Alezandra Charles
Av Bente Storsveen Åkervall
Besøker Gran Canaria med sin 1,6 millioner klubb

Alexandra Charles er nok ikke like kjent for nordmenn som for svensker, men det kan være bare et tidsspørsmål.
Hennes 1,6 millioner klubb er på god vei å etableres også i Norge.

Klubbens refererer ikke til hverken lottomillionærer eller pyramidespill. Det noe spesielle navnet har klubben fått fordi det lever 1,6 millioner kvinner over 45 år i Sverige. Og det er for dem Alexandra Charles og hennes stab jobber. Det handler om likestilling, helse og genusperspektiv.

Alexandra Charles er først og fremst kjent i Sverige som en driftig og framgangsrik forretningskvinne. I 20 år (1968 – 1988) drev hun den kanskje mest kjente nattklubben i Stockholm, nemlig ”Alexandras”. Hennes mann Mr. Charles åpnet en tilsvarende nattklubb i Vestindia og mye pendling ble et faktum. Det var mange år med mye moro, stor festlighet, lange netter, lange dager og veldig anstrengende liv, ifølge Alexandra selv. Ekteskapet sprakk, og Alexandra bestemte seg for å gjøre noe ”dypere og  mer meningsfylt” i sitt liv.

Alexandra engasjerte seg straks i veledighetsarbeid, ikke minst i ”statsbrudkåren” i Stockholm som hadde 22 medlemmer, og som hadde som formål å hjelpe kvinner og barn. Hun har også jobbet for Hiv-smittede. Samtidig var Alexandra en kjent og respektert forretningskvinne som etter sine mange år i Stockholms inneliv.

ALexandra Charles Gran Canaria
 
En ny mann kom inn i hennes liv, livet skulle prioriteres annerledes. Hun kom ut fra nattklubb tilværelsen og inn i dagslyset. Hennes kontaktnett var likevel så stort og verdifullt at hun umiddelbart fikk konsulentoppdrag, og før hun visst ordet av det, så var hun sentral som selskaps- og eventfikser av de helt store dimensjoner.

”En dypere mening og engasjemang i livet” ble likevel en alt sterkere søken i Alexandras tilværelse. Da hun fikk problem med helsen,søkte hun kunnskap og var tilstede under et foredrag av Karin Schenck om kvinners hjertesykdommer. Det var der og da hun fikk rede på at all forskning gjøres med en mannskropp som norm, selv på tross av kjønnenes biologiske ulikheter. At vi kvinner rent fysisk reagerer ulikt mannen, og i mange tilfeller har helt andre symptomer og advarsler i forhold til alvorlige sykdommer, var altså helt undergravd i forskningsøyemed. Dette fikk Alexandra Charles til å umiddelbart reagere. – Det er helt uhørt at mannen alene skal være norm i den medisinske forskningen. Dette til tross for at vi vet at det ikke bare finnes biologiske, men også fysiologiske og farmakologiske forskjeller mellom menn og kvinner, sier hun til Dag & Natt.

Vi møter en usedvanlig engasjert og driftig kvinne i Svenska Re´s lokaler i San Agustin på Gran Canaria. En attraktiv kvinne med usedvanlig sterk aura rundt seg. Hun utstråler en autoritet  og bekrefter en kunnskap som gjør det lett å forstå at mange kvinner vil identifisere seg med henne. Alexandra Charles er en kvinne med noe viktig på hjertet, en formidling av kunnskap som hun vil vi skal ta del i.


Hva er 1,6 millioner klubben?
Etter Karin Schencks foredrag om hjerteforskning fikk Alexandra Charles ideen, og tok initiativet til å starte 1,6 millioner klubben. Hun kunne lett forstå at hennes nettverk blant kjente kvinner ville kunne skape mediaoppmerksomhet, og i det lå mye av nøkkelen til å nå alle kvinner som ville rammes av denne feilinformasjonen som tross alt lå i store deler av forskningen. 

I dag har klubben 34.000 medlemmer og er Sveriges største kvinneforening. Virksomheten har også fått fotfeste i Tyskland, der navnet er 19,6 millioner klubben og i Russland der den heter 33,6 millioner klubben. Alexandra Charles er styreformann i klubben, men i kjernetroppen finner vi kjendisnavn som Kjerstin Dellert, Grynet Molvig, Gunilla Ponten, LillBabs, Lill Lindfors m.fl. Nå har de også blitt tildelt prisen som ”Årets opinionsbildare” av næringslivsorganisasjoner.


Dag & Natt traff Alexandra Charles og Harriet Gillberg som er styremedlem,  under deres besøk hos Svenska Re i San Agustin, der de inviterte til informasjonsmøte. Nå ser det ut til at det inngås et permanent samarbeid mellom Svenska Re og 1,6 millioner klubben, da det samme målet for bedre helse er en stor fellesnevner. Det handler om livsstilsuker på Gran Canaria, der trening og bevegelse vil flettes sammen med ulike former for coathcing og ikke minst foredrag og opplysninger om alt som vedrører kvinners helse og velvære. ”Livsstilsuken” er et tilbud fra Svenska Re som Alexandra Charles ønsker å markedsføre ovenfor medlemmene i 1.6 millioner klubben.

Hva er klubbens hovedoppgave i dag?
-Vi arbeider med alt som angår kvinner i alle aldre, alt som handler om kvinnens velbefinnende og helse. Vi vil fremme kunnskap om den hyppigste dødsårsaken for alle kvinner, nemlig hjerte- og karsykdommer. Vi tar opp stress og utbrendthet, kost og ernæring. Vi informerer om hjerneforskning, økonomi og likestilling – ja, alt som dreier seg om kvinnens situasjon i livet og hennes status i samfunnet, forklarer Alexandra ivrig.

Det handler altså om å spre kunnskap?
Kunnskap er makt, sier begge i kor. Vi ønsker å spre informasjon om kvinners helse, men også innføre det kvinnelige perspektivet innen medisinsk forskning og i den medisinske utdannelsen. Vi er også veldig opptatt av et helhetssyn, da vi mener sterkt at kropp og sjel hører sammen. Dessuten er det så viktig å vite hva som er genetisk og hva som er livsstilsykdommer. Det er viktig å være bevisst på ulike risikofaktorer og ikke minst ha den kunnskapen som skal til for å oppfatte korrekt de faresignalene som kroppen selv sender oss, legger Alexandra til.

Hva innebærer det å bli medlem?
-Som prestasjon innebærer det kun 200 kroner i året, sier Alexandra og slår ut med hendene. Derimot mottar du 4 innholdsrike medlemsblad og innbydelser til spennende seminarier og foredrag med kvinnehelse som tema. Du blir også invitert til enkle og artige aktiviteter i form av reiser, spa-besøk, motevisninger, kulturelle evenemang etc.

Hva er målsetningen ?
-Vi vil vokse og bli større, dvs. få flere medlemmer i alle aldersgrupper. Vi regner også med å spre oss til flere land, for på denne måten å nå ut til flere kvinner med vår informasjon. Vi vil også være en instans som sitter med i alle sammenheng der medisinsk forskning, kvinnens situasjon i arbeidslivet, eldromsorg, skolen, - ja, overalt der kvinnespørsmål er på dagsorden. Alt dette for å igjen kunne spre det til så mange kvinner som mulig.

Det er også viktig at allmennlegen er veldig bevisst på dette med ulike symptomer hos de ulike kjønnene . Som eksempel gjør ofte symptomene på et hjerteinfarkt seg helt andre utslag hos en kvinne, enn en mann. Depresjon og tapping av energi behøver ikke være et utslag av å ”ha møtt veggen” og deretter behandles med lykkepiller. Årsaken kan være rent fysisk og kreve en helt annen utredning. Gjennom bevisstgjøring hos den enkelte kvinne vil mye underlette, men det kreves også en større forståelse hos legene, for at kvinnekroppen fungerer så mye annerledes en det utgangspunktet som læreboka påpeker, der basen og underlaget for forskningen er menn.

  FAKTA:
Uke 15 (april) og uke 43 (oktober) vil det bli avholdt livsstilsuker hos Svenska Re på Gran Canaria. Medlemmer i 1.6 millionerklubben vil bli tilbudt spesialpris. Gå inn på  og les mer. Du kan også gå inn på Alexandra Charles blogg, der hun bl.a. skriver om samarbeidet med Svenska Re på Gran Canria.

www.ettkommasex.com
 
.....MER ARTIKLER....