På tomannshånd med

Ordføreren i Mogan Kommune

Av Bente Storsveen Åkervall
 
Dag&Natt møtte ordføreren i Mogan Kommune på rådhuset i Arguineguin der han tar imot publikum to dager i uken.

Ellers jobber han på rådhuset i byen Mogan. Han er gift og har tre mindreårige barn. José Francisco González er en sønn av Mogan og innhar samme prestisjefylte stilling som hans far hadde i sin tid.

José Francisco González (Partido Popular) ble arrestert 23. januar 2007, beskylt for pliktforsømmelse, tillitsbrudd og underslag av offentlige midler. Bare måneder senere, den 27. mai samme år, fikk valglisten han toppet absolutt majoritet i kommunevalget. Folket hadde sagt sitt.
.

Vet du anslagsvis hvor mange skandinaver som befinner seg i Mogán kommune?
- Nei det har jeg ingen aning om. I talende stund kan jeg dessverre ikke fortelle hvor mange som er innskrevet i kommunen. I tillegg kommer overvintrende og turister, så det vil være umulig å anslå et tall. Derimot regner vi med at ca. 70% av turistene som ferierer i kommunen er nordmenn.

Har du noen spennende nyheter å fortelle disse nordmennene i forhold til utbygginger og renovringer i turistenes favør?
- Som de fleste sikkert har lagt merke til har vi gjort en god del forbedringsarbeid

Jose Francisco Gonzalez
Jose Francisco Gonzalez
den senere tiden i Puerto Rico. Vi har sikret gangveier, fortauer, grøntområder og barneparker.

Tilhører Puerto Rico Mogán kommune? Tidligere var jo Puerto Rico privat?
- Ja, siden 2007 er Puerto Rico underlagt vårt ansvarsområde.

Er det ikke negativt for Puerto Rico at avkjørselen fra motorvegen går som en sterk trafikkåre rett gjennom sentrum?
- Nei, det har jeg ikke tenkt på på den måten. Dessuten tror jeg ikke det har økt trafikken forbi kjøpesenteret i noen merkbar grad. Det er jo bare trafikken som likevel skal inn til sentrum som passerer der.

Apropos motorvei; nå kan man med blotte øye se påbegynnelsen av motorveien fra Tauro videre til Mogan- enderlig!
 

Mogan Kommune


- Ja, nå er arbeidet i gang for fullt, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Om jeg ikke tar helt feil så her en del av maskinene som blir brukt i utbyggingen av tunnelene hentet fra Norge. Uansett er arbeidet i rute og vi regner med at veien står klar etter planen i begynnelsen av 2012

.
I lokalpressen nylig gikk Santiago Santana Cazorla ut og truet med å si opp 800 ansatte ved Anfi del Mar om han ikke fikk igjennom sine planer om en småbåthavn i Tauro samt byggingen av 2 strender. Han vil også i gang med konstruksjonen av 13 nye hoteller, tilsvarende.....hotellsenger? Hva er din kommentar til det?

- Vi støtter helt og fullt Santiago Santana Cazorla i hans uttalelser. Han har allerede fått lisens til konsturksjonen av de nye hotellene. Men han kan ikke gå igang med byggingen før strendene og båthavnen er på plass. Dette fordi han må ha en attraktiv infrastruktur på plass, slik at han vil ha et bra tilbud til kommende ferierende.

Men er det ikke slik i Mogán som i San Bartolomé de Tirajana at nå som turismen har minsket betraktlig og mange nye hoteller har kommet til, så sitter man med en overkapasitet på turistsenger?
-Jo, men ikke slike kvalitetshoteller som Santiago Santana Cazorla bygger.

Hva er din kommentar til den drastiske nedgangen i turismen totalt sett?
- Jeg er overbevist om at vi kan tilby et fantastisk klima som ikke eksiterer andre steder i verden, og at det vil være vinnende i lengden. Tyrkia og andre konkurrenter i alle ære, men hvem står ut med den varmen?

Du sa nylig i et intervju i lokalpressen at budsjettet fra sentralregjeringen til Mogan Kommune hadde minsket betraktlig i år i forhold til tidligere år. Hvordan skal Mogán da klare å følge opp vedlikehold og nye prosjekter?
- Jeg setter min lit til andre donasjoner. Ikke minst fra Cabildo og Turismo. Vi har et relativt avslappet forhold til det og regner med at det vil finnes penger til slikt.

Hva skjer med videre gjennomføring av strandpromenaden i Puerto Rico - Arguineguín?
- Der har vi gjort en del og venter nå på å få lagt inn søknad om visse strekninger med sandstrand. Det skal hentes opp sand i havet utenfor Maspalomas som skal fraktes hit. Dette er kystmyndighetenes område og det må derfor legges inn en særskilt søknad om dette.

Når regner dere med at alt står klart etter planen?
- Eventuelt om 3-4 år.

I området Loma II i Arguineguin ligger det et bygg som heter Monte Carrera. Problematikken rundt dette opptar mange nordmenn i særdeleshet. Mange har kjøpt en leielighet her, men har ventet på innflyttning i flere år, grunnet problemer med kommunen. Gir ikke dette kommunen en dårlig image ovenfor nordmenn som er så trofaste mot kommuen?
- Nei dette er en enkel sak. Det ble i sin tid gitt byggetillatelse, men de spesifikasjoner som fårelå i byggetillatelsen ble ikke fulgt. Nå må disse justringene gjøres før åpningslisensen kan gis, og folk kan flytte inn.

Men dette har jo tatt mange år. Er det ikke bedre å få saken opp på bordet og finne en løsning som alle kan leve med?
- Hva mener du? Vi må forholde oss til lover og regler og intet unntak kan gjøres. Har man ikke fulgt byggeplanen, må den justeres til det som var utgangspunktet. Jeg har selvsagt en forståelse for de som har investert i en leilighet og ikke kan få utnyttet den. Men jeg tror sikkert at før året er omme er dette problemet løst.

Hotel La Canaria skal være solgt til nordmenns om ønsker å bygge om hotellet til eksklusive leiligheter?
- Ja, det virker som et solid prosjekt etter hva jeg forstår. Et slags Anfi til med mulighet til utnyttelse av visse uker...(?)

Stadig flere kjøper eget bosted i Mogán kommune. Dette må også innebære en strukturforandring i turismen. Utlendinger som ønsker å  overvintre eller utnytte sitt bosted permanent har kanskje også andre krav til infrastruktur og offisielle institusjoner?

-Det har jeg inget intrykk av?

Har du hørt om Odd Fellow? Vet du at nordmenn her er veldig engasjert i å hjelpe fattige kanariere i kommunen?Andre er engasjert i arbeid med skolen i Mogan for barn med Down Syndrom?
- Ja det med skolen i Mogán vet jeg om, men det er jo positivt å høre at nordmenn også er positivt innstilt til å hjelpe våre mest trengende, nå i vansklige tider.

Gjør man noe spesielt for nordmenn i kommunen?

- Nei, ikke mer enn hva man gjør for befolkningen generelt. Som du selv antyder har nordmennene funnet sin plass i vårt samfunn og betraktes som en del av samfunnet. De tar sin del av ansvaret og som du selv sier, deltar også i humanitært arbeid. Dessuten har vi jo så mange andre nasjonaliteter å ta hensyn til, det skulle ikke tatt seg ut om nordmennene fikk noen form for særbehandling.

Jomen, de utgjør tross alt 70% av turismen i kommunen, for ikke å snakke om alle som har investert i egne boliger og forretningsdrift?
- Rådhuset er tilgjengelig for alle, også nordmenn selvfølgelig. Her kan de komme med sine forslag og eventuelle klagemål, og vil bli mottatt av våre ulike departement og rågivere. Selv er jeg også til disposisjon om nødvendig.

 
  FAKTA gitt av Mogan Kommune

Som vi alle vet er det skandianvisk turistmarkedet et av de sterkeste på Gran Canaria, og spesielt i Mogan kommune. Med tanke på den globale krisen som har rammet oss det seneste året, viser de faktiske tall for år 2009 at skandinaviske turister er blant de aller trofaste.

Fra Danmark ankom 115 249 besøkende, og ble dermed det landet med størst nedgang i 2008 (-9%).

Fra Norge ankom 240 695 besøkende, hvilket innebar en meget liten nedgang (-0,78%), sammenlignet med år 2008.

Fra Sverige ankom kun 3,77% enn i 2008, med 198 800 ankommende turister.

I år 2009 utgjorde det skandinaviske markedet hele 29%, bare oversteget av det tyske som utgjorde 31% av den totale turismen.

Med hensyn til 2010, har vi allerede tilgjengelige tall som viser en positivisme i markedet og som overgår tallene fra 2009, også fra 2008 når det gjelder Danmark.

I januar 2010 ankom 22 000 danske turister, hvilket utgjør 27% mer enn samme måned i 2009.

Norske og svenske turister økte med 1,67% og 1,31% respektivt.

Selv om vi ikke har konkrete tall for kommunen Mogan, vet vi at det skandinaviske markedet utgjorde 44% på Gran Canaria totalt sett i januar 2010, og for Mogan kommune separat utgjorde det skandinaviske markedet mer enn 70%.
 
.....MER ARTIKLER....