Den Norske Skolen på Gran Canaria har vært ute i hardt vær
Av Bente Storsveen Åkervall
 
Det har vært et tøft år ved Den Norske Skolen på Gran Canaria.  For oss utenforstående virker det som en riktig skittentøyvask med alle dens ingredienser. Offentlige beskyldninger, avstandstagende, opprør, gruppedannelser og høylytt skrik og skrål!
 

    - Jeg opplever meg selv som en visjonær og positiv rektor,  som kom ned med en masse nye ideer jeg ville iverksette, sier Sven Erik Rise til Dag & Natt.

Rektoren som ble ansatt høsten 2009 mener han allerede møtte motstand før han ble tilsatt i stillingen. Hans sterke ønske om å raskt å få ulike strukturer på plass ble deretter som å møte en vegg av negativitet. Det handlet om oppfølging av klasseromsledelse, innføring av timetelling og økonomisk kontroll i større utstrekning.

Allerede fra første skoledag sivet det ut negative vibrasjoner. En lærerstab på 28 personer hadde jobbet under et innarbeidet mønster, mange i opp til 15 år. Ikke alle var like begeistret for den nye rektor kandidaten, som noen også kjente fra årene 94-97, da  en ung Sven Erik Rise jobbet som lærer ved skolen.

 
Svein Erik Rise Rektor NOrske Skolen
Foto: Mette Brandt. På foto: Svein Erik Rise, rektor vid den Norske Skolen på Gran Canaria
 
    - Det var vondt å føle den negativiteten som slo mot meg. Det svirret mange stygge utsagn og rykter. Sågar min homofile legning ble angrepet til tider, sier han.

Meningskonflikten ble ikke mindre da Rise tok et oppgjør med gjeldene lønnsordninger. I følge den nye rektoren satt samtlige lærere med 6% skattefri utbetaling i tillegg til lønnen, som en slags utenlandsbonus hver måned. En fungerende praksis siden mange år tilbake. Enkelte lærere satt også med opp til 165% stillinger, noe Rise øyeblikkelig ønsket å redusere.

Sven Erik Rise, tok som fungerende rektor en resolutt avgjørelsen , og rensket opp i denne ukulturen så å si over natten. Han mente at ikke mer enn 110% stilling kunne forsvares , mens i løpet av 48 timer ble de omtalte 6 prosentene lagt på lønnen og dermed skattebelagt!
    - Fra og med årsskiftet 2010 har vi vært en helt hvit skole, sier han tilfreds.

Men ansatte som i mange år har fått utbetalt en skattefri bonus, kan vel ikke alene bære ansvar for dette? Den tidligere rektoren må ansees som skyldig til utbetalingen?
    - Den tidligere rektoren, Alf Moen hadde en forferdelig jobb i så måte. Han følte seg trolig presset , og med fasit i hånd vet jeg hvilken motstand han ville møtt om han hadde forsøkt å få denne lønningsendringen i boks. Alf Moen var kjent som en ekstremt velmenende og snill leder, kanskje for snill til å orke gjennomføringen av et slikt internt oppgjør.

Du var selv ansatt ved skolen i en tidligere periode, ble det  også den gang praktisert utbetaling av svarte penger til de ansatte?
    - Ja, det ble det! Til mitt forsvar må jeg si at jeg den gang var 30 år og ansatt. Den gang gikk vi på redusert lønn. Jeg var ikke i en slik stilling at jeg kunne forandre denne ukulturen, derimot påpekte jeg den ovenfor daværende rektor og regnet med at dette for lengst var et tilbakelagt kapittel , og ryddet opp i da jeg tiltrådte stillingen som rektor i fjor høst.

Føler du ikke at din og styres opprydding i lønningspostene kan oppfattes som en hevn mot enkelte lærere, for den sure mottagelsen du fikk, og den motstanden dine omveltninger fikk?
    - Nei, fordi det har vært min ærlige innstilling hele tiden; Jeg vil ikke være rektor ved en skole med den type holdninger. Jeg var helt klar på at her skal alt foregå i forhold til Kunnskapsløftet og ikke minst i forhold til Privatskoleloven. Jeg kommer fra Wang idrettsskole der man med petimeter følger lover og regler, så for meg var det viktig å ha ryggen fri og et transparent forretningsførsel uten noen skjult agenda. En ting er hva som har vært kotyme tidligere, men nå er det meg som rektor som er ansvarlig. Jeg er rimelig sikker på at dette ville kommet for en dag uansett, og ikke minst pressen til kjenne før eller senere, sier Rise.

Men du hadde ikke forventet deg slike reaksjoner?
    - Nei, aldri har noen i mitt tidligere liv uttrykt så fæle saker om min person, som jeg har opplevd det siste året. Det har vært en skremmende og dyrkjøpt erfaring. To ganger har jeg sagt meg opp i løpet av den perioden, men trukket det tilbake.

Hva har vært verst?
    - Trodde lenge at vi kanskje skulle klare å ro dette i land, at vi skulle klare å leve med hverandre. En del av lærerne som var mot meg, var bra lærere og godt likt av barna. Men det ble en heksejakt med ekstreme og primitive midler jeg ikke kunne ha drømt om i min villeste fantasi. Det ble dessuten mye engasjemang på begge sider og en pisket stemning som endte opp i ren mobbing, spør du meg

I kjølevannet av det som skjer blir første lærer oppsagt 31. januar?
    - Ja, i januar i år så vi oss nødt til å si opp en lærer som et rent resultat av den oppståtte konflikten. En oppsigelse som ikke ble effektuert fordi vedkommende hadde mottatt svarte penger slik det har fremkommet i pressen, men kanskje heller som et forlenget resultat av konflikten som oppstod i kjølevannet, og at vi aldri dro i samme retning. I mai måned ble nok en lærer oppsagt, og til sammen har 6 av de fast ansatte lærerne fått sparken, samt at ytterligere 6 lærere ikke har fått fornyet sin kontrakt.

Hvordan har andre lærere, foreldre og elever reagert på alt oppstyret det sisteåret?
    - Fram til mai måned mente vi å ha klart å skjerme elevene fra den oppståtte konflikten, til tross for at motstandsblokken bestod av halve lærerstaben. De minste barna ble sendt ut i demonstrasjonstog med ”ut med rektor – inn med lærerne” paroler, elevrådsrepresentanten følte seg trakassert, lærerrepresentanten skjelte meg ut i styremøte og stygge tilrop forfulgte meg på åpen gate – bare for å nevne noe! Jeg var da så sliten at jeg knapt orker å gå på skolen!

Hva med resterende lærere , er de nøytrale eller på din side?
    - Jeg har fått utrolig mye støtte og oppmuntring. Hadde det ikke vært for all støtte hadde jeg ikke vært oppegående i dag. Føler at 95% av foreldrene var med meg og spesielt barna i videregående, som selv bad meg komme og redegjøre for det som skjedde. Da vi kom til mai måned i år ble også resten av læregruppen veldig provosert og holdt møte der de forsøkte forsoning og dialog ,men til ingen nytte.

Du har i disse dager hatt Utdanningsdirektoratet på besøk her på Gran Canaria. Hva var deres konklusjon?
    - Det er riktig. Representanter fra UDRI har vært her et par dager og gjort mange intervjuer med folk de selv har valgt å kontakte. Deres rapport og konklusjon vil foreligge ved årskiftet. Men de legger seg i utgangspunktet ikke opp i personalkonflikter. Deres oppgave er primært å føre tilsyn med at pengestøtten fra staten kommer elevene til gode. Deretter å påse at privatskoleloven overholdes.

I pressen ble det fremsatt påstander om at du som rektor hadde jukset med antallet elever i forhold til den pengestøtten dere mottar fra staten?
    - Statens behandlingsreiser i samarbeid med Rikshospitalet sender hvert år ned grupper med 25 elever til Gran Canaria som skal følge undervisningen ved den norske skolen. Dette er månedlige opphold som pågår i 10 måneder av året. Dette innebærer i praksis halvannen lærerstilling hos oss, samt en assistent.

    - Den 1. oktober hvert år telles elevtallet ved utenlandsskolene, og ut fra det tallet, den spesifike datoen får man statsstøtte. På kun 2 ukers varsel fikk vi i fjor beskjed om at den første behandlingsgruppen var avlyst på grunn av svineinfluensa. Det innebar for oss at når elevtall opptellingen skulle gjøres, ville vi ha 25 elever mindre enn det reelle tallet måneden etter. Jeg ringte fylkesmannen i Oslo Akershus og UDIR og forklarte situasjonen, men ble avvist. Dette ville bety 1 million kroner eller mer for oss i tap av støtte. Med grønt lys fra styret valgte jeg derfor å gi lærerne anledning til å be ned venner og familie med barn som kunne tenke seg et semester ved den norske skolen, med betingelse at de var på plass fra 1.oktober. Dette var det stor enighet og begeistring om fra samtliges side. Og jeg kan ikke se at dette på noen som helst måte er i strid med privatskoleloven.

Hvordan ser det nye skoleåret ut?
    - Samtlige lærere som fikk forlate skolen er erstattet, det betyr i praksis at halve lærerstaben er byttet ut. Med de tidligere lærerne som var fast ansatt har vi hatt et rettsforlik i Las Palmas, der både oppsigelse og økonomisk oppgjør ble godtatt. Etter spansk ansettelseslov ble de involverte lærerne til gode sett med et gitt beløp i forhold til antall år de har vært ansatt (indemnización por despido). Dette utgjorde totalt sett et beløp på 3,5 millioner norske kroner.

Nå føler jeg at vi er en ung og dynamisk gruppe som utgjør lærerstaben, og som jobber for samme mål, og drar i samme retning. Vi har 20 flere elver i år enn i fjor, og over 600 søkere på våre lærerstillinger. Det har blitt en glede å gå på jobb, og vi nyter alle av et avslappet arbeidsmiljø og god stemning. Jeg føler i dag at vi er en kvalitetsskole med gode medspillere.

Hva er dine refleksjoner etter året som har gått? Kunne du gjort ting annerledes?
    - Jeg føler at oppsigelsene var nødvendig og er glad for at det er et tilbakelagt kapittel. Men jeg hadde liten eller ingen konflikterfaring, og forutså veldig lite av det som skjedde. All kritikk underveis har jeg tatt til meg og reflektert over. Hva er det som har gjort at folk blir så riv ruskende forbannet når jeg føler at mine hensikter egentlig er gode. Hva er det jeg provoserer hos folk? Kanskje har jeg gått for fort fram? Jeg er ivrig etter å handle og vil se raske resultater, men burde forutsett den motstanden som kunne oppstått og derfor gått saktere frem.

    - I tillegg til følelsesmessige tap, kostet det skolen mye i rene penger, midler som var tiltenkt eventuelt utbygging av skolen. Det er trist at historien ble som den ble. Det føles overhodet ikke som noen personlig seier, bare som et stykke tragisk historie, sier Sven Erik Rise til Dag & Natt.
 
 
.....MER ARTIKLER....