Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com
Antonio Cabrera Cabrera
Bak ideen og driften finner vi blant annet Antonio Cabrera Cabrera

Her vises et lite utvalg av de grafiske bildene
Kunstfabrikken er som navnet tilsier, en produksjonssted for kanarisk kunst utført av ulike personer med ulik bakgrunn. Det kan være nasjonale, kulturelle, aldersmessige forskjeller hos kunstnerne, men det handler også om mange ulike kunstneriske uttrykk som kommer til sin rett, under ett og samme tak. Har kan kreative sjeler komme og jobbe med egne arbeider, men også delta i ulike former for kursvirksomhet. Bak ideen og driften av kustfabrikken finner vi Antonio Cabrera Cabrera og Jezabel Rodriguez, som begge er utøvende kunstnere.

Vi besøkte kunstfabrikken i en travel juletid. Lokalet som ligger i Salinetas bak gamle Ikea bygningen gir lokale kunstnere en mulighet til å jobbe under større forhold, og med videre mulighet for utfoldelse. Her møter man dessuten likestilte for inspirasjon, utveksling og motivasjon. Men kunstfabrikken har også en sosial faktor, et springbrett for felles prosjekter og mål.

Et velment julegave tips
Nå har mange av kunstnerne som føler tilhørighet i kunstfabrikken samlet seg rundt et felles prosjekt, ledet av Antonio Cabrera Cabrera, opprinnelig fra Tejeda. Tilsammen presenterer de 40 grafiske arbeider, utført av 18 kunstnere, som hvert og ett trykkes opp i 50 eksemplarer. Inntektene går til foreningen for barn med Down Syndrom i Las Palmas, en sårbar gruppe i disse krisetider der nedskjæringer av offentlige støtteordninger forhindrer dem i å kunne delta i vanlige aktiviteter og stimuleres på en tilfredsstillende måte.

Prosjektet henvender seg først og fremst til firmaer som ønsker å kjøpe en julegave til sine ansatte, selv om responsen ikke har vært slik man forventet. Fra og med den 15. Desember stilles de grafiske arbeidene ut på kjøpesenteret Bella Vista i San Fernando, i håp om at enkeltpersoner vil vise interesse for disse verkene av meget høy kvalitet. En fantastisk julegave, lett å frakte med seg, og dessuten går pengene til et velledig formål. Det grafiske bildet blir selvfølgelig signert og man får samtidig med et sertifikat fra “La Ascosiacion de sindrome de Down”, der de bekrefter at pengene går til deres forening.
Down Las Palmas
For mer info.:
La Marea – Fabrica de Arte, tel. 609 08 38 27

www.facebook.com/LaMareaFactoriaDeArte

http://factoriadeartelamarea.blogspot.com.es