Det strides om tiden i Spania
 
En parlamentær kommisjon har kommet frem til at Spania har vært i «feil» tidssone siden general Franco bestemte at landet skulle følge sentraleuropeisk tid i 1942. General Franco synkroniserte tiden til den samme som Tyskland, ment som en sympatierklæring. Dette har man altså ikke endret siden. Kommisjonen anbefaler nå i sin rapport at Spania bør være i samme tidssone som Storbritannia og Portugal.

«Vi sover nesten en time mindre enn det Verdens helseorganisasjon anbefaler. Dette har en negativ effekt på produktivitet, fravær, stress og ulykker,» heter det.

Kommisjonen mener tidsforskjellen er grunnen til at spanjolene spiser, jobber og legger seg senere enn sine europeiske naboer.

På grunn av en historisk feil, spiser spanjolene lunsj kl. 14.00 og middag først kl. 21.00. Men i henhold til solens posisjon spiser vi egentlig samtidig som resten av Europa; kl. 13.00 og kl. 20.00, forklarer professor Nuria Chinchilla ved IESE internasjonale arbeids- og familiesenter.


– Vi lever med 71 års jetlag, og det er uholdbart, sier professor Nuria Chinchilla til avisen The Guardian. Vil ha slutt på siestaen

Ifølge The Guardian jobber spanjolene flere timer i uka enn tyskere og briter, men er mye mindre effektive.

I spissen for kampanjen for å bringe Madrid i tråd med London og Greenwich time, er Ignacio Buqueras, president i foreningen for Rasjonalisering av spanske Arbeidstid. Han har kjempet innbitt i mer enn 10 år, og mener det er regjeringen og Spanias ledende selskaper som bør gå i spissen for denne endringen. Produktiviteten ville øke, og det sivile samfunnet bedres, hevder han. Fordi spanjolene ikke selv har tid til å vie sin fritid til lokale– og frivillige organisasjoner samt veldedighet, er det myndighetene som må kjempe deres sak. Familielivet vil også forbedres, samt at det vil tillate foreldre å tilbringe mer tid med sine barn etter jobb, mener Ignacio Buqueras.


- Vi burde begynne å jobbe mellom kl. 07.30 og kl. 09.00 om morgenen og aldri slutte senere enn kl. 18.00. En halv eller hel time er mer enn nok til lunsjpause, mens vi her i Spania gjerne tar en “break” på 2-3 timer, sier Buqueras. Nå må det bli slutt på siestaen!


Han vil også ha slutt på at beste sendetid på TV er to timer senere enn Storbritannia, og at fotballkamper ofte har avspark så sent som klokken 23.
Canarias “is different”

Som kjent ligger man en time tilbake på Kanariøyene. Hvilket burde bety at effektiviteten og produktiviteten her er merkbart bedre enn på det spanske fastlandet, om man får tro Ignacio Buqueras teorier.

Men forslaget om å redusere fastlands tiden med 1 time, hvilket skulle innebære at fastlandet og Balearene får synkronisert tid med Kanariøyene, har møtt uventet kritikk.

Paulino Rivero, president i den kanariske regjeringen (Gobierno Canario) og tilhørende partiet Coalición Canaria -CC (et parti som ble skapt i 1993 av kanariske nasjonalister, kommunister og konservative) er opprørt over forslaget fra den parlamentariske kommisjonen som foreslår tidsbytte.

Han mener at det vil være “katastrofe” for Kanariøyene om fastlandet og Balearene får samme tid som den kanariske øy-gruppen fordi det vil frata Canarias det privilegium og særstilling øygruppen har på spansk TV. Flere ganger i timen, når et klokkeslett nevnes, kommer standardsetningen; “En time mindre på Kanariøyene”.

Sier programlederen at kl. 20.00 kommer en ekstraordinær nyhetssending, vil han alltid tillegge –“en time tidligere på Kanariøyene”!!!!!! Dette mener nå Paulino Rivero at vil forsvinne med et tidsbytte, og dermed vil også Kanariøyene bli mindre nevnt på nasjonalt fjernsyn!! Kanariøyene vil altså miste sin særstilling og sin og den markedsverdi dette måtte ha for øygruppen.

Greenwich Mean Time

GMT, Greenwich Mean Time, er en tidssone som defineres å sammenfalle med UTC (Coordinated Universal Time).

Etter at man på 1800-tallet begynte å benytte samme tid for større landområder, var det i bruk mange forskjellige definisjoner på døgnets begynnelse. I Frankrike benyttet man f.eks. tiden som gjaldt for Paris-observatoriet, i Storbritannia den som gjaldt for Greenwich-observatoriet. Etter flere internasjonale konferanser i siste halvdel av 1800-tallet ble man enige om å inndele Jorden i tidssoner med 15 graders utstrekning i lengde, og innenfor en slik sone bruker man (med enkelte unntagelser) samme tid. Utgangssonen er den som ligger like langt på hver side av Greenwich-meridianen.

Greenwich, England, har vært sentral i tidens historie siden den Internasjonale Meridian Konferansen i 1884 bestemte å legge Hoved Meridianen hit, og å gjøre stedet til utgangspunkt for Det Internasjonale Tidssone systemet. Siden selve tiden blir målt ut fra Hoved Meridianen ble det sterkt fokusert på  Greenwich da det gikk mot århundreskifte. Meridian Linjen er en tenkt linje som går fra Nordpolen til Sørpolen.

Felles «jernbanetid», basert på soltiden i Greenwich utenfor London (Greenwich Mean Time, GMT), ble innført i England i 1847. Felles tid over hele Norge kom først i 1895. Før dette hadde hver landsdel sin egen tid basert på når Solen stod i sør. Det var fire minutters tidsforskjell mellom Kristiania og Drammen, 22 minutter mellom Kristiania og Bergen. Togføreren måte stille om klokken mellom stasjonene.