en falsk troverdighet.

Hvordan reagerer gjestene?

-I de tilfeller de reagerer og tar kontakt med resepsjonen kan man i alle fall forklare hvordan det ligger til. I andre tilfeller har man sett at gjesten har reist på utflukten, vært misfornøyd og klaget til resepsjonen eller hotellverten som de mot bedre viten tror at står som arrangør.

Hva klager gjesten over?
-De klagemål mine medlemmer har mottatt, har i stor grad gått ut på at det inngår elementer i utflukten som ikke kommer fram i teksten. Nemlig at de må overvære et par timers demonstrasjoner av diverse kommersielle produkter, som åpenbart er der arrangøren skal tjene sine penger, og som er grunnen til at utflukten i seg, kan selges så billig. De som reagerer føler seg lurt og utnyttet.

Hvorfor klarer ikke turistkompleksene å hindre at brosjyreutdelerne tar seg inn?
-Man mistenker at flere av de som deler ut slikt materiell er arbeidsløse, desperate mennesker som i mange tilfeller også har et kriminelt rulleblad. De blir stadig mer aggressive i sin pågåenhet og mer kreative i sine metoder. Et eksempel er når de kommer i gjeng, tar seg inn via nødutgang som en åpner innenfra, og etter bare noen minutter har de invadert alle trappeoppganger og slengt brosjyrer under dørene før noen rekker å reagere. De er borte like fort som de kom.

Hva gjøres fra FEHT`s side?

-I tillegg til å løse dette i samarbeid med politikere og ikke minst politiet, har vi laget skriftlige advarsler som settes opp i resepsjonen der vi advarer gjestene, samt fraskriver oss ansvaret om noen ønsker å delta på en slik utflukt. For oss er det viktig at selv om dette materialet skulle dukke opp innenfor hotellets private område, så er det ingenting som arrangeres i hotellets regi, og at vi beklager fenomenet.

I Dag&Natt har vi fått leserbrev som oppmuntrer til å boikotte disse utfluktene ved å fjerne brosjyrer, det vil si å kaste de når man ser dem?
- Det gjør jeg selv hver gang jeg kommer over en bunke liggende under en sten ett eller annet sted på veien. Derimot skal man være litt forsiktig fordi at de som deler ut brosjyrene kan være desperate mennesker med et viss kriminell historikk, og som ikke går av veien for å komme med trusler om de ser deg. Det har vi sett flere eksempler på. Men selvfølgelig har vi alle et felles ansvar for å holde nærmiljøet rent og fritt for all type søppel.

Jeg har dessuten tatt opp med kommunens ansvarlige for renhold av offentlige veier, stier og strandpromenader at deres ansatte må bli flinkere til å kaste slikt kommersielt materiale når de finner det. Her har vi sett en viss sløvhet fram til nå. Politi og ordensmyndigheter er selvfølgelig også ansvarlige for å fjerne slikt materiale som forskriftsmessig helt klart strider i mot loven.

Hva med disse utfluktfirmaene i seg. Er deres virksomhet lovlig, om enn ikke deres markedføringsmetoder?

- Et noe spennende spørsmål. Jeg har vært i kontakt med høyeste turistmyndighet i den kanariske regjeringen, og sender de til stadighet en påminnelse om dette. Jeg har også hatt møter med turist-, orden- og politimyndigheter i kommunen Mogan så vel som i San Bartolome de Tirajana. Fra myndighetens hold sies det at de jobber med å kartlegge legaliteten til denne type virksomhet. De sier det er en lang prosess og at virksomheten genererer store penger med alt hva det innebærer. Gjennom årene har det også handlet om selskaper som til stadighet bytter identitet og dukker opp i ny drakt.

 

Hvem ligger bak virksomheten?
-Selv om virksomheten er konsentrert om de nordiske lender, er det ingenting om tyder på at gründerne bak selve driften har sin opprinnelse i Norden. Så langt kan det virke som det er aktiviteter som tidligere er etablert på andre kanarieøyer, sågar Baleares øyene som dukker opp her hos oss med større eller mindre intensitet fra tid til annen?

Hvorfor retter aktiviteten seg kun til et nordisk publikum?
-Personlig tror jeg at det er fordi den folkegruppen er de mest naive. Med all respekt. I f.eks. Norge og Sverige er man vant til et annet lov system der man som konsument er bedre beskyttet. Man utgår fra at det som tilbys er filtrert og kontrollert, og i motsatt tilfelle vil konsumentloven ta deg i forsvar, og du kan komme langt med dine rettigheter og de klageinstanser som er etablert.

Dessuten er man ikke vant til korrupsjon i samme utstrekning som lenger sydover i Europa, og den naturlige mistenksomheten er kanskje erstattet av en åpenhet og nysgjerrighet som i dette tilfellet blir utnyttet. Ser man dessuten sitt eget lands flagg på materialet så føler man seg enda tryggere. Dette vet også de som ligger bak dette fenomenet og drar maksimal fordel av det.

Hvordan reagerer turoperatørene på dette?
-De er selvfølgelig også irriterte og indignerte. De store reisearrangørene har også sittet med i møter med politikerne og politi. De er oppgitt over klagemål fra sine gjester, men opplever også disse utfluktene som en konkurranse til egne produkter. Som kjent tilbyr også reisearrangørene sine egne utflukter, ofte til en noe høyere pris, og føler at disse eksterne utfluktene fratar dem gjester.

Er det ikke bra for konsumenten med konkurranse i markedet?

- Jo det kan så være. Men da må alle ha samme spilleregler. Myndighetene må stille de samme krav til dokumentasjon, lisenser og ferdigheter hos alle for at det skal kalles en sunn konkurranse. Og ikke minst til markedsføringen, slik vi startet denne samtalen. Å dele ut reklamemateriell på offentlige steder er forbudt, og det gjelder ikke bare utflukts brosjyrer.

Her har myndighetene også et preventivt hensyn å ta. Om man ser at ingen reagerer så vil smitteeffekten gjøre seg gjeldene og plutselig er det fritt frem for hvermannsen å dele ut brosjyrer for sin virksomhet, være seg bilutleie, pizzerias eller aktivitetsparker. Det gir et skittent inntrykk av øya vår, og er på ingen måter forenlig med den presentasjonen og opplevelsen vi ønsker å gi våre besøkende.