Av Bente Storsveen Åkervall
 

 

Kunstneren og musikeren
Karl- Gustav Thulin
har gått bort

Karl-Gustav Thulin, født 1950 i Landskrona, Sverige bosatte seg på sør-siden av Gran Canaria i 1998 sammen med sin kone Silvia og deres yngste sønn. Det tok ikke lang tid før han var vide kjent blant overvintrende skandinaver, tyskere og engelskmenn i nærmiljøet. Han har i mange år beriket oss med sine artistiske evner og fantastiske malerier. Han har holdt utallige utstillinger og malekurser der man har fått lov til lære hans personlighet og ikke minst hans kunstnerlige uttrykksmåte å kjenne.

  Karl Gustav Thulin
     
Karl-Gustav Thulin søkte seg sørover av hensyn til sin frus helse, og sammen med yngstesønnen fant de seg fort til rette og trivdes i sitt nye miljø. Karl-Gustav som kunstner uttrykte en stor glede over klimaet og ikke minst det fine lyset Kanarieøyene har å by på. -Gran Canaria har et surralistvennlig klima jeg finner meg vel tilrette i, sa han under en av våre mange samtaler.

Begynte å male veldig ung

I alle gamle avisutklipp om Karl-Gustav Thulin fortelles det at han begynte å male allerede som meget ung. Ved en av våre mange møter bekreftet han dette ved å fortelle om to brødre som bodde ikke så langt fra hans barndomsgård i Skåne. Begge var fantastiske kunstnere og inspirasjonskilder. De skulle også bli hans kritikere og veiledere, der de stadig kom innom hans foreldrehjem for å kjøpe ulike jordbruksprodukter, og passet på å oppmuntre den unge Thulin som allerede ved 10-års alder hadde kommet opp i en betydelig produksjon bortgjemt på gården. De så tidlig at her var det et stort talent å spore.

Møtte greven
Men riktig “oppdaget” ble Thulin først da han møtte “Greven”. Karl-Gustav hadde etter endt skolegang fått jobb hos en reklamemann, som ved en tilfeldighet var sykmeldt etter en ulykke da Borstadhus greven Sture Andersson kom inn på kontoret og vile ha hjelp til markedsføringen av den første separatutstillingen av Marc Chagall i Skandinavia. Året var 1967. Sture Andersson var en meget kunstinteressert person som reiste verden rundt og kjøpte opp litografier av mer eller mindre kjente kunstnere. Han var en personlig venn med kunstnere som Salvador Dali, Pablo Picasso og Marc Chagall.

Karl-Gustav Thulin lærte å kjenne Barstadhus greven (grunnleggeren av Borstadhus Kunstforening) på grunn av denne PR-jobben. Senere ville sjebnene at den samme mannen ved en tilfeldighet fikk se et maleri av Thulin i et utstillingsvindu og fattet straks interesse for ham som maler. Andersson tok straks kontakt med kunstneren bak maleriet han likte, og ble tilsynelatende meget overrasket over at det var “reklame-mannen” som stod bak utformingen av dette kunstverket.

Borstadhus greven skulle få en stor betydelse for starten av Thulins karriere. Han ble av Sture Andersson introdusert i de rette kunstkretser og fikk stille ut sine malerier sammen med verdenskjente navn. Ofte kom kunstnerne selv til Sverige og var tilstede under utstillingen. Sture Andersson reiste også en del for det svenske hoff, som sølvkjenner. Målet var å kjøpe tilbake svensk sølv som ble solgt til utlandet under Gustav Adolf II`s tid. Naturlig nok ble Andersson med sitt kontaktnett en viktig person i en ung kunstners liv, og ikke minst for Karl-Gustav en viktig mentor.

Samtidig som Andersson var nøkkelen til en rask og viktig introduksjon i betydningsfulle kunstmiljøer, var han også en meget dominerende person i et ungt menneskes liv. Kontakten ble brutt etter bare noe få år, da Andersson ville at Thulin skulle følge med ham til Paris, men uten sin nystiftede familie.
 
Karl Gustav Thulins Familj   På egne ben
Veien alene hadde dermed startet for Karl-Gustav Thulin. Men allerede som 25-åring var han en etablert og erkjent kunstner. Han hadde hatt flere store utstillinger som hadde vekt oppmerksomhet i sødre og vestre Skåne. Han utdannet seg senere på den Skånske malerskolen samt Forums grafikk skole. Hans viktigste gjennombrudd i Sverige fikk han i 1970 gjennom en samlingsutstilling i Landskrona kunsthall. Hovedutstiller den gangen var den franske maleren Louis Toffoli. Karl-Gustav Thulin har også mottatt flere stipendium, som Görlofska stipendiet, Landskrona Stads kulturstipendium samt Lions Clubs Kulturstipendium i Landskrona.

Surrealist
Som 17-åring betegnet han seg som surrealist og hadde ikke minst Salvador Dali som sitt store forbilde. I og med hans unge alder da han startet å male, var han lett påvirkelig og tok inntrykk av alle andre. Han gikk derfor inn i en 5 års periode med vekslende stiler, men fant i voksen alder likevel tilbake til utgangspunktet og tidligere stilarter. Gouache, akvarell, oljemaling og grafikk var alle like viktige uttrykksformer for Thulin. Akvarellene og noen av oljemalingene preges av et drømst og virtuost drevet formspråk der den stadig nærværende ellipsformen slutter sammen bildene i myk trygghet.
Avdøde Karl-Gustav Thulins enke Sølvi Thulin og eldste sønn Markus kan nås på tel. 697 566 407

Gjennom dem kan man bestille boken som er et vakkert galleri over Karl-Gustav Thulins kunst, samt en tilhørende CD som handler om hans liv og virke på Gran Canaria.
 
 
Det romantiske draget samt bibliske motiv går igjen i oljemaleriene. Thulin malte ofte elegant og formsikkert, der trolske motiver med opphav i naturen går igjen. Noen av hans siste akvarellmalerier preges mer av sterke, fremhevende linjer i en surralistisk eksplosjon av lekende farger og motiver.

Forlot Sverige
Selv om Karl-Gustav Thulin valgte å forlate Sverige var han dyktig på å bibeholde sine kontakter i gamlelandet for fortsatt å kunne ha utstillinger der. Også i Norge hadde han utstillinger etter at han flyttet til Gran Canaria, der hans kontaktnett fikk et større mangfold. En av hans mange viktige kontakter på Gran Canaria var den avdøde norske gründeren Bjørn Lyng. På timesharekomplekset Anfi del Mar malte Thulin et 319 meter langt takmaleri som preger innkjørselen til hotellet. Thulin var også i en periode Bjørn Lyngs læremester og sammen stilte de ut sine kunstverk.

Dyktig gitarist
Thulin spilte også klassisk gitar, og elsket spansk musikk. En viktig inspirasjonskilde var Gaspar Sanz som skrev ned guanchenes musikk-toner, i dag kalt Canarios. Ofte åpnet han sine vernissager med eget gitarspill. I og med interessen for spansk musikk, som i sin tur er innriktet på spansk historie og kultur, fikk han naturlig nok en spesiell interesse for landet som sådan. Dette har gjort at båndene til hans siste tilholdsted har vært meget sterke.

Kunstneren Karl-Gustav Thulin døde i sitt hjem på Los Caideros den 23.juli i sommer 2008. Maleren og musikeren etterlater seg kone og 4 barn. Thulin blev 58 år gammel.
 
 
.....MER ARTIKLER.....