Bjørn Lyng`s arvinger har blitt plyndret…
   
Arvingene etter Bjørn Lyng mener at konsernsjefen har ”plyndret” Anfi Gruppen for 8,6 millioner euro. De mener også at selskapets daglige leder, Arturo Ramirez har en finger med i spillet.

Anfi Gruppen er i ferd med å gå opp i oppløsning. Arvingene etter den norske gründeren Bjørn Lyng har anklaget sin partner, den kanariske magnaten Santiago Santana Cazorla for underslag og administrativ villedelse av det kjent timeshare/turistimperiet på sørsiden av Gran Canaria. De mener bl.a. at store summer har blitt overført fra konsernet til brødrene Santana Cazorlas egen konto (Los Hermanos Santana Cazola).

Anfi International, som eier 49,99% av konsernets selskaper, anslår at mer enn 8 millioner euro har “forsvunnet” mellom 2012 og 2013, og med det satt konsernets eksistens i økonomisk fare. Anfi Gruppen står i dag for 700 arbeidsplasser på sitt turist- og fritids etablissement i kommunen Mogan på Gran Canaria.

Den norske delen av Anfi Gruppen, et selskap eid til 50% siden 2006 av den kanarisk byggmesteren Santiago Santana Cazorla, har levert inn en anmeldelse til domstolen i San Bartolomé de Tirajana, rettet mot brødrene Santana Cazorla, Santiago og Manuel, samt administrerende direktør i gruppen, Arturo Ramirez som man mener er medskyldig i de påståtte forbrytelser.

Santiago Santana Carzola har i henhold til avtaler han inngikk med Bjørn Lyng i 2006, dobbelt så mange stemmer som Lyngs norske arvinger, i tillegg er han i besittelse av en rekke fullmakter. Fullmakter han angivelig fikk i full fortrolighet av Bjørn Lyngs selv, like før hans død. Dette er stemmer og fullmakter som gjør at han kan opptre som om konsernet var han, helt eksklusivt, skriver CanariasAhora.

Bjørn Lyngs arvinger begynte å reagere på mistenkelige overføringer av penger fra selskapene Anfi Resorts og Anfi Sales til brødrene Cazorlas konto i begynnelsen av april 2013.
 
Anfi Del Mar  
I anmeldelsen kommer det frem at representanten for Anfi International, nordmannen Jarl Whist, på samme måte som styrets sekretær, Juan Arncibia forlangte i april en forklaring fra styrets ordfører, Santiago Santana Carzola på hvor pengene hadde tatt veien, for i sin tur å kunne svare domstolen. Santana Carzola nektet å svare på henvendelsen før et styremøte som ble holdt i mai, da fristen ovenfor domstolen hadde gått ut. På dette styremøte gav Santana Cazorla en del “forvirrede versjoner” på hvor disse pengene hadde tatt veien. Han la frem to gjeldsbrev en med forfall i november og den andre i desember, som et forsøk på å formalisere en tilbakebetaling på mer enn 8 millioner euros. Dette førte til brudd i samarbeidet og mistillit i styret, som videre har ført til ytterligere konflikter og sammenstøt, frem til Lyngs arvinger nå har anmeldt forholdene. I anmeldelsene anmoder Anfi International om hekting av Santanta Cazorla og med en kausjons sum på 9 millioner euro. Det anmodes også om at Santana Cazorla skal løses fra sine fullmakter og all rett til å ta avgjørelser uten samråd med styret, da han har mistet all tillitt i konsernet.

De norske arvingene etter Bjørn Lyng fikk til slutt innsyn i regnskapene til Anfi Gruppen i begynnelsen av juni måned, etter turbulente styremøter der Santana Cazorla nektet å komme med informasjon, ei heller la styrets sekretær godkjenne omformuleringer i regnskapet.

Da regnskapet ble lagt på bordet viste det seg at i 2012 ble det gjort seks bankoverføringer fra Anfi Resorts SL til Hermanos Santana Cazorla, to av dem autorisert av Santiago og fire autorisert av broren Manuel, som tilsammen utgjorde 7 millioner euro i fjorårets andre halvdel.

Kontantuttak skjedde den 30 juli, på total 400 000 euro, to uttak den 25 september på 1 000 000 euro og 600 000 euro, Den 18 oktober ble det tatt tu 2 300 000 euro, og den 31 oktober 800 000 euro. Den 26 november ble det tatt ut 1 900 000 euro.

Beløpene som ble tatt ut i 2013 fra Anfi Sales SL, er 1 759 000 fordelt på fire uttak på mindre enn to måneder. Det figurerer også et beløp på 6,9 millioner euro den 2 januar som de norske arvingene mistenker at de ter Carzorla som står bak.

I tiltalen mot brødrene Cazorla foreligger også denne fortielse av bevegelse på kontoet. Man kan lese at 6,9 millioner euro er overført til Petrecan SL (et annet selskap som tilhører brødrene) med krav om anskaffelse av et gjeldsbrev fra selskapet utstedt den 28 desember 2012 og med utløp tre dager senere.

I anklagelsene mot Santana Cazorla fremgår det at transaksjoner er gjort kun for å skjule et kriminelt formål. Flytting av penger foregikk i dagene for selskapets årsoppgjør nettopp med det formål å kamuflere en illegal handling.

Anfi International understreker at anklagelsene ikke bare handler om “plyndring” av konsernets økonomiske midler. Men ved å holde all aktivitet hemmelig har de hindret de norske arvingene i å reagere tidligere og derfor kunnet sette inn tiltak i et konsern som gjennomlever en stor og alvorlig krise slik situasjonen ser ut.

Direktør Arturo Ramirez beskyldes også for medvirkning, all den stund man mener han var fullt klar over hva som foregikk. I følge de norske arvingene var Arturo Ramirez stilling ham betrodd for å holde et “øye” med driften på vegne av de norske arvingene.

Anmeldelsene mot Santiago Santana Cazorla ble i følge CanariasAhora levert inn til domstolen i San Bartolome de Tirajana for flere måneder siden, men ingenting har skjedd så langt.

Det er i så fall ikke første gangen Santana Cazorla står tiltalt og mistenkt for mislighold og korrupsjon også fra annet hold. Likevel skjer det ingenting. Han verken blir frikjent eller dømt.

Kilde: canariasahora.com, La Provincia
 
Anfi del mar  
Konflikten fortsetter...
Konflikten mellom arvingene etter Bjørn Lyng og Santana Cazorla Gruppen eskalerer.

De norske investorene har nå bedt de Kanariske Kystmyndighetene om å oppheve den konsesjonen de har innvilget til et selskap eid av Santiago Santana Cazorlas sønn. En konsesjon gitt for å drive alle kommersielle aktiviteter langs stranden og kysten stripen tilhørende timeshare området Anfi del Mar.


Familien Lyng retter krav til det statlige kystorganet om at de skal gjenåpne saken om en konsesjonen de mener er foreldet, og dessuten ikke oppfylt i forhold til den avtale som ble inngått. Grunnen er at det selskapet som ble konsesjonshaver, Narval SL, ikke har holdt den stipulerte tidsfristen for påbegynnelse og avslutning av oppdraget, i følge det som står i kontrakten, mener Lyng arvingene.

I følge reklamasjonen som er oversendt de Kanariske Kystmyndighetene av Bjørn Lyngs arvinger, understrekes det at konsesjonshaver, Narval SL, åpenbart er relatert til Santana Cazorla Gruppen, gjennom sin administrator som er Santiago Santana Cazorlas egen sønn. Dessuten hevder de at det dreier seg om et selskap som forøvrig ikke har "noen økonomisk aktivitet", med kun et kapital på 3000 euro og "uten noen erfaring fra tidligere utbygging og drift av turistområder".

Videre tilfører Bjørn Lyngs arvinger at deres kompanjong Santiago Santana Cazorla er president i Anfi, det samme selskapet som fikk konsesjonen over disse områdene fra og med mars måned 1989 til mars 2009. Deretter søkte man om en forlengelse av denne konsesjonen, og/eller en søknad om nye konsesjoner, men de Kanariske Kystmyndighetene avbøyde begge søknadene, og innvilget instedet alle rettigheter til selskapet Narval SL.

I følge lokalavisa La Provincia og deres kilder, har Santiago Santana Cazorla kunnet favorisere sin sønn, gjennom privilegert informasjon. Den konsesjonen som de Kanariske Kystmyndigheter innvilget selskapet Narval SL gir tillatelse til drift av business ved kystlinjen på Anfi del Mar. Alt fra turistsesongens servicebedrifter på stranden og på "hjerte øya", som utleie av solsenger, vannaktiviteter, sportsbåthavnen og restaurant driften og utleie av kommersielle lokaler som befinner seg på dette turistkomplekset. En business som totalt sett genererer mellom 300 000 og 500 000 euro i måneden, melder lokalavisa La Provincia.

Etter at Anfi del Mar`s søknad om videre konsesjon og drift ble avslått av Kanariske Kystmyndigheter, fikk selskapet Narval SL innviet konsesjon den 28 november 2011. Denne konsesjonen gir Santiago Santana Cazorlas sønn mulighet til å drive et kommersielt område på 145.381 kvadratmeter, men med klausuler der han pålegges å realisere visse utbygginger, noe som fram til dags dato verken er påbegynt eller avsluttet, skriver La Provincia.