Pérez Galdós Teaterets historie
Av Bente Storsveen Åkervall
 
Arkitekten Francisco Jareño y Alarcón, er den som i 1867 tegner prosjektet til det som vi i dag kjenner som Teatro Pérez Galdós, som i sin opprinnelse ble kalt Teatro Tirso de Molina.
Konstruksjonsarbeidet vedvarte gjennom hele 25 år. Teaterets dører ble for første gang åpnet den 6. desember 1890. I den anledning ble operaen ”La Traviata” av Giuseppe Verdi satt opp. En opera som hadde fått utrolig mye oppmerksomhet på midten av 1800-tallet.

Teateret ble fort konvertert til det store, kulturelle referansepunktet på øya. Dessverre ble teateret i 1918 totalherjet av en brann og ble tvunget til å stenge. Arkitketen Fernando Navarro y Navarro fikk så i oppdrag å rekonstruere byggningen, dvs. egentlig er det i 1923 som arkitekten Miguel Martin Fernandes de la Torre tar fatt på gjenoppbyggningen og utvidelsen av teateret, på oppdrag av Navarro y Navarro. I dette prosjektet deltar i aller høyeste grad hans bror, den høyt annerkjente maleren Nestor Marin Fernandez de la Torre. Han er fortsatt opphavsmannen bak de store artisktiske verdiene som man i dag kan se dekorert i teateret. Nyåpningen av teateret skjer i 1928.
 
     

 

Siden dengang, og fram til i dag, har dette kolosseumet lidd under flere ulike forandringer. Siste gang teateret ble stengt for publikum, av blant annet sikkerhetsgrunner, var i år 2001. De kanariske filharmonikernes forening samt Operaens Venner fortsatte dog å bruke teateret fra til februar 2002, samme dag som undetaket løsnet og raste ned i salongen Saint-Saëns. Det førte naturligvis til en øyeblikkelig evakuering og stengning av Perez Galdos Teateret.

I 2003 , ble teateret og dens grunn erklært som kulturelt minnesmerke (BIC). Denne omstendigheten la grunn for den store ombyggning og renovering av teateret som har funnet sted de senere år. Prosjektet er ført under ledelse av Jose Luis Rodriguez Noriega, etter oppdrag fra arkitektene Agustin Juarez og Carlos Diaz.

I 2006, ble teaterets stiftelse grunnlagt, ledet av Rafael Nebot. Den 14. april 2007, åpnes igjen dørene til Perez Galdos Teateret i Las Palmas.Hvem var Benito Perez Galdos?

Teateret i Las Palmas har fått sitt navn etter den kanariske romanforfatteren Benito Perez Galdos som ble født i Las Palmas i 1843. Han var barn nr. 10 av en militær oberst. Benito var et reservert barn, spesielt interessert i kunst, musikk og litteratur. Etter at en kunsine flyttet til Las Palmas ble han så emosjonelt engasjert, at hans foreldre besluttet i 1862 å sende ham til Madrid for å studere jus. Han leste med grådighet alt han kom over at europeiske realismeforfattere, og med spesiell andektighet Cervantes.

Perez Galdos avla juridisk embetseksamen i Madrid, men kom hele livet kun til å egne seg til sitt forfatterskap. I 1886 ble han av utenriksminister Praxedes Mateo Sagasta utnevnt til delegert for Guayama distriktet i Puerto Rico. Han besøkte aldri distriktet men hadde en person som holdt han underrettet om hendelsene i distriktet der han representerte befolkningen.

     
I 1897 ble han valgt inn i Real Academia Española, det konglige spanske akademiet. I 1907 ble han representant for det republikanske partiet i det spanske parlamentet.Sitt liv tilbrakte han mest i Madrid, Toledo og Santander. Han besøkte også England, hvis kultur og litteratur han satt stor pris på. I sin prosadikting hadde han berøringspunkter med Charles Dickens , hvis realisme Perez Galdos gjorde om til den spanske genrens festivitas. Han var en av de fremste prosadikterne i Spania.

Perez Galdos ble blind i 1912 men forstatte å diktere sine bøker under resten av sitt liv. Han var og er meget populær i Spania, og mange sammenligner han med Leo Tolstoy. Hans internasjonale berømmelse var likevel liten, og så sent som i 1950 var svært få av hans arbeider oversatt til det engelske språket.

Han døde 4. januar 1920 , 76 år gammel. Straks etter ble det reist en statue over ham i Parque del Retiro i Madrid

For bilettbestilling: ring La Caja de Canarias på tlf: 902 405 504, åpent 24 timer i døgnet, alle dager. Eller via internet for bestilling eller for å få opplyst hvilke direkte utsalgssteder som finnes.

Teateret disponerer spesielle plasser for funksjonshemmede.

 
 
.....MER ARTIKLER.....