MØTE MED SOFIA BRAUN
Av Bente Storsveen Åkervall
 
Sofia Braun Gran Canaria  

Sofia Braun er tysk statsborger, men presiserer gang på gang at det er på Gran Canaria hun føler seg hjemme. Nå har hun gått inn i lokalpolitikken for å rydde opp i de skjevheter hun mener er noe av årsaken til turistsvikten vi har sett den senere tiden.

Sofia Braun er selvstendig næringsdrivende og eier flere leiligheter som hun bedriver utleie av på sørsiden av Gran Canaria. Hun er opptatt av at de nærmere 22 000 utlendinger som residerer på Gran Canaria og som har stemmerett ved kommunevalget, nå må ta sin del av ansvaret og jobbe for en forbedring av lokalmiljøet, og bedre tilrette-leggelse for turistene.

Sofia Braun  har derfor gått inn i det lokale politiske partiet PP (Partido Popular) der hun mener at hun med hjelp fra lokale stemmer, og felles interesser har mye å bidra med. At hun er kvinne, blond og utlending mener hun ikke har er noen ulempe overhodet. Under seneste året som fersk medlem av partiet har hun mer enn en gang slått neven i bordet under partimøter.

 
Hun berømmer den nytilsatte lederen av PP i kommunen San Bartolome de Tirajana (Playa del Ingles, maspalomas og San Agustin) , Ingnacio Casteleiro Cullen for å se nødvendigheten av sette pris på nye friske vinder i partiet.

At PP har vært mye i media både lokalt og i Spania generelt når det gjelder korrupsjons-saker den siste tiden, bryr ikke Sofia Braun seg om. – Korrupsjon vil alltid finnes i alle land og i alle partier, sier hun og ønsker kun å fokusere på politikken. Hennes ektemann siden 11 år tilbake, Dr. Hans-Mingo Gutschmidt har en stor politisk tyngde i den tyske politikken for partiet CDU (kristlig-demokratene). Og det er ved hans side hun selv at hennes politiske bevisshet har vokst fram. Min misjon er i dag å mobilisere utlendingsektoren på Gran Canaria. 

            -Jeg er tøff i forhandlinger men følsom i kjærlighet, sier hun og viser oss inn på Riu Palace i Playa del Ingles, som hun kaller for sitt andre hjem. Etter 30 år på Gran Canaria har hun tapt sitt hjerte til øya, og vil nå dedikere sin tid til å få politikken på rett spor, slik hun uttrykker det.

            -Det er viktig med ansvar og disiplin. Dessuten skal det vises respekt for alt og alle, først da kan man forvente respekt tilbake, sier hun og hilser på samtlige av personalet som farer forbi oss. Slik skal også våre gjester bli bemøtt. Det har ingen betydelse hvilken status og bakgrunn den enkelte har, her skal alle få et hyggelig bemøtende slik at et opphold på Gran Canaria frister til gjentagelse, sier hun entusiastisk.

Service er en av de tingene hun mener har fått lide lenge nok. Hun er voldsomt opprørt over måten turistene og mange med dem blir bemøtt både i kommersiell sammenheng og hos offentlig sektor. En tur på kommunekontoret kan knekke hvem som helst, sier hun videre. Opptrer man ikke med en ekstrem ydmykhet risikrere man å få luken stengt rett foran nesen på seg. Et andre språk eksister ikke heller dessverre, og det skaper i sin tur sosiale avstander og store handikapp.
Mangel på vedlikehold av gater og dårlig planlagt infrastruktur er en annen av hennes kampsaker. Fremkommelighet er viktig, men det gjelder ikke bare biler, men fremfor alt gående og syklister. Folk må få krysse gaten uten at de setter sitt liv i fare, sier Sofia og gestikulerer ivrig. Dessuten er hun en ivrig tilhenger av sykkelstier som et fantstisk alternativ til å løse miljøvernproblematikken, samt gi barn og voksne en bevegelsesfrihet blottet for trafikkfare i et miljø som ikke gir store værmessige utfordringer.

Hun vil være med på å forme nye lover og regler for sosial adferd i kommunen. Den som ikke plukker opp sin hunds avføring skal botfelles. Likeledes må vi tilrettelegge mer for  at folk tar mer ansvar i form av flere søppelbøtter og avfallssteder. Vi kan ikke være bekjent av et feriested der containere er overfylte og lukter ille på mils omkrets, samt at folk slenger om seg med skrep i mangel på alternative avfallsteder.

At et lite småfly med privat reklame kan fritt få fly lavt over hodet på folk til alle døgnets tider, ikke minst med tanke på at folk vil ha ferie i form av fred og ro gjør henne opprørsk. Hvordan private interesser kan få ødlegge og irritere et allerede hardt prøvet turistsektor er noe hun ikke akter å la gå upåaktet hen.

Sikkerhet i form av flere patruljerende politi i gatene må være et krav fra både innbyggerene generelt, som fra tour operatører og alle andre aktører som vil ivareta menneskers rett til trygghet og vern, påpeker Sofia. Med økt arbeidsløshet på Gran Canaria føler hun seg mer eksponert for kriminalitet enn tidligere, og føler at myndighetene ikke følger opp dette trusselbilde i den grad de bør. – Folk må komme hit og føle seg trygge og ivaretatt. Dessuten må de bli bemøtt med empati og omsorg, samt en korrekt behandling om de mot formodning skulle bli utsatt for noe ubehaglig, sier hun bestemt.

Å få bo her slik hun har gjort i mer enn 30 år er som å vinne på lotteri, sier hun. Nå vil hun samle folket til en felles forståelse og ønsker å lede an til et annet fokus på de utfordringer vi står ovenfor i dag. Neste valg er i 2011 og innen da vil vi  i PP legge fram et partiprogram som jeg tror står for mye av det vi utlendinger ønsker til beste for både lokalbefolkningen og turistene. Jeg har i alle fall stor tro på at det nytter og ønsker å legge ned tid og energi i dette arbeidet. Jeg og mange andre betrakter meg som en tsunami i positiv forstand, og nå skal den energien settes i system, sier Sofia Braun.

 
 
.....MER ARTIKLER.....