Nytt jätte projekt Gran Canaria
 
Av ESC

Projektet går under namnet “Costa Afortunada” (lyckliga kusten), och området för utbyggnaden är precis där San Agustin börjar – vid sidan av Sioux City och tvärs över vägen från nuvarande Bahia Feliz.

Projektet är odiskutabelt imponerande. De tyska och ryska investorerna som påstås vara redo att lägga pengarna på bordet, kommer att krävas på 1.600 miljoner euros för att kunna bygga ut Costa Afortunada. Samtidigt kommer Gran Canaria att få ca. 7.000 nya hotellsängar och jobb skapas för åtminstone 9.000 personer!

Tanken kring detta projekt har funnits länge. Men det har varit svårt att hitta någon som är villig att gå in i ett så stort projekt. Dessutom har byggförbudet som rådit på Gran Canaria under många år satt käppar i hjulet för projektet.

Nu har myndigheterna öppnat för byggandet med lite annorlunda och enklare regler, varpå projektet har aktualiserats igen. Egentligen finns det bara ett hinder idag för att projektet skall bli verklighet. Det är att området som idag har grönt ljus för att bygga 4.800 nya hotellsängar, måste få lov att inrymma 7.000 bäddar, vilket är ett krav från investerarna.
Tomat Greven Gran Canaria Beslutet ligger nu hos den lokala ö-regeringen (el Cabildo) och anses av många som “överkomlig”.

Costa Afortunada är ett landområde som mäter 2.359.650 kvadratmeter. Här finns avsikten att bygga 6 lyxhotell, samt lyxvillor både för turister och de som önskar bo här. Dessutom skall det byggas en golfbana – också den lyxig. Vidare är avsikten att bygga två köpcenter och en nöjespark som åtminstone skall kunna konkurrera med Eurodisney i Paris!

Vidare anser man att kopplingen till strand måste förbättras. Sedan länge finns planer och projekt att bygga en yachthamn i området.

Familjen Del Castillo har stora intressen i den lilla flygplatsen som ligger precis vid sidan av Bahia Feliz. Tanken är att bygga ut denna flygplats så att privatjets skall kunna landa och lyfta utan att dessa människor skall behöva passera förbi långa incheckningsköer och väntetid i avgångshallar. Tjusigt, lyxigt och, förmodligen, väldigt dyrt. Detta tycks vara inställningen hos investerarna.

Den ryska delen av investeringen tar hand om utbyggandet av fyra hotel, lyxvillor, golfbanan och de två köpcentren. Den ryska investeringen kommer att uppgå till ca. 700 miljoner euros.

Tyskarna skall bygga nöjesparken. Här är avsikten att bygga en park som inte skall behöva skämmas i jämnföreslen med Eurodisney i Paris. Delägare i det tyska konsortiet är de som redan idag har byggt nöjesparken Europa Park i södra Tyskland. Dessutom skall det finnas ett par hotel med ca. 2000 bäddar i samma område. Investeringen beräknas uppgå till 900 miljoner euros.

Avsikten är att starta detta jätteprojekt redan under 2013. De intresserade investerarna har klart uttalat att de måste komma igång snabbt. Om inte har de istället andra alternativ i Sydamerika där liknande projekt finns.

Inom samma område finns sedan tidigare den största go-cart banan på södra Gran Canaria. Ägarna till denna installation har redan tidigare begärt tillstånd för att bygga ut en äventyrspark vid sidan av go-cart banorna. Utbyggnaden är på dryga 13.000 kvadratmeter där bland annat en professionell paint ball bana är inritad.

Dessutom finns sportflygplatsen här sedan 1969. Man menar att dess landnings-, och startbana kan byggas ut för att ta emot privat jets som önskar ett enklare sätt att ta sig till Costa Afortunada. Idag är start/landningsbanan ca. 800 x 20 meter, vilken skulle behöva förlängas med ca. 100 meter.

Dessutom finns dagens Vilda Västern park “Sioux City” i samma område. De har länge varit intresserade av att bygga ut förutsatt att området runt omkring byggs ut.

Till slut omfattar projektet stora grönområden både inom de privata investeringarna och i de allmäna områdena. En stor, konstgjord sjö finns planerad, liksom ett sportcenter. Amfiteater för konserter och föreställningar finns inritade.

Vi lär läsa mer om detta i pressen på ön. Vi tycker att det hela låter oerhört spännande och kommer givetvis att fortsätta hålla er informerade i den mån vi får mer information.

Genomförandet av detta projekt skulle onekligen drastiskt förändra Gran Canarias möjlighet att konkurrera med andra turistdestinationer.