Fra Gjesvær til San Agustín-
 
 
Av Bente Storsveen Åkervall
 
Trettifem kilometer nord for Honningsvåg. Knappe 2 mil fra Nordkapp svinger du bilen til venstre og kjører 2 mil mot vest. Her åpenbarer seg Gjesvær, et fiskevær med knappe 170 innbyggere.
Væreier Erling A. Walsøe, leder for North Export AS i Gjesvær, har bevisst ønsket å ta opp tråden fra den gamle pomorhandelen og har i mange år hatt et fruktbart samarbeid med russiske trålrederier og andre deler av russisk kultur, kirke og utdanning. Hovedproduksjonen i hans selskap ”North Export” AS er saltfisk. – Fisket er grunnlaget for livet på en plass som denne, sier Erling. Men man blir ikke rik av å kjøpe og selge fisk. Det er en tøff balansegang – færre båter og stramme kvotereguleringer tatt i betraktning. Men på en bra dag i sesongen produserer det opp mot 140 000 kg sei. Seien behandles og prepareres for salg til Afrika, mens torsken saltes og selges til Portugal og Spania. Ca. 5-10 % selges fersk til England, Danmark, Tysklang og iblant Frankrike.

Det blir unødvendig å spørre om han velger Bacalao på menyen her i Spania? – Her gidder jeg ikke å spise fisk, det gjør jeg 5 dager i uka hjemme i Gjesvær, sier Erling til Dag & Natt. Kom til oss istedet, så skal jeg servere mangfold og kvalitet fra naturens råstoffer som folk aldri glemmer, sier han og forteller om sin laksesuppe basert på villaks og en reinsdyrfilet som smelter på tunga.
Det er ikke tilfeldig at Erling A. Walsøe frister med kulinariske opplevelser. Selvfølgelig ønsker de seg mer turisme. – Turismen er kun i sin spede begynnelse, sier han. Vi jobber med å innrede lekre leiligheter i havna og ikke minst jobbe med utviklingen av fuglesafari. – Vi har faktisk en del spanske turister som kommer oppover for å se Europas største sjøfuglkoloni med mer enn 700 000 lundefugler og stor havørnstamme. Målet er å legge en fiberoptisk kabel med strøm og flere kameraer ut til fuglereservatet slik at det kan innredes opplevelsessenter i en gammel ”fiskebrygge” inne i Gjesvær, med storskjermer som skal kunne ta inn og følge fuglelivet på nært hold og besøkende skal selv kunne zoome/velge hvor og hva de vil oppleve “live”. Gjesværtappan kan være gjenstand for verdifull forskning i regi av Norsk Polarinstitutt og andre forskningsmiljøer, basert på miljøet og utviklingen både i Barentshavet og i lufta – ikke minst med bakgrunn i petroleumsaktiviteten som ser ut til å utvikle seg raskt i nærområdet. Sjøfugler er en av de tryggeste indikatorer i så måte til å måle miljøets tilstand. - Men som alltid er det finansieringen som er den store utfordringen, sier Erling. Men med en utvikling av turisme og forskning sammen med dagens fiskeri på stedet, kunne vi stabilisere fraflyttingen som selvfølgelig også er en utfordring. I dag finns det 21 barn på skolen i Gjesvær, likevel kan vi skryte av at barnehagen som i dag rommer 6 barn og ble startet av 4 mødre, går med overskudd og har gjort det fra dag èn. Vi har også et fungerende postkontor og tar nå over butikken som enda et ledd i å opprettholde lokalsamfunnet. Faktisk er nå Gjesvær det eneste stedet på hele Magerøya som har alle viktige funksjoner intakt, nå når også postkontoret i tradisjonell forstand forsvinner fra Honningsvåg som er øyas sentrum.

De privateide og fredede Gjesværstappan er tre meget spesielle øyer. Her finnes verdens nordligste fuglefjell hvor to millioner fugl hekker. På øyene er også en betydelig ørnestamme og rundt Stappan svømmer sel og kobbe. Med ”Havsula” arrangeres fuglesafari med innlagte fiskemuligheter. Det fredede fuglereservatet på Stappan har mer enn hundre fuglearter. Her er en av Europas største lundefuglbestander. Disse trekkfuglene kommer tilbake til nøyaktig samme dag og klokkeslett hvert år. Krykkje, havsule, lomvi og skarv er ellers blant artene som preger det yrende fugleliv på Stappan.

   
 
  Erling A. Walsøe sammen med sin kone Natalia på ferie i San Agustin.
   
   
 
  Kirken i Gjesvær
   
   
 
  båthavn i Gjesvær
   
I 1997 overtok Erling A. Walsøe også kirken i Gjesvær. Selv om kirken som alt annet ble bygget etter krigen (1960) og drevet av Den Indre Sjømannsmisjonen som ”fiskarheim”. Sjøfolk som kom med båter fra Bergen og oppover fikk her et gudsord med på veien, pakket inn i mat, varme og kommunikasjon.

Kirka ble brukt hele tiden, fram til den dagen funksjonen forsvant og forfallet kom for en dag. Folket ville bygge nytt, staten synes det var for dyrt å restaurere, mens Erling satte seg på bakbeina og innleda forhandlinger om å kjøpe kirken. Kirken var for ham et viktigt sosialt instrument og på en måte ”det sosiale lim” i miljøet på et lite sted. Skepsisen var stor. Paradoksalt nok var han ikke medlem av statskirken heller. Kanskje ville han invitere andre trossamfunn til Gjesvær? Etter en tenkeperiode på et år, kom han igang med restaureringen. – Det har vært en gudegave å få holde på med dette, sier han. – Jeg har lagt opp til kollisjon på innhold og stil. Det gir spennvidde og motsetninger som skaper diskusjoner. På mine mange reiser har det stadig dukket opp muligheter til å få tak i kulturskatter. Vi har i dag historisk kirkekunst blandet med samtidskunst, og ikke en fagmann har vært med i restaureringen. I Gjesvær kirke finnes kirkekunst helt tilbake til 1500 tallet. bla. gamle bibler av utsøkt stand fra Karl XII datert 1703 og Kong Kristian IV datert 1633, sier Erling stolt. Selv om kirken er privateid, drives den i statlig regi med faste gudstjenester og høytider som dåp, konfirmasjon, bryllup og bisettelse.

I tillegg til den spesielle kirken, har også EAW innredet en meget spesiell ”Garage” utsmykket med mye gammel og ny kunst, -et bygg i gråstein som rommer den originale spisestua ”Garasjen”. Her er mangt et stor taffel avviklet.

Kultur og ikke minst historie er begreper som står sentralt i Erling A. Walsøes liv. – Det handler om å ta samfunnsansvar, sier han beskjedent. Videre fortsetter han å fortelle om sine planer for et senter med samtidskunst, et samlingspunkt for norske/russiske kunstnere. Han jobber aktivt for en større forståelse og kommuikasjon over grensene i nordområdene. Selv har han deltatt i produksjonen av russiske dokumentarfilmer sammen med statlig, russisk TV og ønsker seg flere kulturelle samarbeids-og utvekslings- områder med våre naboer i nord. Han har aktivt bidratt til at skolebarn i Gjesvær har fått intensivopplæring av russiske musikklærere, samt at barn og ungdom bidrar og deltar aktivt i utvekslingsarbeid med barn fra Kargopol, Nordkapps vennskapskommune i Russland. Forståelse gjennom erfaring er det beste vi kan gi våre barn, sier han.

I det hele tatt jobber han for en flerkulturell berikelse , kunnskap og forståelse for vår egen kulturarv som han anser bør være et fundament , ikke minst for kommende generasjoner.

Erling A. Walsøe snakker ivrig videre om Pomor-kulturen. Den viktige handelsnerven som ble borte etter den russiske revolusjonen i 1917, og som skar over livsnerven i nord. Deretter brente tyskerne alt i nord i 1944 og drev folk sørover, sier han og vektlegger nok engang viktigheten i å bygge opp igjen forståelsen for historien og det som ligger til grunn for det vi driver med i dag. En del av hans engasjemang i dag går derfor ut på å gjennom sine mange reiser finne tilbake til gamle kulturskatter av betydning for vår felles historie.. Han kan bl.a. fortelle at han i dag arbeider for å bringe ”hjem” den mest komplette historiebeskrivelsen (kartografisk) av skandinavia med bla. orginalkart fra 1492, der Norge for første gang ble beskrevet sammen med Skandinavia. Erling…..er ikke spesielt opptatt av at museer skal være enerådende når det gjelder kulturskatter. – Kulturen skal ut blant folk, og de skal få sin historie fortalt på ”folkelig vis” sier han. Så for den som tar turen til Gjesvær vil den storslåtte naturen og havets delikatesser kun være en del av opplevelsen. Erling A. Walsøe er en ivrig foredragsholder som mer enn gjerne deler sin genuine intresse med dem som vil lytte.

Hva gjør da en mann som Erling A. Walsøe på Gran Canaria? – I San Agustin på Sunsuites Carolina har vi funnet et herlig pusterom. De siste 5 årene har vi utøket vårt opphold her og føler at dette er en kompromissløs ferie, der rekreasjon, varme og sosialt familiesamvær står i fokus. Tross alt kan det være en utfordring klimamessig å bo i Gjesvær, og vi som mange andre behøver å ladde batteriene. Da er Gran Canaria et ideelt sted, sier han til Dag & Natt. På tross av at vi kun har fått en liten innsikt i det Erling A. Walsøe driver med, påstår han seg å ha mye fritid. Hans utrolige engasjemang forklarer han lett med at: ”noe skal du bruke livet til”, før han legger til at han har det utrolig godt med en utfordring eller to, og at han tror at det er få mennesker forundt å ha et så rikt liv som han!

Med det sagt ønsker han alle velkommen nordover. Etter å ha lyttet til denne nøkterne og interessante mannen frister det ennå mer å få treffe ham i sitt rette element.
   
FAKTA:
Pomorene er etterkommere av russere som begynte å slå seg ned ved Kvitsjøen i middelalderen. (pomor av russisk: de som bor ved havet) Byen Arkhangelsk ved utløpet av elven Dvina var pomorens hovedstad. Her lå det viktige fiskemarkedet, og dessuten eksporthavnen for trelast. Havet dannet det viktigste eksistensgrunnlaget for pomorene. De fisket torsk utenfor Murmankysten og drev med selfangst, lakse- og sildefiske på Kvitsjøen. Mange pomorer var skippere og drev med handel. Utvekskling av informasjon og verdensanskulelser har tradisjonelt vært for egen innsikts-økning, for utvikling av egne territorier. Kjennetegnes av nøysomhet og fredelig kunnskapssøken, ofte betegnet “fredelig sameksistens”.

FAKTA:
Den russiske revolusjonen i som var en politisk bevegelse i som endte med at den provisoriske som hadde erstattet , ble kastet. Den førte til opprettelsen av som varte til .
 
   
   
Nordkapp
ligger på nordøstpynten av Magerøya, på 71 10 24” nordlig bredde. Avstanden til Nordpolen 2053 km, til Oslo 2147 km. Platået hever seg 307 meter over havet. Litt lenger vest tøyer den lave, mer uanselige Knivskjelodden seg 1500 meter lenger nord, til 71 11 08”, men den ble aldri det store reisemålet. Det var til Nordkapp alle skulle. Oppe på platået skrev den første kjente turist, den italienske presten Francesco Negri, i 1664: ”Her står jeg nå ved Nordkapp, ved Finnmarks ytterste spiss – ved selve verdens ende. Her hvor verden slutter, slutter også min nysgjerrighet, og jeg vender fornøyd hjem hvis Gud vil.”

Siden har millioner fulgt i hans spor. Fra 11.mai til 31. juli kan man se midnattssolen på Nordkapp. Med en gjennomsnittlig julitemperatur på 10 grader, er her også gråværsdager, og ikke alle får oppleve sitt reisemål i solskinn. Det hindrer ikke turistene fra å strømme til. Mer enn 200 000 i løpet av året.

Fastlandsforbindelsen til Magerøya, ble tidenes største samferdselsprosjekt i Finnmark. Det omfatter en av verdens lengste undersjøiske veitunneler på 6,8 km med dypeste punkt på 212 meter, to landtunneler, fire bruer og 17 km ny vei. Den kostet over en milliard norske kroner og skapte en ny tidsregning i Nordkapp da den stod ferdig 15. juni 1999.

Magerøya har 150 frostdøgn i året og ligger utsatt til for vær og vind i subarktisk sone. Det merkes når naturkreftene spiller opp i Nordishavet. Vinterstormene kan sette stopp for mange aktiviteter på land og hav. Det hender at øya blir isolert fra omverden under langvarig uvær om vinteren – både isolert fra sjø-, luft- og landsiden.

Nordkapp ligger 150 km nord for tregrensen, så her vokser nesten ingen trær, men det finnes omkring 200 ulike plantearter på Magerøya. Noen av disse er sjeldne subarktiske planter – fjellkurle, dvergarve, skredarve og purpurkarse. Sommer og høst er landskapet preget av fargerike blomster og vekster i naturens mangfoldighet, noe som kan virke overraskende så langt mot nord. Selv mellom istapper lever rødsildren sitt blomstrende liv.
 
 
 
     
.....MER ARTIKLER.....