Slik skal Maspalomas
stranden reddes
Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com
Sanddynor Maspalmoas Gran Canaria
 
Renoveringsrådet (El Consorcio) for turistområdet San Agustín, Maspalomas og Playa del Inglés avventer nå Kystrådets tillatelse til å utvinne sand fra havbunnen, for videre å kunne spre den utover ørkendynene i Maspalomas. Et nødvendig tiltak for å kunne kompensere for den store kvantiteten sand som hvert år forsvinner som følge av vær og vind.

César Muñoz, som leder Renoveringsrådet forklarer at Kystrådet i sin tur avventer rapporten fra øyrådets Miljøverndepartementet (Cabildo) som forhåpentligvis vil gi et snarlig og positivt startsignal.

Muñoz sier til pressen at innen et par måneder bør de byråkratiske prosessene være klare for å kunne påbegynne prosjektet med sand utvinningen.

Sanddynor Maspalomas

Renoveringsrådets leder presiserer at det handler om et pilot prosjekt for å finne ut om sanden fra tuppen (la Punta) av Maspalomasørkenen som skal legges både på øst- og vestsiden aksepteres med en stabil tilbakemelding for sanddynene. Om man etter hvert kan observere en gjenopprettelse av den sedimentære balansen, vil man opprettholde denne aktiviteten i perioder avhengig av nødvendigheten. I dag er det fastslått at Maspalomas ørkenen mister 45 000 kubikkmeter sand i året. Prosjektet med utvinning av sand fra havbunnen kom til som et resultat av samarbeidet mellom universitet i Cantabria og universitetet i Las Palmas på Gran Canaria.
  Hotellbebyggelsen har ødelagt stranden

Lederen av Renoveringsrådet, César Muñoz forklarer at det eksisterer en myte når det gjelder sanddynene i Maspalomas.

Mange tror at sanden har blitt ført hit fra Afrika. Men egentlig er opprinnelsen til ørkenspissen i Maspalomas en følge av et jordskjelv som som fant sted i Lisabon under det 17 århundre. Fordi det på den tiden ikke fantes hoteller og byggninger i nærheten, beveget sanden seg med letthet fra en side til side uten å forsvinne, men det har dette århudrets utbyggniger av hotellkolosser ødelagt.

Universitetet informerer at det er meget alarmerende mengde som Maspalomas stranden mister hvert år, og at det er en prosess det nesten virker umulig å stoppe for tilfellet.

César Muñoz påpeker også at dette samme fenomenet fant sted mellom Las Canteras (stranden i Las Palmas) og Alcaravaneras stranden (ligger på motsatt side av Canteras) . For å gjenopprette Alcaravaneras stranden, har man måttet flytte sand fra Las Canteras stranden.
Univeristetssamarbeidet konkluderte med at det stadige underskuddet på sand vil kunne føre til at sanddynene som er turismens store attraksjon, rett og slett forsvinner i løpet av de neste 80 årene.

Løsningen som vinnerne av konkurransen utnevnt av Renoveringsrådet (Ecos, Ingenia, Denmark Hidraulic) fremhever, er viktigheten av å gjenopprette profilen til tuppen av ørkenen ved å opprettholde en periodevis rensing av dette området, hvor man mister mest ørkensand. På den annen side konstanterer prosjektet til de utvalgte selskapene at i dette presise området er der det akkumuleres mest sand under dårlige værforhold på sørsiden, samtidig som man i samme område mister sand og grums på grunn av det bratte bunnfallet ved tuppen av ørkenen. Man klarer med andre ord ikke å beholde den naturlige tilførselen av sand som vær og vind bringer dit uten å stabilisere kystlinjen på en eller annen måte.
 
Mudring med ubåt er et kostbart alternativ som ikke vil fortyrre badegjestene

Sandpåfylling gjennom ubåt operasjon er et annet alternativ som den utvalgte ekspert gruppen konkluderte med. Men i og med at denne type operasjoner er meget kostbare, vil den benyttes mer sjelden. Men man ser ikke bort fra at man med et visst antall års mellomrom også må benytte seg av denne muligheten til å suge opp påfyll fra havbunnen.

Renoveringsrådet regner med at innen utgangen av dette året vil det foreligge en definitiv plan på hvordan arbeidet med tilføring av sand til Maspalomasørkenen vil foregå.

De framhever dog at de vil legge stor vekt på at de vil respektere miljøvern verdier i området underveis i prosjektet, og ikke minst ta stor hensyn til brukerne som i stor utstrekning er turister.