Nordmannsforbundet ber om hjelp til å hjelpe
 
Av Bente Storsveen Åkervall
 
Nordmannsforbundet`s avdeling på Gran Canaria ble stiftet i 1991. Foreningens hovedoppgave er å støtte en gruppe med spanske, psykisk utviklingshemmede ungdommer i Mogan kommune.

Patrik Elmar Fugelsnes er formann i foreningen, og er i dag bekymret over den dårlige rekrutteringen til Nordmannsforbundets avdeling her på Gran Canaria.

-Tidligere hadde vi god økonomi, og mange medlemmer. I dag viser det seg at mange eldre medlemmer rett og slett har gått bort, og rekrutteringen har vært dårlig, sier han til Dag & Natt. Han er ikke så bekymret på vegne av Nordmannsforbundet som forening, men for det eksistensgrunnlaget forbundet utgjør for den utsatte gruppen av psykisk utviklingshemmede i Mogan.
 

Gi et bidrag til

Kontonr: 2300006401

Nordmanssforbund Gran Canaria

Patrik Elmar Fugelsnes
 
Nordmannsforbundet er en ideel organisasjon hvis formål er å være et bindeledd mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet og etterkommer av utvandrade nordmenn.

Organisajonen ble stiftet i 1907. Nordmanns forbundets hovedoppgave er å styrke kulturelle og personlige bånd mellom Norge og nordmenn deres efterslekt og norgesvenner i alle land.

Nordmannsforbundet har avdelinger i mange land.

Patrik Elmar Fugelsnes erfungerende formann i nordmansforbundet på Gran Canaria . Han kan treffes på
tel: 678 81 69 15


    - Vi trenger å samle inn 300-400 euro i måneden, ellve måneder i året, sier han og synes det burde være mulig å klare med det antall nordmenn som årlig besøker kommunen. Fugelsnes garanterer dessuten at samtlige midler som kommer inn, direkte formidles til formålet. - Vi nordmenn er priviligerte som får være her og nyte av solen, vi bør gi noe tilbake, sier han og ser streng ut.

Fra og med den 2. november begynner Nordmannsforbundet med loddesalg utenfor Den Norske Klubben hver tirsdag. Et prøvesalg har allerede funnet sted. Da kom det inn hele 170 euro, et optimistisk resultat som kan love godt, mener Fugelsnes. -Vi har også andre fellesarrangemanger som picknick-turer i samarbeid med Den Norske Klubben, der vårt overskudd går til dette spesielle formålet, konstanterer han.

Nordmannsforbundets inntekter kommer fra støttemedlemmer, gaver, loddsalg og turer. Vi hadde rundt 120 medlemmer som var flinke til å støtte vårt arbeid med kjøp av lodder og delta i aktivitetene vi arrangerte. Det har vært stort frafall av støttemedlemmer de senere år, gjerne eldre personer som falt fra. Nordmannsforbundet har fått god tilbakemelding for det arbeidet vi har gjort her på øya, og det er mange som vil beklage det gode arbeidet som vi utfører for Mogan Kommune.

Jeg går derfor ut å spør om det er noen som kunne tenke seg å sette av noen timer i måneden til et godt formål. Vi behøver nye, friske krefter inn i styret i Nordmannsforbundet, men vi behøver også støttemedlemmer der kontigenten vil gå direkte til vårt støtteprosjekt av Amidague gruppen i Mogan.

Ellers oppmunter han folk som kommer til markedsplassen i Arguineguin på tirsdager, om å kjøpe lodder, slik at gruppen med de psykisk utviklingshemmede ungdommene fortsatt kan beholde sin musikklærer. Instrumenter, musikk, sang og underholdning vet vi at er uhyre viktig og stimulerende for denne gruppen mennesker, som ellers har mange store utfordringer å hanskes med i hverdagen.

Patrik Elmar Fugelsnes vil også passe på å takke de som har støttet og fortsatt støtter arbeidet Nordmannsforbundet gjør for de svakeste i samfunnet.


     
 
 
.....MER ARTIKLER....