Svenskar i utlandet
Två kvinnor, två generationer brinner för svenska pensionärers rätt att få hemtjänst i utlandet
Text& Foto:
Birgitta Frejhagen
Karin Ehnbom-Palmqvist och Sveriges konsul Ann Ekstrand
Karin Ehnbom-Palmqvist är född i Stockholm. Hennes pappa var byrådirektör på ett statligt verk och hennes mamma arbetade med att utbilda blivande affärsbiträden på varuhuset PUB i Stockholm, vilket var ett både seriöst och roligt arbete!

Karin åkte med sina föräldrar utomlands när hon var 16 år. Hon fick blodad tand och började arbeta som guide för Club 33 på sommarloven.

Men en dag stod hon i ett vägskäl. En vän föreslog att hon skulle söka som aspirant vid Utrikesdepartementet, UD, för att bli svensk diplomat.

Skulle Karin välja Club 33 eller UD?
Hon var förälskad och hade just träffat sin blivande man, Lars Palmqvist i Barcelona. Skulle hon riskera relationen? Hon visste också att ungefär 3000 personer skulle söka aspirantutbildningen, men bara 15 skulle antas.

- Om jag blev antagen skulle det bli starten till ett livslångt resande utomlands för min del. Så jag gruvade mig! Skulle jag våga säga till Lars att jag ville söka utbildningen, säger Karin med ett skratt.


Hon kände att relationen med Lars var viktig, och att den var så ny och skör. Och chansen att antas var sju så liten. Jag bestämde mig för att söka utbildning på UD, men att inte berätta något för Lars, säger Karin med ett lite generat leende.

När Karin och Lars var på hennes första besök hos hans föräldrar – hennes blivande svärföräldrar – kom ett telegram till henne!

”Grattis Karin! Du har blivit antagen som aspirant vid Utrikesdepartementet”, stod det i telegrammet.

De blivande svärföräldrarna såg sin svärdotter sväva iväg till okända länder och blev upprörda över denna oväntade nyhet. Men Lars Palmquist tog det lugnt. Trots att han nog redan då insåg att detat skulle förändra hela hans liv! Under 40 år har jag följ med Karin, skrattar Lars Palmqvist. Vi började i Chicago, men sedan blev Karin ambassadör i Mexico, Venezuela, Australien och Nya Zeeland. Men jag har haft ett fantastiskt liv.

När Karin skulle gå i pension för ett par år sedan fick hon ett erbjudande att bli generalsekreterare och ansvarig för organisationen Svenskar i Världen. Hon kände att hon gärna ville ta den nya utmaningen, och Lars sa återigen ja till ett fortsatt kringflackande liv!

Vi är många utlandssvenskar Det finns ca 550 000 utlandssvenskar. De flesta i USA, men ca 90 000 finns i Spanien.

Karins uppdrag är att så ärligt som möjligt vara dessa utlandssvenskars röst gentemot regering och myndigheter i Sverige. Att lobba för rättigheter och göra deras synpunkter hörda. Under de senaste åren har Svenskar i Världen arbetat både för skattefrågor och kommunala frågor. Föreningen har till exempel fått regeringen att sänka skatten på pensionen från 25% till 20% för utlandssvenskarna, och att ändra lagstiftningen så att skolpengen följer med svenska barn, som bor med sina föräldrar utomlands mm mm. Det senare har haft stor betydelse tex eleverna och deras föräldrar vid Svenska Skolan i San Agustín.

Svenskar i Världen är en förening. Den har en tidning och hemsida där man kan del av information, som är viktig för svenskar som bor utomlands. Man kan också få personliga svar och individuell rådgivning. Man kan stödja föreningen genom att bli medlem, det kostar 40 euro/år, men mycket av informationen får man del av utan kostnad.

Vid sitt besök nu i november på Gran Canaria har Karin förstått att många pensionärer här funderar på hur de skulle kunna få hemtjänst här nere. Många pensionärer vill inte tvingas återvända och bosätta sig i Sverige för att få hemtjänst.

Ann Ekstrand Celis är sedan 20 år Sveriges honorärkonsul på Kanarieöarna. Hon vet att behovet av personligt stöd i hemmet finns i verkligheten. Här finns en stor ensamhet bland många pensionärer, säger Ann. Många har behov av hjälp i hemmet, men de har inte råd att betala. En del är lämnade helt utan tillsyn och stöd.

Både jag och andra frivilla försöker besöka dem så gott det går. Men många skulle behöva en regelbunden hemtjänst. Deras ensamhet och utsatthet berör mig ofta fruktansvärt illa, avslutar Ann med att säga.
TH: Anna Gavanas är forskare vid Linköpings Universitet
Karin Ehnbom-Palmqvist och hennes mann Lars Ehnbom
Anna tänker nästan som Karin!
Det är en dryg generation mellan Karin Ehnbom-Palmquist och Anna Gavanas. Men ändå tänker de så lika!

Anna Gavanas har doktorerat och är nu forskare vid Linköpings Universitet. Hon har liksom Karin besökt Gran Canaria under november. Anna är här för att samla in information om hur svenska pensionärer på ön klarar sitt ”behov av hemtjänst”


-Min utgångspunkt är att vi har lagstiftat om hemtjänst i Sverige, därför att vi vet att det finns ett behov. Äldre och andra behöver i vissa skeden i livet personligt stöd i hemmet, säger Anna.

Anna konstaterar att de svenskar som bor i Sverige, kan få olika typer av personligt stöd i hemmet beroende på hur deras behov ser ut.

Stödet kan gälla enklare sjukvård, som omläggning av sår, hjälp med medicinering, provtagning mm. Men stödet kan även gälla rent personliga tjänster som städning, inköp, bäddning, matlagning och matning, eller annan hjälp för att äta och dricka på ett vettigt och nyttigt sätt, eller sällskap på promenader eller vid läkarbesök. Hjälpen kan också bestå av hjälp med dusch, tandborstning, toalettbesök, blöjbyte mm. Mycket av det här stödbehovet är både intimt och personligt.

Annas fokuserar i sin forskning, liksom Karin i sitt lobbyarbete, på hur vi utlandssvenskarna har det och klarar att ordna vår vardag utomlands.


- Jag började intressera mig för kundval och valfrihet. Och därifrån insåg jag att många pensionärer i dag flyttar utomlands, och de då troligen även vill kunna utnyttja dessa tjänster där de har valt att bosätta sig, säger Anna. Jag vill förstå och sprida kunskap om de svenskar som bosätter sig utomlands. Hur formar de sin vardag när de blir äldre och hur klarar de att få det stöd de behöver. - Jag brinner för att påverka de svenska myndigheterna så att utlandssvenskar får del av sina rättigheter. Idag kan de få rut- och rotavdrag. Och självklart måste vi försöka reda ut hur de skulle kunna få del av hemtjänsten, säger Karin.

Anna och Karins familjeförhållande är lika Inte nog med att dessa två kvinnor tänker lika. Deras familjesituationer påminner om varandra. Anna arbetar som forskar och måste räkna med att hon ungefär fyra månader per år är bosatt utomlands. Och liksom Karins man Lars ställt upp på Karins behov i alla år, så ställer Annas sambo, Peter Eriksson, nu upp på Annas behov!

Förra året var Anna och Peter fyra månader på Solkusten på Spanska fastlandet och i år är de drygt 3 månader på Kanarieöarna. Anna gör fältarbete, intervjuar pensionärer och skriver. Peter är medföljande, och har som sådan fått tjänstledig från sin fasta anställning i Sverige som IT-expert. Han och Anna bor nu i Las Palmas och under Annas fältarbeten försjunker han i kreativt arbete med elektronisk musik. Ett intresse som han delar med Anna.

Vår hemtjänst på agendan redan i augusti 2015? Anna och Karin, bryr sig om de svenska pensionärerna som bor utomlands. De brinner för att dessa utlandspensionärer ska få del av de skattekronor som de har betalat i Sverige!

Hemtjänst liknar både rut- och rotavdrag och skolpeng, och där har vi fått fram lagstiftning som ger utlandssvenskar möjlighet att utnyttja sina rättigheter. säger Karin. Nu går vi vidare.

Föreningen Svenskar I Världen ska i augusti 2015 ordna ”Utlandssvenskarnas Parlament” i Stockholm. Då kommer föreningen att bjuda in utlandssvenskar som får möta politiker från regering, riksdag, kommuner och experter från olika sakområden.

Där har vi ett forum för att lyfta upp och diskutera hemtjänstsfrågan för utlandssvenskar. Jag ska jobba för detta, avslutar Karin bestämt.