Fulle foreldre i syden
Av Bente Storsveen Åkervall
 
 
 
 
 
 
Peder Nerelid Diakon Sjömannskirken

Vikarierende diakon Peder Nedrelid ved den Norske Sjømannskirken i Arguineguin

  Er det virkelig slik det framstilles i norsk fjernsyn, at 40 000 barn gruer seg til sydenferien fordi foreldre eller andre omsorgspersoner drikker så mye alkohol at barnas trygge rammer trues, og ungene føler ubehag ved de voksene forandrer adferd?

Er det til og med så ille at små barn overlates til seg selv, er med på nattklubber og barer i sene nattetimer, og i mange tilfeller må ta ansvaret for andre søsken og sine egne foresatte?

Både på NRK nyhetene og debattprogrammet PULS har temaet vært oppe i forbindelse med at vi står foran høstferien som er en populær tid for sydenferie og da ikke minst reiser hit til Gran Canaria.
Vikarierende diakon Peder Nedrelid ved den Norske Sjømannskirken i Arguineguin har kommet ut av sin anonymitet etter at han uttalte seg til NRK og kunne fortelle om sydenferiens bakside. Vi møtte Peder Nedrelid på hans kontor på Sjømannskirken.
Står det virkelig så katastrofalt dårlig til med norske foreldres omsorgsmoral og ikke minst deres forhold til alkohol?

At det skjer vil jeg ikke være med å avkrefte, sier en rolig Peder Nedrelid til Dag & Natt.


 
 

Det samme svarte han NRK da de kom på besøk til Sjømannskirken i Arguineguin. Likevel er han nok litt forundret over det fokuset hele saken har fått.  Nedrelid som har lang fartstid i barnevernet hjemme i Aukra utenfor Molde vil presisere at om han skal beskrive hjembyen Molde, så går han ikke inn på politibloggen.          

  - Med det vil jeg si at folk som ruser seg på alkohol er en del av ”sydenliv bildet”, men ikke på noen måte representativt for det store spekteret av turister som besøker ferieøya Gran Canaria hvert år.
At barn farer ille er likevel noe du ser hver dag?
            - Absolutt ikke.
            - Det er min oppgave å ta meg av det praktiske omsorgsarbeidet på kirkens vegne, og det blir med andre ord min primære oppgave å rykke ut til de som måtte behøve det. I den forbindelse har jeg selvfølgelig opplevd en del negative sider ved alkohol, og også i sammenheng med barn som lider under at omsorgspersoner ruser seg.

Hvilke er det som mister konseptene og opptrer uansvarlig under ferien i syden?
            - Jeg har ikke grunnlag for å uttale meg om omsorgspersoner/ foreldre generelt blir mer uansvarlige i sin omgang med alkohol når de er på ferie. Derimot er det helt klart at ”rusbarn” har helt andre antenner enn det andre barn har. De innehar en slags erfaring, og har kanskje i så mange tilfeller måttet stå opp for sine foreldre at de stadig går rundt med en slags redsel for hva som kan skje. Derfor vet de også at høytider og sydenturer handler om mer tilgjengelighet på alkohol, og er derfor en provoserende faktor som de aller mest frykter. Alt dette er for dem så utrolig forbundet med skam og fornedrelse, og den vonde klumpen i magen kan overskygge gleden ved å reise til varmere strøk på ferie.

Peder Nedrelid understreker også at det barn på sydenferie er så mye mer sårbare enn hjemme. Der har de språket, lokalkunnskapen, skole- eller andre institusjoner, politi, barnevern, nødtelefoner og forhåpentligvis et nettverk bestående av andre trygge omsorgspersoner de kan henvende seg til. Han er også opptatt av at vi skal bry oss og stille opp, både som med passasjerer, touroperatører og voksenpersoner.
I Spania er det spansk barnevernslov som gjelder. Nedrelied bekrefter at den er mer maktinngripende og kan virke skremmende med stort oppmøte i form av politi og ordensmakt. Ovenfor Dag & Natt kan agenter fra Guardia Civil bekrefte at de også kan føle seg maktesløse i de tilfeller offeret er et mindreårig, utenlandsk barn de ikke engang kan kommunisere med. Prosedyren er imidlertid den samme som om barnet hadde vært spansk; Sosiale myndigheter blir koblet inn, og barnet blir plassert på spansk institusjon med umiddelbar virkning til omsorgspersonen igjen kan ansvare for barnet. Det er ingen rutine på å underrette norske myndigheter eller kirke.

Er det feil å ringe kirken?
            - Vi er her for å ”serve” nordmenn i utlandet, så det er riktig å ringe oss. Det er kort avstand fra sjømannskirkene til hjelpeapparatene hjemme. Jeg må samtidig understreke at vi ukentlig har mellom 15-20 nordmenn innlagt på sykehusene her på Gran Canaria, der mye av min tid er satt av til å besøke dem, i den grad de selv ønsker det. Jeg vil likevel presisere at få av de sykdoms- eller ulykkestilfeller er forbundet med alkoholmisbruk.
Likevel er det ikke til å unngå de fleste mennesker nyter mer alkohol når de er på ferie. Bør det nødvendigvis

forbindes med misbruk?
Vi  i kirken ønsker ikke å karakterisere eller skyte på de som ikke får det til. Voksne mennesker får selv være ansvarlige for sitt beteende og sin omgang med alkohol. Derimot om det er barn med i bildet som farer ille, bør vi bry oss alle sammen, sier en bestemt Peder Nedrelid til Dag & Natt!!!

FOR BARNAS BESTE MÅ DU TØRRE Å TENKE DET VÆRSTE –
 I Norge ring alarmtelefon for barn og ungdom : 116 111
(I Norge anslås 100 000 barn for å lide under omsorgssvikt)

 
 
.....MER ARTIKLER....