Jan Tore Andersen“Den Utvalgte”
 
Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com
 
Jan Tore Andersen praktiserer som healer i Arguineguín på Gran Canaria.

Etter mange års “hobby” praktisering av denne “gudegaven” han påstår seg å ha, og som i følge ham selv har hjulpet utallige mennesker til et bedre og smertefritt liv, har han nå åpnet egen praksis på sørsiden av øya. Nå har han etter flere år satt sin overføring av enegi i system, og har en avtalebok og ett renomè som de fleste privatpraktiserende leger ville misunt ham.

Er han den utvalgte?
Han kommer småløpende mot meg,

ser ut som en liten energibunt, i alle betydninger av ordet. Han åpnet et behandlingskontor for 3 måneder siden, men har egentlig alltid healet og helbredet.

Hvorfor akkurat han? Er det en arvelig egenskap?
-Ingen jeg kjenner til i min slekt har fått denne gaven, sier Jan Tore og strutter av selvtillitt. For sikkerhets skyld nevner han det selv; at han er sprekkfull av selvtilfredshet.Og det er anerkjennelsen og de positive tilbakemeldingene som gir han denne sikkerheten på sine egne evner.

- Det er gleden over å kunne hjelpe andre, og ikke minst påskjønnelsen fra samtlige jeg har behandlet, og alle de fantastiske ”under” jeg har bevitnet, som gir meg selvtillitt, sier han usminket.

Hva er en healer?
-En som er utstyrt med overførbar energi.

Og når fikk du denne vissheten?
- Egentlig har jeg alltid hatt den, ikke minst fra tiden i idretten da det skulle masseres ømme muskler og småskader. Men da forstod jeg det vel ikke ennå.

- Vissheten fikk jeg først da min datter Celine ble født med hjertefeil. Hun er i dag 16 år, og lever i beste velgående. Ingen med hennes diagnose har levd så lenge. I løpet av hennes første leveår har vi vandret ut og inn av Rikshospitalet i Oslo. Uten å gå inn på detaljer var det vel der jeg ble bevisst mine spesielle evner.


Kan du behandle alle type sykdommer?

Det vibrerer ved den venstre munnviken. Det er tydelig at han vil svare ja, men det kommer istedet et unnskyldene blikk, og en noe påtatt blyghet.
- Har vært bort`i det meste ja.


Har du aldri mislykkes?
- Så sjelden at jeg ikke husker det. Det er tydelig at han ikke føler seg helt konfortabel.

Hvorfor det?
- Liker ikke å skryte, men jeg vet likevel at jeg kan gjøre en stor forskjell for de fleste, må nesten få si det.

Også kreftpasienter?
- Også kreftpasienter får det veldig godt etter en behandling hos meg, smerter forsvinner.

Nå er vi ute på tynn is. Er han ikke redd for å gi falske forhåpninger?

Hvorfor holder du tilbake?
- Jeg sier aldri at jeg kan helbrede eller kurere, bare at jeg kan hjelpe.

Men du skulle gjerne ha sagt noe mer?
-Ja, det finns så mange historier, så mange attester..., det er vanskelig å ikke kunne referere til konkrete tilfeller. Men så lenge andre mennesker er innblandet, som ikke er til stede og kan uttale seg, må det vises hensyn.

Sier du noen gang nei til folk?
- Nei, aldri

Har du ingen begrensninger?
- Jeg er ingen lege Hva skjer under en behandling?
- Det prikker, kiler, det regner innvendig, det er kun gode følelser og smerten forsvinner.

Kan du forklare hva som skjer rent fysisk?
-Jeg overfører energi som igangsetter sirkulasjonen i kroppen og løser opp blokkeringer.

Er det permanent hjelp du gir, eller er det bare for stunden?
-En behandling vil alltid hjelpe, men om resten av kroppen ikke får en gjennomgang vil noe av smertene og verken komme tilbake. Jeg liker derfor å ha 2-3 behandlinger pr person, for å nå over hele kroppen. Jeg jobber dessuten i timesvis med enkelte, helt til jeg føler at energien har drevet bort det som skal vekk.
 
Er resultatene synbare for utenforstående?
- Selvfølgelig. Noen kan gå igjen, andre bevege stive ledd, slutte skjelvinger og mye, mye mer.

Mens vi sitter og snakker kommer folk bort og tar på ham og takker. De forteller gledestrålende at nå kan de løpe opp trappene uten problem, løfte en arm som har vært ubevegelig i lang tid...., endelig blitt kvitt migrenen....

Janto begynner nå å bli varm i trøya, merker at min nyskjerrighet øker i takt med at skepsisen roer seg. Han vil ha meg til behandling.


Har jeg vondt noe sted?
Kan han lese min fysikk og mine besvær?

- I mange tilfeller ja, jeg kan etter en stunds bekjentskap fortelle deg konkrete ting, for så å behandle det.

Er det problematisk i forholdt til et vanlig sosialt liv?
- Ikke nå lenger, før var det slik. Jeg hadde ikke lært meg av-mekanismen og leste folk i feil sammenhenger. I dag har jeg funnet knappen og kan slå helt av.

Er du redd dine evner skal ta slutt?
-Nei, ved å overføre energi får jeg bare ny hele tiden.

Blir du sliten?
-Ja, men mest fordi jeg jobber så mye. Ofte har jeg flere timers behandling med samme person. Avtaleboka er full og 12 timers arbeidsdag er ikke uvanlig. Folk kommer reisende fra Holland, Tyskland, England, Norge, Sverige og jeg vil gjerne hjelpe så mange som mulig.

Blir du rik?
-Jeg tar 50 euro for en behandling. Det gir meg en hyggelig lønn og samtidig en mulighet for alle som ønsker det, å kunne unne seg en behandling.

Du kan jo ta betalt hva du vil, om folk blir friske?
-Det viktigste for meg er gleden ved å hjelpe, det jeg tar betalt må jeg ha for å leve.

Som en dyd av nødvendighet takket jeg ja til tilbudet om en healingbehandling. Om jeg var skeptisk? Ja, så absolutt!! Men i følge Jan Tore var det hans beste motivasjon. Han ser det bare som en utfordring. Så da så!

Etter to og en halv times intensiv behandling var Jan Tore rennende våt av svette, og det er hans formidlende energi som på denne måten kommer til uttrykk kan jeg ikke svare på. Derimot kan jeg skrive under på at behandlingen var behagelig. Men da skal det også legges til grunn at jeg ikke lider av noen spesielle smerter og plager.

Likevel påstod Jan Tore at jeg hadde muskelknuter i brystregionen og at blodtilstrømmingen der var dårlig. Jeg måtte innrømme at han hadde funnet et ømt punkt. Sprekkfull av selvtillitt mente han at under behandlingens gang ville dette løses opp og både fordøyelse og pust ville påvirkes positivt av dette.

Jan Tore berører deg, dvs. at hans formidling av energi ikke bare skjer ved å føre hånden over kroppen, selv om han påstår at det også har sin effekt i enkelte tilfeller. Men skal han til bunns i dine eventuelle plager må han jobbe mye mer intensivt og lenger. Mens han holder på med sin form for massasje mener han å kunne flytte blodtilførsel fra en del av kroppen til den andre. Jeg får beskjed om å løfte på ben, armer eller nakke og kjenner klar forskjell på tyngden av kroppsdelen avhengig av hva han påstår at han gjør. Eventuelle blokkeringer han finner underveis i behandlingen fører han ut av kroppen, for på den måten å løsne opp og gi blodtilførselen fritt leie igjen.

Følelesen av et innvendig regn, kulde, vind, emosjonelle reaksjoner, eller på annen måte noen form for åpenbaring må jeg innrømme at jeg ikke opplevde. Behagelig massasje, og en letthet i kroppen, ja så absolutt. Om jeg ble kvitt noen blokkeringer, om jeg har fått en bedre energitilstrømming i kroppen som kan forebygge eventuelle plager jeg ikke lider av i dag, ja det vil kun fremtiden kunne fortelle ...

Jan Tore Andersen
Tel. 639 536 447

janto.tco@hotmail.com

 
... om healing og håndspåleggelse

Healing betyr helbredelse - å gjøre hel. Healing omfatter metoder hvor utøveren har en intensjon om å hjelpe med konsentrasjon, berøring, eller bevegelse i energifeltet. I følge utøverne kan dette involvere kontakt med en ekstern guddommelig helbredende livsenergi eller spesielle evner/krefter som utøveren selv er i besittelse av.

Historikk
Helbredelse ved håndspåleggelse har vært praktisert i kulturer siden førhistorisk tid, og har også vært en del av tidligere vestlig medisinsk praksis. Håndspåleggelse har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin. Det finnes fremdeles håndspåleggere og helbredere i de fleste byer og bygder i landet. De fleste har praktisert i det stille. Noen har vært kjent over hele landet, også utover landets grenser.

Fra middelalderen av ble håndspåleggelse forbudt praktisert av lekfolk. Håndspåleggere og lekfolk utenfor kirken ble forfulgt som kjettere og hekser. En del stater i USA har fremdeles lovfestet prestemonopol på «helbredelse», og England opphevet sin hekselovgivning så sent som på 1950-tallet.

Healerbegrepet kom i bruk i Norge tidlig på 1980-tallet, parallelt med den voksende interessen for alternativmedisinske behandlingsformer. Ordet er det engelske uttrykket for en helbreder - «en som gjør hel». Mange helbredere velger nå å kalle seg «healere». Betegnelsen kan ses på som uttrykk for et skille fra religiøse troshelbredere. Healere i Norge definerer vanligvis sine evner som et naturlig anlegg eller evne, og mener at religiøs tro ikke er nødvendig for at healing skal hjelpe.

Beskrivelse av behandlingsformen
Healing er først og fremst basert på evner, ikke på teoretisk kunnskap. Kjærlighet og empati anses som sentrale personlige egenskaper hos mennesker med helbrederevner. En healer kan defineres som «en person som har en naturlig evne til å formidle eller overføre en livsenergi (fra «energeia», gresk for «virksom kraft») som kan fremme en helbredelsesprosess». Dette foregår som regel ved en form for håndspåleggelse eller ved å arbeide i feltet nær kroppen. Healing kan også formidles ved tanke, ord og bønn.

Mennesker med helbrederevner kommer fra alle lag av folket. Mange mener de har arvet evnene fra sine forfedre. Noen er blitt fortalt av andre at de har slike evner. De fleste har mer eller mindre tilfeldig blitt oppmerksom på sine evner. Mange av dem har begynt å hjelpe mennesker i sin private omgangskrets, og har etter hvert blitt kjent i sitt nærmiljø. Helbredernes legitimitet har tradisjonelt ligget i resultater og anseelse i nærmiljøet. Klientene er vanligvis rekruttert gjennom bekjente som selv har hatt kontakt med helbrederen.

Mange mener at evnen er et menneskelig potensiale som de fleste kan utvikle i forskjellig grad.

Healere trenger ingen medisinsk diagnose for å hjelpe, og stiller oftest ikke diagnoser. Under behandlingen er klienten påkledd, og sitter eller ligger. Healeren sanser sykdom, patologi og ubalanser som disharmoniske energifelt. Disse kan oppleves som smerte, kulde, vind osv.

I følge utøverne vil den fysiske kroppen bedre være i stand til å helbrede seg selv når energisystemet er i balanse. De mener at healing gir vitalitet til menneskets naturlige evne til å helbrede seg selv. Det er ingen klar grense mellom sjel og kropp, disse anses som aspekter av bevisstheten som avspeiler og gjensidig påvirker hverandre.

Under behandlingen kan klienten i følge utøverne oppleve varme, kulde, energistrømninger, spontane bevegelser i kroppen og emosjonelle reaksjoner. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en slik behandling. Enkelte opplever en kortvarig forverring av tilstanden i dagene umiddelbart etter behandlingen. Dette er ikke en «bivirkning», men en naturlig respons som viser at kroppens egne helbredelsesprosesser er virksomme.<

Forklaringsmåte
Healing forklares av utøverne ut ifra individets og den kulturelle virkelighetsforståelse. De ulike forklaringsmodeller har det til felles at de har basis i en spirituell virkelighetsforståelse og/eller en forståelse av mennesket som et bioenergetisk vesen. Fra alle kulturer kjenner man forestillingen om en vitalkraft som er tilstedeværende i alt liv og som har innvirkning på alle livsprosesser. I Kina kalles denne kraften chi, i Japan reiki, i India prana og i vestlig tradisjon vital livskraft, energeia eller ånd.

Healing virker ifølge utøverne ved at healeren overfører livsenergi til klienten, eller ved at healeren påvirker frekvenser og/eller bevirker omorganiseringer i klientens bioenergetiske felt, også kalt biofelt. Mange healere benytter en forklaringsmodell basert på et menneskelig livsenergifelt, kalt aura (aura er gresk for «vind»). Auraen er et subtilt og flerdimensjonalt livsenergisystem som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen. Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til hele vår bevissthet. Her er det et nettverk av livsenergisentre og livsenergibaner, som et slags usynlig nervesystem, som blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Auraens nivåer anses av utøverne som spesifikt relatert til aspekter av menneskets bevissthet. For eksempel snakker man om et eterisk felt, eterlegemet, som er relatert til kroppslige prosesser, vitalitet og overskudd. Eterlegemet er et felt med bioelektriske egenskaper som gjennomtrenger den fysiske kroppen og strekker seg 5-10 centimeter ut over kroppens grenser. I eterlegemet ligger det et nettverk av livsenergibaner som et usynlig nervesystem.

Auraen har i følge utøverne også en følelseskropp som er relatert til personlige følelser, en mental kropp relatert til rasjonell tanke, en høyere følelseskropp relatert til relasjoner og andre bevissthetslag som er relatert til menneskets spirituelle kvaliteter og den åndelige sammenheng vi lever i. De mener at det i auraen er livsenergisentre hvor informasjon fra forskjellige bevissthetsnivåer når den fysiske kroppen via eterlegemet. I India kalles disse for «chakra», som betyr lysende hjul. Det er vanlig at healere sanser livsenergisentrene og auraens felt, noen hevder også å kunne se aura visuelt.' Utøverne mener at sykdom og symptom i hovedsak er relatert til menneskets bevissthet, til tanker og følelser. Via livsenergisystemer blir det materialet som ligger i bevisstheten forplantet til den fysiske kroppen. Informasjon fra ulike bevissthetslag kan også bli liggende i andre nivåer av auraen, og vil da arte seg som det som kalles psykiske lidelser. Dersom ubalansen blir korrigert mener man at symptomene vil forsvinne, da kroppen vil helbrede seg selv.

Healing har oppnådd anerkjennelse blant sykepleiere i USA, under navnet Therapeutic Touch (TT/Terapeutisk Berøring). Terapeutisk Berøring ble introdusert i Norge tidlig på 1970-tallet. Innenfor TT-miljøene tar man utgangspunkt i to forskjellige modeller for å forklare healing. Den ene modellen bygger på indisk filosofi, mens den andre tar utgangspunkt i nyere forskning og forklaringsmodeller innen fysikk. Ut fra denne siste modellen mener de at det er mulig å helbrede sykdom ved å manipulere livsenergifeltene og ved å lede livsenergi til kroppen, i stedet for å manipulere celler igjennom bruk av medikamenter eller kirurgi. Sentralt i denne modellen er teorien om at livsenergifelt er den grunnleggende enhet i alt levende og ikke-levende. Mennesker har ikke livsenergifelt, men er livsenergifelt. Mennesker og omgivelser er i kontinuerlig livsenergiutveksling. Terapeutens funksjon er i følge utøverne å bidra til å balansere og omorganisere klientens livsenergifelt og terapeutens bevissthetsnivå, det vil si evne til å være sentrert, fokusert og meditativ, noe som er sentrale faktorer for at interaksjonen kan skje. I denne forklaringsmodellen bidrar utøveren, gjennom resonans, til å endre mønstre og strukturer i klientens livsenergifelt.

Healere kan sjelden forutsi virkningen av behandlingen, men de mener at healing i seg selv ikke kan skade, og behandlingen har ingen uønskede bivirkninger. Det er ikke nødvendig å avbryte andre typer behandling for at healing skal kunne hjelpe.

Referanse: NOU 1998-21
(Alternativmedisin i Norge)