Jentene På Clinica Roca
Av Bente Storsveen Åkervall
 
 

Emilie Nyström, Public Relacion/Intern serviceperson

Svenske Emilie Nyström jobber som pasientens kontaktperson. Emilie forklarer selv at hun er bindeleddet mellom pasienten og legen, uten å være tolk. Det finnes det eget personal til. Hun trer inn i sin oppgave ovenfor pasienten først når denne er innlagt ved sykhuset. Hun er den eneste som har denne stillingen ovenfor skandinavisk talende pasienter. Hun innehar en Intern service stilling, og er den personen som har kontakt med familie, touroperatøren og kirkene i de tilfeller pasienten ønsker besøk. (en setning er tatt vekk) Emilie som har jobbet på Clinica Roca i 4 år trives godt i jobben som hun tolker som viktig og meningsfull. Det å gjøre en god jobb for andre mennesker gir en enorm verdiskapning i forhold til deg selv også, sier hun til Dag & Natt.

  

 

 Elisabeth Svele,Public Relacion/Ekstern serviceperson

Norske Elisabeth Svele presenterer seg selv som bindeleddet mellom sykhuset og andre samarbeidsinstitusjoner som kirkene, hoteller, guider og reisearrangører. Det kan til forveksling ligne en markedsføringsstilling, i den grad den beskrivelsen kan brukes i en slik sammenheng. Hun forsøker også å råde/hjelpe tur-operatørene når de har gjester som har havnet i en vanskelige nødsituasjoner og ikke kan behandles direkte på Hospiten Clinica Roca – Det viktigste er at folk i nød får hjelp og veiledning, sier Elisabeth.

I slike situasjoner kan det kreves  et organisatorisk nettverk langt utenfor det et sykhuset kan tilby alene. Men for Hospiten Clinica Roca er det  viktig å kunne bistå disse selskapene/institusjoner når de har gjester som ikke kan behandles hos oss/andre vanlige sykehus. Vi forsøker da å finne andre adekvate løsninger og henvise folk i riktig retning innenfor det spanske systemet.

Fortsatt er det de skandinaviske forsikringsselskapene som ivaretar sine kunder best, tillegger Elisabeth.

 
 

Jaqueline Navarro, Resepsjonist og tolk

Spanske Jaqueline Navarro er fra Gran Canaria, men har bodd mange år i Danmark og behersker derfor dansk flytende. Hun har vært gift dansk og har danske barn.  Hun synes at det ligger en stor verdi i å ha en jobb der folk virkelig trenger deg. Så selv om ting kan være vanskelig i blant, er hun ikke i tvil om at det positive overskygger det negative. Mange mennesker har også et behov for å komme tilbake og snakke om det som skjedde. Hun synes folk virker meget tilfredse etter å ha vært i kontakt med Clinica Roca, og mange viser sin takknemlighet i ettertid.

   
         
  Dag & Natt har møtt 3 av de mange skandinaviske jentene som du helt sikkert vil komme i kontakt med om behovet for å oppsøke Hospiten Clinica Roca i San Agustin skulle ramme deg. Sammen med resten av personalet gjør de en fantastisk jobb for at du skal føle deg trygg, forstått og bemøtt  på best mulig måte.

Hva er Hospiten Clinica Roca?

Hospiten Clinica Roca ligger sentralt plassert i San Agustin, bare et stenkast fra den svenske skolen, og den svenske kirken. Sykhuset er privat og ble etablert i 1984 av Dr. Tomas Roca.
I  2001 inngikk man et samarbeid med sykhuskjeden Hospiten, som er en privat organisasjon med 7 sykehus i Spania , 2 sykehus i Mexico, 2 sykehus i Den Dominikanske Republikk og ett sykehus som åpner på Jamaica i 2010.


Hvem snakker mitt språk på Hospiten Clinica Roca?
Det finnes skandinavisk talende personal tilstede på sykehuset 24 timer i døgnet. I tillegg har man selvfølgelig personal som snakker finsk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, holandsk, flemsk og portugisisk.

Legesekretærene -  er de som går runden hver dag sammen med legen og oversetter det legen forklarer til pasienten, både på avdelingene og intensiven. De er også bindeleddet mellom pasienten og det eventuelle forsikringsselskap vedkommende er representert hos.

Legevakten/akutten har egne tolker. Disse har en svært viktig funksjon, ikke bare som tolk, men også som medmennesker. Da det er dem som oftes møter pasientene/pårørende når de er på sitt mest sårbare.

I tillegg finnes det også tolker som er tilknyttet spesialist avdelingen, og bistår folk under en helt vanlig konsultasjon hos legen, om det behovet skulle finnes.  Vi har også finsk/svensk hjelpepleier, sykepleier og fysioterapaut.


Er Hospiten Clinica Roca et sykhus for utlendinger?
Absolutt ikke. Grunnen til at her finnes en relativt høy andel utlendinger her er fordi sykhuset befinner seg midt i et turistsentrum, og det har vi lagt til rette for i form av personal med brede språkkunnskaper. Men vi har mange spanske pasienter både på innleggelse, akutten og ikke minst på spesialist avdelingen.

Hospiten Clinica Roca har 84 senger inkludert intensiven. På grunn av den store andelen pasienter, være seg eksterne konsultasjoner eller innleggelser, har Clinica Roca 24 timers skandinavsik service, dvs. alltid noen som snakker ditt språk.


Hvem kan benytte seg av Hospiten Clinica Roca?
Hospiten Clinica Roca er et privat sykhus. Det innebærer at det overhodet ikke er subsidiert av fylket eller staten, og behandlingen må derfor betales av egne midler eller gjennom en privat forsikringsordning. Skandinaver kan altså ikke trygdekontorets blå EU-kort, men danske gjester kan bruke det gule sygesikringbeviset.

Hvem blir innlagt på Hospiten Clinica Roca?
Bortsett fra akutte ulykker og uhell, er det naturlig nok den eldre pasientgruppen vi oftes finner på innleggelser. Det være seg stort sett samme helsemessige plager som du finner på sykhusene hjemme. Lite eller ingen sykdomsfaktorer kan settes i forbindelse med
 
Clinica Roca Gran Canaria
  selve oppholdet på Gran Canaria, slik som matforgiftning, overinntak av alkohol, solforbrenning, dehydrering etc.

Hva med barn?
Hospiten Clinica Roca har barnelege tilstede på spesialist avdelingen fra mandag til fredag.Og legene på legevakten/akutten kan også bistå med det meste. Er det derimot nødvendig med innleggelse av baby’er/barn vil de alltid bli sendt til barnesykehuset i Las Palmas (Materno Infantil). Men i forhold til innfluensaplager, enkle brudd og sårskader vil de på lik linje med andre bli behandlet direkte på Hospiten Clinica Roca.

Hvordan reagerer skandinaverne på en innleggelse i utlandet?
Det avhenger selvfølgelig av grunnen til innleggelsen. Det kan dreie seg om alt fra sjokk til lettelse. De fleste uttrykker dog en stor tilfredsstillelse med den behandlingen de får hos oss, både i forhold til det medisinske, men også i forhold til den service og omsorg de mottar. Noen kan synes maten er smakløs og intetsigende, andre setter stor pris på det som blir servert. Noe som igjen kan gjenspeile det sykdomsbilde den enkelte har. Andre føler de ikke har fått nok informasjon, og vil gjerne ha en mer nøye forklaring og har selv mange funderinger og spørsmål. Dette forsøker vi å imøtekomme så langt det lar seg gjøre. Men selvfølgelig; mange fortviler over å bli innlagt, ikke minst under en periode i livet som skulle handle om hyggelig samvær, ferie og friluft.
 

   
Men når helsen dessverre rakner tror vi mange setter pris på den bemøtelsen de opplever her, og den tryggheten de tross alt føler, selv om de befinner seg langt hjemmefra.

Hva er det verste?
Dødsfall er selvfølgerlig det vanskligste – sier alle tre i kor. Det å  trøste pårørende i en slik ufattelig sårbar situasjon. De mangler det naturlige nettverket rundt seg, og frustrasjonen i tillegg til sjokket og sorgen kan gi veldig store utslag. Det var ikke dette man så for seg da de bestilte ferieturen til Gran Canaria.

Her vil vi gjerne legge til at både den norske sjømannskirken i Arguinguin og den svenske kirken i San Agustin er helt uvurderlige i slike sammenheng.  De gjør en fenomenal innsats for alle som er innvolvert. Samtidig stiller alltid guidene opp for gjestene sine, og noen turoperatører har også egne ”sykehusguider” som gjør en fantastisk innsats.

Hvor lenge er man innlagt på Hospiten Clinica Roca før man eventuelt blir sendt hjem?
Det varierer naturlig nok fra tilfellet  til tilfellet. Men normalt er det noen få dager. De fleste er da ferdigbehandlet og kan fortsette sine vanlige rutiner/ferie, evt. med medisinering og med en oppfølgende kontroll hos legen.
Andre har et slikt sykdomsbilde at det anbefales å frakte pasienten hjem. Dette er uansett en avgjørelse som tas i samarbeid med våre leger og den enkeltes forsikringsselskap. Blir hjemtransport bestemt, er det forsikringsselskapets representanter som organiserer transporten og formidler dette via sykhuset til pasienten og pårørende.

Hva har dere for gode råd til folk som skal til Gran Canaria på ferie?
Sørg for forsikring!!! Eller om ikke annet sjekk opp om den forsikringen du tror du har, fortsatt er i vigør. Nå som det stadig blir mer og mer populært å overvintre i flere månder i varmere strøk, er det viktig å ha en tilleggsforsikring. Da rekker ikke en vanlig reiseforsikring. Noen har forsikring gjennom sitt kredittkort, andre ikke. Noen har en hjemmeforsikring som dekker. Uansett, sjekk opp dette nøye før du drar på tur sydover....eller hvor som helt i verden!

 
.....MER ARTIKLER....