Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com
 


 

Ulises Sánchez Medina jobber for ”Atestados”, en spesialgruppe innenfor Policia Local i kommunen San Bartolomé de Tirajana. De utgjør den enheten som sammen med ”Trafico” er å finne ute på veiene i Playa del Ingles og omegn. Ordet ”atestar” på spansk betyr sertifikat eller attest på norsk, og i følge Ulises er det en god beskrivning av hans hovedsysselsetting. Om det skjer en ulykke på veien er det nemlig han og hans kollegaer som kommer til åstedet. Han skal i første omgang attestere, bekrefte og bevitne selv hendelsen.

Om ulykken utgjør kun materielle skader skal det skrives en rapport som videre formidles de involverte og deres forsikringsselskap.En bevitnet skademelding blir skrevet ut på plass. Om ulykken omhandler personskader og i verste fall omkomne, skal en etterforskelse iverksettes med den nødvendige eksaminasjon det innebærer. Det skal selvfølgelig også i det tilfellet skrives rapporter, i første rekke til myndigheter og domstol.

Ulises åpner dørene på politibilen han ferdes med, og med forståelse for det han forklareer, ser vi at bilen er som et ambulerende kontor med bord, stoler og nødvendige formulærer.

Vi treffer Ulises utenfor Clinica Roca i San Agustin, der han ofte må ta turen innom, om personskader har oppstått ved ulykken. Der får han løpende rapporter om den skadedes tilstand, og de nødvendige opplysninger han trenger for å sluttføre sin rapport.

Å komme først til ulykkesplasser må være en tøff jobb å ha ?

Det blir en vanesak. Sjokket var stort første gangen man opplevde en dødsulykke, men rutinen og distansen tok fort over. Det er en nødvendighet som gjør at noen av oss kan inneha slike stillinger. Derimot kan jeg settes helt ut av spill om det er barn involvert i ulykkesbilde. Det er veldig situasjonsbetinget og der kan jeg aldri stålsette meg helt, eller vite hvordan reaskjonen min vil bli.


Det er stadig reprasjon av autovern langs veiene i kommunen. En påminnelse om kontinuerlige ulykkestilfeller ?

Du tenker da sikkert spesielt på svingene fra Clinica Roca i San Agustin , utover mot Bahia Feliz ? Jo, statistisk sett skjer det jo for mange ulykker, og visse strekninger er spesielt utsatte. Det positive akkurat på den strekningen er at de fleste ulykker der kun er materialskader. Men derfor skriver vi til stadighet rapporter, fordi det kan være doseringer av veien og dårlig skilting etc. Som er den skyldige når statistisk sett så mange ulykker skjer i samme område.


Er det ikke generelt for mye biler og trafikk i det som skal være et stille og fredlig turistområde ?

Min personlige mening er en sak, men dette er et spørsmål som bør rettes til politikerne. Vi får håpe at de nødvendige tiltak blir iverksatt for å redusere trafikken og dermed ulykkene.


Hvor lenge har du jobbet i politiet ?

I 8 år har jeg jobbet i denne enheten som heter ”Atestados”, men totalt har jeg tilhørt Policia Local i 19 år.

Hvor mange jobber i ”Atestados” ?

Sammen med ”trafico” som ermotorsykkel- politiet, er vi tilsammen 23 mann med sjefer inkludert.

Hva forårsaker de fleste bilulykker ?

Uoppmerksomhet fra sjåføren er absolutt den største ulykkesfaktoren, selv om det er et begrep som rommer mye. Deretter utgjør dessverre alkoholpåvirkede sjåfører en stor del av ulykkesprosenten.

Du som jobber i et turistområde, er de besøkende i størst grad de skyldige ?

Nei, det er vel omtrent like mange utlendinger som spanjoler. Det følger sesongen på året til stor del. Om sommeren øker kanskje antallet ulykker blant spanjolene av den enkle grunn at det er kanarierne som selv kommer hit til syd i et stort antall for å feriere.

Når er den farligste tiden å kjøre bil i trafikken ?

Ved soloppgang og solnedgang. På grunn av en nesten alltid skinnende sol, som har sine uvurderlige fordeler gir den kanskje i trafikken større ulemper. Blending av solen er en ganske vanlig ulykkesfaktor. i helger og på festdager øker antall berusede sjåfører i trafikken, og det kan være like galt sent på kvelden som veldig tidlig om morgenen. Deretter er det et tidspunkt på dagen da skolene slutter som er et kritisk punkt i ulykkes statestikken.

Om man som turist vil leie bil, spiller det noen rolle hvor man leier den?

Jeg vil ikke svarteliste noen firmaer, men det er mulig at større, mer etablerte firmaer er tryggere i forhold til kontrakten, og mer seriøse i forhold til forsikringer. Uansett er det viktig å undersøke hva man kjøper, og titte ekstra nøye på dette med forsikring.

Er det andre ting en turist skal tenke på i trafikken ?


Generelt tror jeg man skal være bevisst på at sikkerheten hos den enkelte tilreisende reduseres når de kommer hit. Det skjer i alle fall med meg når jeg er på ferie. Man er ikke like ”på vakt” som man er i det daglige liv, rett og slett fordi man slapper av. Man er dessuten ute i et ukjent trafikkbilde enn det man er vant til. Tenk på det som ble nevnt med blending av solen, og en uoppmerksom sjåfør som er på sightseeing kanskje ikke har det fokus han skal ha på kjøringen.

For min del blir jeg gjerne arbeidsløs hvis det innebærer at det ikke lenger utgjør noen fare å kjøre bil eller ferdes i trafikken.

Hva gjør du når du har fri ?

Jeg er en familiemann og koser meg gjerne med min kone og barn. Er ikke spesielt opptatt av TV men liker å høre på radioen. Dessuten leser jeg gjerne bøker, ikke minst om historiske hendelser og biografier.
Jeg er ikke spesielt opptatt av vanlig fotball, fordi jeg har sett hva den kan skape av opprør og konflikter, nesten på lik linje med relgion. Dessuten er det for mye penger i omløp, og følelsen for laget sitt og fargene de representerer er borte. Derimot liker jeg amerikansk fotball, såkalt "Flag Fotball" og var den som introduserte denne sporten på Gran Canaria. Jeg skapte klubben, var trener og president. Ellers liker jeg all form for individuell aktivitet.

 
.....MER ARTIKLER.....