Dit inga andra svenska händer når………
…….når ofta Svenska Kyrkan på Gran Canaria……..

Av Anders Björnberg
Foto: Pia Lundber

Anders Björnberg präst Gran Canaria Det händer att svenskar råkar illa ut på Gran Canaria. Det kan vara självförvållat eller bero på andra omständigheter. Då och då kommer vi i kontakt med ”lycksökare”, som för sina sista slantar har fått tag på en flygstol och landat vind för våg i hopp om att det nog ska ordna sig… Andra är ”på rymmen” från något i Sverige, eller rentav från sig själva. Ofta finns det missbruk eller andra tragiska omständigheter med i bilden.

Ibland anar anhöriga att något är på tok. Men de är både rådlösa och maktlösa hemma i Sverige, får ingen kontakt med den anhörige, som kanske avsiktligt har dragit sig undan.


När krisen förvärras
söker de sig till oss i Svenska kyrkan. Ofta är den akuta anledningen att de saknar pengar, både plånbok och bankkonto är tomt. En återkommande förklaring är att de blivit lurade eller rånade. Efter ett par dagar utan pengar till mat och logi är dessutom både kroppen och själen utmattad, ofta i sjukdomstillstånd.

Det är för väl att de hittar oss till sist, ringer eller kommer gående. De vet tydligen att vi finns här, eller har fått höra det av andra. I sådana situationer lämnar vi direkt besked om att vi varken delar ut eller lånar ut pengar.
 
Men vi börjar ofta med att bjuda på kaffe, kanelbulle eller en toast och slår oss ned för att höra deras berättelse. Självklart ställer vi också följdfrågor för att hitta lösningar på problemen. Vi ger besked om att vi kan hjälpa dem att få telefon- eller e-postkontakt med anhöriga i Sverige, eller med deras bank – om de nu har något konto. Vi försöker vara både vänliga, omtänksamma och ”tuffa”, när det behövs. Också en vuxen slarver behöver ibland bli påmind om sitt eget ansvar.

Mer mänskliga resurser än materiella
Vi har inga resurser att vara ”reservbank” eller hotell eller ens vandrarhem. Våra resurser är främst det personligt stödjande arbetet: att lyssna, att fråga, söka information, ge goda råd och tips, tillhandahålla kommunikation via telefon och internet, förmedla information åt olika håll m.m. – allt handlar om en personlig och stödjande närvaro med en drabbad medmänniska.

Självklart är våra lokaler också viktiga tillgångar, både för samtal i enskilt rum, trygghet och gemenskap i caféet samt kyrkorummets möjligheter till stillhet och andakt.

I mån av tid och möjlighet kan vi också ställa upp med skjutshjälp i akuta nödlägen. I enstaka undantagsfall har vi också både ordnat med och bekostat hemresa till Sverige – när inga andra möjligheter tycks finnas.

Ibland ringer någon
från Sverige och frågar efter en anhörig som man tror eller vet finns på Gran Canaria, men som man inte får kontakt med. Då och då lyckas vi hitta den som dragit sig undan och kan på det viset förmedla viktiga besked till anhöriga. Detta är en viktig sida av vårt arbete, som kanske inte blir så uppmärksammat: vi kan nå anhöriga i Sverige med både lugnande och oroande besked. –Och omvänt kan vi förmedla viktig personlig information från Sverige till någon anhörig på Gran Canaria, när den egna kontakten av någon anledning inte fungerar. I sådana situationer är också Svenska konsulatet en viktig instans för snabb och viktig information. Där har vi en naturlig och bra samverkan.

På rymmen med sitt missbruk
Ibland kan en ”fyllevecka” på Gran Canaria gå så långt, att man behöver någon att tala med. Vi kan bli uppringda från t ex en hotellgäst som vill att någon ska komma och hälsa på. Vid ett sådant tillfälle visade det sig att jag var bekant med prästen i hotellgästens hemförsamling. Jag fick lov att kontakta prästen i hemförsamlingen, som lovade att finnas till hands vid personens återkomst till Sverige.

Patientbesök på sjukhus
Särskilt med Clinica Roca i San Agustin har vi nära kontakt. Vi får fortlöpande information om svenska patienter som vill ha besök och har en fast besöksdag i veckan. Dessutom har vi beredskap att komma på besök när någon efterfrågar det, båda på Clinica Roca och på andra sjukhus på Gran Canaria, över hela ön. Ibland kan vi få med oss en frivillig tolk från församlingen, om det behovet finns, t ex i samtal med läkare.

Många är de dagpatienter på Clinica Roca, som i väntan på besked kommer över till Svenska kyrkan för en kopp kaffe och kanske en pratstund med någon – ofta i en orolig situation. Också sådana lite darrande svenska händer är vi ganska ensamma om att nå i Svenska kyrkan på Gran Canaria.