Massasjeterapeut
- ta utdannelsen din på Gran Canaria
Av Bente Storsveen Åkervall
 
Massasje handler mye om innlevelse, menneskelig forståelse og empati. Mange kan lære teknikker og anatomi, men for å bli en ”bra” massør kreves det en helhetlig forståelse for yrket og ikke minst for den man har liggende på benken foran seg.

Slik begynner Krister Göransson sin beskrivelse av det yrket han har utdannet mer enn 400 elever i på Gran Canaria, nemlig å bli massasjeterapeuter. Han driver og er selv rektor for Kroppsterapiskolen som i år har 10 års jubileum på sydsiden av Gran Canaria. Han og kona Karin tar i mot Dag & Natt i sitt fantastisk flotte hus i Arguineguin der han i dag har samlet både skolen og sitt private hjem under ett og samme tak. Og slik var det vel egentlig også tenk da han bygget huset for flere år siden. Men selve Kroppsterapiskolen etablerte de først i Svenska Re`s lokaler i San Agustin, for senere å bli flyttet til sentrale lokaler ved markedsplassen i Arguineguin. Nå har de imidlertid bestemt seg for å redusere klassene til maks 16 elever pr. kurs, og skape et mer personlig og intim atmosfære i undervisningen.

Krister og Karin Göransson drev Kroppsterapiskolen i Linköping før de flyttet til Gran Canaria, den er i dag solgt men drives videre under et annet navn. Derimot har de fortsatt Kroppsterapiskolen i Göteborg og Västerås selv om selve driften er overlatt til andre. Selv trives de utmerket på Gran Canaria og synes at en flott utdannelse kombinert med et lengre opphold i et fantastisk klima må være et forlokkende tilbud til de som ønsker å bli massasjeterapeuter.

Selve utdannelsen tar 15 uker og tilsvarer 500 undervisningstimer inkludert praktisering. Det tilsier at undervisningen er meget intensiv.
 

Kroppsterapiskolan Gran Canaria

Massage Skola Gran Canaria

     
Massageskola Kanarieöarna   Nåværende elever ved skolen avslutter utdannelsen her nede til jul, og i januar starter neste kurs. Hittil har det vært overvekt av svenske studenter, men etter at etterspørselen etter massasjeterapeuter hart blit alt større også i Norge, har de med glede fått stadig flere norske elever. I dag er også to av lærerne ved skolen norske.

Krister Göransson mener at nytenking i sykepleien i Norge kanskje generelt har ligget et steg etter Sverige på mange felt, og da spesielt dette med massasje. Nå ser man derimot en helt klar trend, ikke minst fra norske bedrifter som ønsker massasjeterapeuter inn i en forbyggende prosess for sine ansatte og dette fører nødvendigvis til større etterspørsel av denne yrkesgruppen.

Krister og Karin Göransson forteller at de har sterke bånd og god kontakt med sine tidligere uteksaminerte elever, og vet at mange av dem har fått bra og interessante jobber. Utdannelsen ved Kroppsterapiskolen gir deg en fullgod yrkesutdannelse som innebærer at du kan starte for deg selv. Du kan søke deg til ulike hotellanlegg eller bedrifter. Utdannelsen kan også kombineres med tidligere arbeid og er dessuten en internasjonalt yrkesvalg i den forstand at du kan reise ut i verden og søke jobber.
På Kroppsterapi-skolen møter vi norske Bente Skaarberg fra Sarpsborg og svenske Åsa Gustavsson fra Älmhult som begge er elever. Magnar Kolstad er lærer ved skolen.  
 
Mange av Kroppsterapiskolen har valgt å bli igjen en tid på Gran Canaria da de umiddelbart etter utdannelsen har fått jobbtilbud tilknyttet hotellanlegg her nede.

Selv om Krister Gøransson ikke vil forringe enhver form for massasje, vil han likevel presistere at det er forskjell på en massør og en massasjeterapeut. Det siste er en yrkestittel som må forsvares i form av godkjente eksamener og diplom. Krav til utdannelsen settes av forbundet både i Sverige og Norge, hvilket innebærer at Kroppsterapiskolen på Gran Canaria må strikt følge samme læreplan som hjemme i Skandinavia og elevene må gjennom samme form for eksaminering og likestilles derved de som har valgt å utdanne seg hjemme. Her foregår det en streng kvalitetssikring fra forbundenes side, forsikrer Krister Göransson.

En massasjeterapeut skal ikke jobbe med ”sykepleie” men istedet ”friskpleie”, er svaret vi får når vi spør om forskjellen på en fysioterapaut og en kiroprator, kontra en massasjeterapeut. De andre to yrkesgruppene krever som kjent en mye lengre utdannelse. Man skal altså som massasjeterapeut drive med forebyggende helsevære men med en slik forståelsesmessig tyngde i bl.a. anatomi, fysologi og kosthold at man forstår helheten bak den man skal behandle. Videre har man da ulike verktøy som medisinsk treningsterapi, kosthold og ergonomiske råd etc. Utfra denne grunnleggende kompetansen skal man også vite sin begrensning og kunne sende vedkommende videre til lege eller spesialister om nødvendig.

En massasjeterapeut jobber rett og slett med massasje som behandling, utfra en grunnleggende filosofi om at de fleste plager oppstår i muskelen. Når den får rett behandling, vil det i sin tur sørge for at andre ”brikker” i kroppen faller på plass , med det sluttresultat at pasienten ikke lenger har vondt. For at denne type behandling skal ha best effekt, råder nødvengheten av å komme inn på et tidlig tidspunkt, gjerne i et forbyggende stadium.

Utdannelsen ved Kroppsterapiskolen på Gran Canaria koster 40.800 svenske kroner. Da kommer bosted og reise i tillegg, selv om skolen er behjelplig med bosted i forhold til den enkeltes krav. De holdes 2 kurs i året; vår og høst og terminen varer i totalt 15 uker. Undervisningen foregår på norsk og svensk, og er fullkommelig godkjent i respektive land. Kroppsterapiskolen er også tilknyttet det spanske forbundet QUIROS.

Les mer på www.kroppsterapiskolan.com
 
 
 
.....MER ARTIKLER.....