Järnväg på Gran Canaria
Av ESC
 
I stort sett all trafik på ön kanaliseras via motorvägen mellan Las Palmas och södra delarna av ön. Detta innebär att trafiktätheten är mycket stor och trots att man från flygplatsen och till Las Palmas numera förfogar över tre körfält i var riktning, så räcker det inte till för att trafiken skall flyta lugnt och smärtfritt.
 
Järnväg på Gran Canaria Las Palmas   Under stora delar av dagen klarar motorvägen GC-1 av trafiken, men det räcker med att en mindre olycka sker för att vägen skall korkas till ordentligt. Samma sak sker vid högtrafik, då långa köer bildas vid infarten mot Las Palmas.Under lång tid har myndigheterna utrett hur man skall kunna lösa detta problem. Vidare utbyggnad av motorvägen låter sig inte göras på grund av bifintlig byggnation i direkt anslutning till vägen. Detta gör också att man inte kan utvidga de speciella bussfiler som finns för att på så sätt skapa en effektivare kollektivtrafik.
     
Lösningen som nu ser ut att bli verklighet blir ett snabbtåg. Med start vid Santa Catalina parken i Las Palmas och slutstation i Meloneras – vid fyren i Maspalomas, skall detta snabbtåg lösa stora delar av de befintliga och framtida trafikproblemen mellan huvudstad och turistområde.

Den lokala regeringen räknar med att man skall bestämma vem som får utarbeta projektet under första kvartalet nästa år. Bara projektet kostnadsberäknas till 10 miljoner euros. Den totala kostnaden kommer att hamna på över en miljard euros! Kostnaderna kommer att fördelas mellan den regionala regeringen och centralregeringen i Madrid. De första budgeterade pengarna beräknar man att åtsidosätta redan nästa år.

Det kommer att ta ca. 35 minuter att ta sig från Santa Catalina parken till Meloneras. Sträckningen på ca. 60 kilometer kommer att ha tio stationer. Santa Catalina parken – Guiniguada (teater Perez Galdoz) – Jinamar – Tlede – Flygplatsen – Carrizal – Aguimes – Vecindario – Playa de Ingles – Meloneras. Troligen kommer olika linjer att inskaffas, varpå vissa blir snabbare och mer direkta än andra som kommer att stanna vid varje station. Det är, enligt planerna, de som stannar vid alla stationer som kommer att ta 35 minuter.

De tågset man räknar med att införskaffa består av tre vagnar var och plats för 240 passagerare. Man kalkylerar idag med avgångar var 15:e minut under de första åren. Längre fram – om allt går som det skall – skall tåg avgå var 10-12:e minut. Tägen uppnår som mest 160 kilometer i timmen. Tågsträckningen kommer att ledas i tunnlar mellan Santa Catalina och Jinamar, samt återigen när den passerar flygplatsen. Flygplatsen skall inom något år påbörja utbyggnaden av ytterligare en start/landningsbana, varför den, idag,
orörda marken på andra sidan motorvägen kommer att tas i bruk av flygplatsen.

Kalkylen för denna makroinvestering bygger på att 9,5 miljoner passagerare årligen kommer att använda järnvägen. Idag är det bussbolaget ”Global” (de blå bussarna) som sköter transporten mellan syd och Las Palmas. De huvudsakliga linjerna som bussbolaget idag upprätthåller på denna sträckning körs 211.000 gånger per år, vilket motsvarar ungefär 10,2 miljoner kilometer. Meningen från myndigheternas sida är att dessa busslinjer ställs in till förmån för det mer miljövänliga tåget. Bussarna skall istället användas för att ta passagerare till och från de stopp tågen gör. Bussbolaget, som är privat, är förståeligt nog inte överens med denna lösning, varför man nu analyserar möjligheten för bussbolaget att delta i tågprojektet.

Garage och verkstäder för tågen kommer enligt dagens planer att placeras i närheten av Doctoral/Vecindario. Samtidigt som denna utbyggnad projekteras, så har man för avsikt att öppna en annan järnväg som kopplar samman staden Arucas med Las Palmas. I en framtid skulle denna linje kunna dras vidare ända till staden Agaete på öns nordvästra kust för att på så sätt underlätta den kraftiga trafik som råder på den norra kustvägen där mängder av kanarier pendlar till och från sina jobb i Las Palmas.
 
 
.....MER ARTIKLER.....