Norge gir 360 millioner til Spania
Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com
 
Paulino Rivero   och

Presidenten i den kanariske regjeringen Paulino Rivero sammen med Norges Ambassadør i Madrid, Torgeir Larsen

 

Norge gir rundt 360 millioner kroner i EØS-midler til Spania, og skal nå samarbeide med landet om forskning og utvikling innenfor fornybar energi.

 

– EØS-midlene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Det legger vi til rette for blant annet gjennom dette miljøteknologiprogrammet. Spania og Norge står godt til hverandre som miljøsamarbeidspartnere, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Spania vil få rundt 360 millioner kroner i EØS-midler fram til 2014. Av dette er rundt 140 millioner kroner satt av til utvikling av ny miljøteknologi. Innovasjon Norge skal bidra til å legge til rette for økt samarbeid mellom norsk og spansk næringsliv og forskningsinstitusjoner sammen med Center for Technological Industrial Development (CDTI), som er ansvarlig programforvalter i Spania.

I underkant av 90 millioner kroner er satt av til et likestillingsprogram, som blant annet skal bidra til å løfte fram kvinnelig entreprenørskap, kjønnsbalanse i bedriftsstyrer, inkludering av rom- og innvandrerkvinner i arbeidslivet og bekjempe vold mot kvinner.

30 millioner kroner er satt av til en stipendordning for studenter og forskere, 35 millioner til et fond for frivillige organisasjoner og 35 millioner til kulturarv og kulturutveksling.

EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. EØS-midlene utgjør rundt 14 milliarder kroner fram til 2014. Norges andel er 97 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

SEMINAR I LAS PALMAS
I midten av november ble det i denne forbindelse avholdt et norsk-spansk seminar om fornybar energi og maritim teknologi i Las Palmas. Til stede var den norske ambassadøren Torgeir Larsen, samt presidenten i den kanariske regjeringen Paulino Rivero.


I Rivero`s tale sa han bl.a at Kanariøyene har en sterk forpliktelse til å ta i bruk fornybar energi, og har mye erfaring på området. Han mente også at de har naturlige gode forutsetninger med havet, vinden, solen og et rikt biologisk mangfold.
  Paulino RIvero
– Norge har lang erfaring i utvikling av en bærekraftig økonomi basert på havets ressurser. Denne erfaringen kan overføres til Kanariøyene. Norges og Kanariøyenes erfaringer er konsistente, og jeg er sikker på at et samarbeid vil bære frukter, sa han videre.

Presidenten pekte også på at Kanariøyene er et smart sted å etablere forretningsvirksomhet som er rettet mot det afrikanske markedet, noe selskaper fra blant annet Canada og USA har startet med. Øygruppen ligger nær Vest-Afrika, og har et marked med 300 millioner mennesker i sin nærhet.

– En del av de afrikanske landene mangler lovverk og infrastruktur som gjør det mulig å etablere en god forretningsvirksomhet. Kanariøyene har dette på plass, og jobber med å etablere gjensidig fordelaktige handelsrelasjoner med afrikanske land, sa Rivero.
 
    Grønn uke
Av Torgeir Larsen, Norges Ambassadør i Madrid

Torgeir Larsen, Norges Ambassadør i Madrid   Etter ett år med forhandlinger er vi i mål – avtalen med Spania om prosjekter finansiert av EØS-midler er undertegnet.

Denne uka begynte for meg på Kanariøyene med seminar om fornybar energi og fortsatte med undertegning av en avtale om 360 millioner kroner i EØS-midler til Spania. Med forskning og utvikling innen fornybar energi som et hovedfokus.


På Kanariøyene arrangerte Innovasjon Norge og regionmyndighetene for øygruppen, sammen med ambassaden, et stort seminar. Store deler av norsk sektor innenfor maritim fornybar energi – vind og bølgekraft spesielt – var samlet for møter med spansk sektor. Spania er stort på dette feltet – en av verdens største aktører innenfor ny fornybar energi.

Norge er en stor energinasjon med tunge maritime kunnskapsmiljøer. Men som ny fornybar aktør er vi små, men spansk og norsk sektor utfyller hverandre. Samarbeid er derfor interessant – for begge land.Presidenten på Kanariøyene, Paulino Rivero og ambassadør Torgeir Larsen fra undertegningen av avtalen. Foto: www.acfipress.com

Kanariøyene er i Norge kjent som turistdestinasjon – men øygruppen er langt mer enn det. Ett av verdens store pilotprosjekter innen fornybar energi ligger på en av øyene – Hierro, som du kan lese om her. Også andre viktige pilotprosjekter testes ut på Kanariøyene. De norske deltakerne på seminaret fikk se noe av det som utvikles, det var møter mellom selskaper og kunnskapsmiljøer fra begge land og de første konkrete prosjektene er i støpeskjeen.

Kanariøyene er spesielt interessant av flere grunner for norske aktører. En viktig grunn er at forbindelsene til Norge er fremragende – omlag 100 direktefly hver eneste uke. Mellom Madrid og Norge går det ikke en eneste direkterute. Det vil si at for de norske maritime kunnskapssentrene på Vestlandet og i Trondheim er veien til Kanariøyene langt kortere enn til Madrid – der jeg etter seminaret undertegnet en avtale med Spania som vil støtte opp om fornybarsamarbeidet. Innenfor rammen av EØS-finansieringsordningene er vi enige om å satse på miljøteknologisk prosjektsamarbeid. Norge gir rundt 360 millioner kroner i EØS-midler til Spania, og nesten halvparten vil gå til ”grønt samarbeid”. Du kan lese mer om avtalen her.

Nå kan vi endelig starter arbeidet med å bidra til at konkrete prosjekter kommer opp og går. Vi gleder oss!


http://blogg.regjeringen.no/norgeiverden/madrid/