Det svenske skoleskipet FALKEN
Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com
 


Gjester Las Palmas


Dag&Natt ble sammen med Sveriges, Norges-, og Finlands konsuler bedt på lunsj ombord på det svenske skoleskipet Falken.

Et vakkert og velbevart fartøy med blankpusset messing og knirkende edeltre. Falken lukter av nostalgi, tjære og ramsalt sjø. En praktfull skute med en helt særegen skjønnhet og verdighet.


 
     
Allerede i midten av november kom skoleskipet Falken seilende til havnen i Las Palmas. Kaptein Jerker Schyllert forteller at fartøyet blir værende på kanariøyene hele vintersensongen , frem til mars måned.

Besettningen derimot, som består av 35 mann, får komme hjem iblant og byttes da ut med besettningen på skoleskipet Gladan. Det statseide örlogfartyget brukes fortsatt som skoleskip og tilbyr derfor ikke seiling for turister, slik det norske skoleskipet Christian Radic gjør.

Ungdommene om bord kommer enten fra sivile gymnas eller sjøfartsgymnas. De kan også være marinens kadetter eller aspiranter. Uansett er utdannelsen om bord på skoleskipet meget populært og kapteinen forteller at de har fullt belegg hele tiden. Trivselsfaktoren er så stor om bord at mange kommer tilbake som frivillig mannskap etter endt verneplikt.
 
 
 
Falken på lik linje med det andre skolefartyget Gladan er örlogfartyget men ikke stridsfartyg. De har base i Karlskrona i Sverige men er sjelden der. – Vi har så mange elever  at sommeren ikke rekker til . Det er viktig å seile i internasjonale farvann og såkalt ”blått vann”. Erfaringen fra verdenshav er annerledes og ikke minst viktig for dem som eventelt skal jage pirater utenfor Somalia senere i livet, blir vi fortalt.

Dessuten er vinder og strøm annerledes i blått vann enn i grått, slik som Østersjøen for eksempel.

Utdannelsen som foregår om bord når vi besøker Falken, er av såkalt avansert karakter. Det heter astrologisk navigering, og er en slags videreutdannelse av fenriker.
Ellers er nedre aldersgrense 16 år og et meget innholdsrikt og lærerikt år for ungdommene om bord.  Man bor og jobber trangt, er langt hjemmefra og kan oppleve farlige situasjoner. Dette gir en stor fysisk og psykisk utfordring, og ungdommene vokser fort på sine erfaringer.

For tilfellet er det fem jenter om bord på Falken, men kaptein Jerker Schyllert presiserer at sjølivet om bord passer kvinner til mangt og mye, og berømmer deres innsats om bord.

Nå skal Falken seile mellom kanariøyene i perioder fram til mars måned, men vil ha havnen i Las Palmas som base. Besettningen forteller at de er positive til besøk, og vi oppfordrer derfor ferierende skandinaver med et maritimt interesse å stifte nærmere bekjentskap med det svenske skolekskipet Falken.

HISTORIE
Seileutdannelse på spesielle skoleskip har blitt bedrevet innen den svenske flåten helt siden 1796 (HMS Diana), og har siden den gang pågått uten avbrudd. Historien om Falken begynte på midten av 1900-tallet.

Sjefen for den svenske marinen gav i 1943 marinen et oppdrag; de skulle komme med et forslag og en utgiftsberegning for bygging av et  skoleskip med plass til 40 elever. Man skulle ha i tankene at skipet
konstruksjonsmessig skulle være bra  egnet for arbeid både på dekk og til værs, mer enn bare seileegenskapene i seg selv. Oppdraget ble utført av daværende marinedirektør Tore Herlin, som blant annet var ansvarlig for tegningene av landskapsjagerne Øland og Upplan, sjødyktige, effektive og vakre stidsfartøy, som vakte oppmerksomet. Også som seilebåtskontruktør var Tore Herlin meget kjent i visse kretser.

I et brev av 12 januar 1946 bestemte kongen at to skånnerter av den typen Tore Herlin hadde tegnet, skulle bygges som erstattning for de to daværende fullriggerne Jarramas og Najaden.

 


Til bords 3 kvinnelige, nordiske konsuler. Ann-Kristin Ekstrand Celis fra svenske konsulatet, Gry Rustad fra norske konsulate og Maria Sorsa fra finske konsulatet.

     
 
 
   
Namnet skonnert kommer fra det engelske schoon (smuttstein) - "en som glir lett i sjøen"    
 
     
 

  Navnet til skonnertene har en lang historie:

Navnet Falken har gamle aner innen den svenske sjøforsvaret. Allerede på Gustaf Wasas tid fantes det fartøy med navnene Vita Falken, Calmare Falken og Finska Falken. I 1631 sjøsattes et 20 kanoners skip ved navn Falken. Dette forliste dessverre i 1651, men ettertrederen kom året etterpå med 32 kanoner. På Karl XIs tid eksisterte også et 26-kononers skip med en 120 manns besettning. Hun ble sjøsatt i 1689.

Videre fantes ”skeppsgossebriggen” Falken, som ble bygget i 1877 på Karlskronas Ørolgosverft. Hun strandet ved brenningene ved Svanesund (Orust) i 1918, og mange trodde hun var gått tapt. Hun ble imidlertid reddet og seilet i ”skeppsgosseavdelingen” fram til 1939. Hun ble så solgt til en privat person i 1943 og videre til en tysker i 1947.

Med 21 personer om bord, flere svensker, men de aller fleste flyktninger fra de Baltiske stater og Tyskland forlot Falken Sverige i desember samme år. Etter en strabasiøs reise kom fartøyet til Buenos Aires i juli 1948. Der ble hun omgjort til lastefartøy. Den 9 mai 1967 forliste hun i Valparaisos havn i Chile.

Den nåværende Falken ble sjøsatt den 12. Juni 1947. Den 23 september ble befalstegnet heiset for første gang, og den 1 oktober samme år ble Falken levert til Marinen etter avsluttet prøvetur.

Falken har blitt bygget om og modernisert i ulike omganger siden den gang, og dette gjøres fortløpende for å kunne møte nye krav, og for å kunne fortsette å seile i mange år fremover.

UTDANNELSEN
Skonnertdivisjonen står for- og leverer sjømannsutdannelse i høy klasse. En utdannelse som er både ettertraktet og etterspurt. Som elev på seileskute lærer du deg ikke minst å sette pris på- og respektere  de naturkrefter som vind og hav utgjør.

Under skiftene værforhold, og gjennom praktisk og teoretisk utdannelse får du lære deg hva det innebærer å være ”til sjøs”, og de ulike situasjoner som kan oppstå. Å bo, spise, sove og arbeide i en begrenset tilværelse kan være fysisk og psykisk krevende og gir meget verdifulle erfaringer.


Kilde: www.gladanochfalken.se