Motorväg till Mogan
Av ESC
 
Tre byggnadsföretag som tillfälligt går tillsammans är utsedda att bygga förlängningen av motorvägen GC-1 från Puerto Rico till Mogan. Vägen kommer att få två körfält i var riktning och hastighetsbegränsning på 80 km/timme kommer att gälla. Vägen når fram till den korsning där man idag väljer att antingen åka till Mogan eller till kustbyn Puerto Mogan.
 
Motorväg till Mogan Gran Canaria   Motorvägen GC-1 startar i Las Palmas och går efter Gran Canarias östkust förbi flygplatsen, San Agustin, Playa del Ingles och till Arguineguin och Puerto Rico. Utbyggnaden av denna motorväg har skett i takt med att turismen vuxit och ställt nya krav på infrastrukturen på Gran Canaria.
Redan i slutet på 1970-talet byggdes den första etappen som kopplade ihop flygplatsen med Las Palmas. Därefter förlängdes motorvägen så att den nådde fram till dagens avfart till Bahia Feliz. I början på 90-talet byggdes förbifarten förbi San Agustin och Playa del Ingles och ända bort till avfarten till Pasito Blanco.
     
Den senaste utbyggnaden öppnade i slutet på 90-talet och innebar att motorvägen förlängdes förbi Arguineguin och till Puerto Rico. Då hade både kanarier och turister fått lida i kilometerlånga köer i flera år för att ta sig igenom flaskhalsen i Arguineguin.

I och med turistutbyggningen i Puerto Mogan och intilliggande dalgångar har kravet från befolkningen varit stor i flera år att motorvägen skulle fortsättas till Mogan. Detta har dock inte låtit sig göras på grund av ekonomiska orsaker samt det faktum att man haft problem med expropieringen av den mark som skall användas.

Och just expropieringen av mark gör att byggnationen ännu inte kan inledas – trots att ansvariga byggnadsbolag redan tilldelats byggnationen. Exakt start av bygget är inte spikat när detta skrivs. De tre bolag som tillfälligt går samman för detta bygge består av två nationella bolag, samt det kanariska byggnadsbolaget ”Santana Cazorla”. De har presenterat ett projekt som beräknas vara klart inom fyra år från byggstart. Priset för denna 6,3 kilometer långa motorväg beräknas till 111,7 miljoner euros.

Den nuvarande vägen till Mogan är både krokig och farlig där den slingrar sig fram efter bergsklippor och stup. Dessutom bildas lätt långa köer då tung byggnadstrafik stoppar upp den lättare turisttrafiken. Den nya motorvägen leds istället igenom berg och över dalgångar för att på ett så kort och rakt sätt som möjligt nå fram till Mogan. Den nuvarande GC-500 är 12 km lång, medan den nya motorvägen kommer att bli ungefär hälftten så lång.

Faktum är att hela 60% av den nya vägen kommer att vara byggd i tunnlar genom bergen. Totalt byggs sju par tunnlar som tillsammans mäter 3.805 meter. Samtidigt byggs tre långa viadukter som kommer att leda trafiken över dalgångarna Tauro, Cura och Mogan. Viadukterna utgör 9% av vägens sträckning eller 1.130 meter.

Både myndigheter och övriga användare av denna sträckning anser att denna nya sträckning av GC-1 är av vital betydelse för regionen, som fortfarande expanderar turistmässigt.
 
 
.....MER ARTIKLER.....