Consorcio para la Rehabilitacion del Sur

Av E.S.C

En gemensam satsning görs för att rusta upp de delar av turistorterna

Playa del Ingles Gran Canaria
  Så fint namn har man satt på den organisation som skall ha hand om upprustningen, moderniseringen och omhändertagandet av turistorterna San Agustin, Playa del Ingles och Maspalomas. 

Organisationen är sammansatt av representanter från den spanska centralregeringen genom sin turistorganisation ”Turespana”, samt av den kanariska regeringen (Gobierno de Canarias), den lokala ö-regeringen (El Cabildo) och kommunen San Bartolome de Tirajana där turistorterna finns.

Denna gemensamma satsning görs för att rusta upp de delar av turistorterna som  helt enkelt inte hängt med i utvecklingen. De har blivit gamla, slitna och omoderna. Dessutom är avsikten att utveckla dessa områden så att de platsar i dagens tänkande beträffande trafik, buller, säkerhet och miljö. Med andra ord så skall gator och torg, hotell och lägenheter, köpcentrum och handelsgator, etc genomgå en upprustning och förändring så att de bidrar till att turisten vill förlägga sin semester till södra Gran Canaria igen och nu, mer än någonsin.


Man beslutade om detta konsortium för ca. ett år sedan. Sedan tog det en stund förrän man tillsatte personal och organisation. Fullt operativt har organisationen varit sedan i våras.

I media har vi kunnat läsa om en mängd projekt som skall ingå i detta konsortiums grundplan.
   
Playa del Ingles Gran Canaria  
 

De som återkommit flest gånger är att göra Avenida Tirajana mer gångvänlig, att lägga igen delar av vägen GC-500 som går alldeles ovanför Playa del Ingles och rakt igenom San Agustin. Den skall bli anpassad för cyklister och gångtrafikanter.
Dessutom skall man – än en gång enligt de rykten som man kunnat läsa om i pressen – lägga nämnda GC-500 under jord mellan Clinica Roca och köpcentret i San Agustin, vilket skulle ge plats för en jättepark mitt i San Agustin. Ytterligare strandbyggen skall ske mellan Las Burras stranden i San Agustin och Playa del Cochino (precis nedanför köpcentret Tropical) i Playa del Ingles. Flera köpcentrum skall renoveras och anpassas till dagens turism, samt att man planerar ett nytt shoppingområde i San Fernando, ovanför Playa del Ingles.

Den totala investeringen för att få fart på den södra delen av Gran Canaria uppgår till 340 miljoner euros enligt den grundplan som ”el consorcio” lagt fram. Man räknar med att det kommer att ta 15 år innan alla investeringarna är på plats och för att orterna igen skall vara fullt konkurrenskraftiga. Samtidigt räknar man med att denna statliga investering  kommer att medföra ytterligare investeringar från den privata sektorn på ca. 4.000 miljoner euros.

Men starten för denna  organisation har inte varit helt problemfri. Den daglige ledaren Jose Fernandez Perez anklagas från flera håll att inte vara tillräckligt lyhörd, utan att istället vilja driva igenom sina egna ideer utan att ta hänsyn till övriga inblandade. Bland annat har företagarföreningarna på ön krävt att de skall få vara med i utvecklandet av planen, vilket de hittills inte fått.

Byggnadssektorn, som räknar med att de kommer att spela en stor roll i genomförandet av de olika projekten, anser att de borde får vara aktiva redan i planeringsstadiet. Men eftersom deras önskemål inte ser ut att uppfyllas hotar de nu med att gå vidare till rättslig instans för att få ordning på det de menar vara av grundläggande vikt.
Även  politikerna anser att en större lyhördhet bör förekomma från projektets ledare. Dessutom är flera av öns ledande politiker kritiska till att det tagit så lång tid att komma med en grundplan. Öns vicepresident går så långt att han menar att det grundprojekt som nu tas fram inte ”tillfredsställer någon av parterna”.

Sr. Fernandez Perez är emellertid av annan åsikt. Han menar att grundplanen är realistisk och till och med relativt ”billig”. Dessutom menar han att grundplanen först och främst skall överlämnas till de 4 instanser som bildar konsortiet, och så får de i ett nästa steg kontakta företagarföreningar och branschfolk. Den spanska centralregeringens representant Antonio Bernabe håller med Fernandez Perez och menar att grundprojektet ser realistiskt ut, såväl ekonomiskt som genomföringsmässigt. Problemet med denna organisation är uppenbar. Alla inblandade är rörande överens om att ett förnyande och en modernisering av turistorterna är ett måste. Men där slutar också likheterna. Den spanska centralregeringen styrs idag av socialdemokraterna.

Den kanariska regeringen styrs av en nationalistisk koalition (Coalicion Canaria) tillsammans med högern (Partido Popular). Gran Canarias ö-regering styrs av Socialdemokrater tillsammans med ett annat lokalnationalistiskt parti (Nueva Canarias) medan kommunen San Bartolome de Tirajana styrs av ett trepartistyre representerat av koalitioner och en utbrytargrupp från Partido Popular...
Att få alla dessa konstellationer att samarbeta är troligen helt omöjligt då alla ser en klar möjligehet att göra politisk karriär med detta projekt. Resultatet – förutsatt att det blir positivt – kommer ju helt klart att sätta sin prägel på ön under lång tid framöver. Den chansen vill ingen spansk politiker gå miste om!

 
.....MER ARTIKLER....